Přeskočit na obsah

Prof. Oldřich Eliška odešel po krátké nemoci

Dne 12.7. 2021 nás po krátké těžké nemoci opustil náš kolega prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc. (* 13. 11. 1934). Prof. Eliška byl významným představitelem a doyenem pražské anatomické školy, kde v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity působil od roku 1958 až do posledních chvil.

Celý svůj profesní život spojil se studiem srdce, zejména jeho převodního systému, a cévního systému, zejména lymfatického. Kromě teoretických otázek byl jeho výzkum propojen i s klinickou problematikou, například studiem lymfatické drenáže prsu.

Prof. Eliška publikoval více než 60 převážně impaktovaných publikací a své celoživotní zkušenosti vložil do obsáhlé monografie oceněné Hlávkovou nadací – Lymfologie (Galén, 2018). Objem a komplexnost této monografie nemá ve světovém písemnictví obdoby. Kromě toho se prof. Eliška podílel i na přípravě učebních textů pro studenty. Prof. Eliška však nebyl pouze anatomem. Působil dlouhá léta i jako chirurg a věnoval se i terapii lymfedému, kde pomohl řadě pacientek, které trápilo toto onemocnění po prodělané rakovině prsu. Rozsáhlá vědecká erudice prof. Elišky vedla k významnému mezinárodnímu uznání a prof. Eliška byl ve vedení nejenom české, ale světové Společnosti pro lymfologii.

Jeho zájem o umění a anatomii ho přivedl i ke studiu pohybového aparátu u profesionálních tanečníků a tyto poznatky včlenil i do své poslední publikace, kterou je aplikovaná anatomie pro maséry a fyzioterapeuty.

Prof. Eliška byl oblíbeným učitelem anatomie, kde jeho přednášky z anatomie srdce a lymfatického systému patřily k nezapomenutelným. Jeho oblibu nesnížil ani fakt, že vždy patřil k přísným a náročným examinátorům. Kromě České republiky předával v letech 1975 – 77 své zkušenosti i studentům lékařství v Súdánu.

Pane profesore, čest Vaší památce. Budete nám chybět.

 

doc. Ondřej Naňka,

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta UK

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…