Přeskočit na obsah

Prof. Oldřich Eliška odešel po krátké nemoci

Dne 12.7. 2021 nás po krátké těžké nemoci opustil náš kolega prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc. (* 13. 11. 1934). Prof. Eliška byl významným představitelem a doyenem pražské anatomické školy, kde v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity působil od roku 1958 až do posledních chvil.

Celý svůj profesní život spojil se studiem srdce, zejména jeho převodního systému, a cévního systému, zejména lymfatického. Kromě teoretických otázek byl jeho výzkum propojen i s klinickou problematikou, například studiem lymfatické drenáže prsu.

Prof. Eliška publikoval více než 60 převážně impaktovaných publikací a své celoživotní zkušenosti vložil do obsáhlé monografie oceněné Hlávkovou nadací – Lymfologie (Galén, 2018). Objem a komplexnost této monografie nemá ve světovém písemnictví obdoby. Kromě toho se prof. Eliška podílel i na přípravě učebních textů pro studenty. Prof. Eliška však nebyl pouze anatomem. Působil dlouhá léta i jako chirurg a věnoval se i terapii lymfedému, kde pomohl řadě pacientek, které trápilo toto onemocnění po prodělané rakovině prsu. Rozsáhlá vědecká erudice prof. Elišky vedla k významnému mezinárodnímu uznání a prof. Eliška byl ve vedení nejenom české, ale světové Společnosti pro lymfologii.

Jeho zájem o umění a anatomii ho přivedl i ke studiu pohybového aparátu u profesionálních tanečníků a tyto poznatky včlenil i do své poslední publikace, kterou je aplikovaná anatomie pro maséry a fyzioterapeuty.

Prof. Eliška byl oblíbeným učitelem anatomie, kde jeho přednášky z anatomie srdce a lymfatického systému patřily k nezapomenutelným. Jeho oblibu nesnížil ani fakt, že vždy patřil k přísným a náročným examinátorům. Kromě České republiky předával v letech 1975 – 77 své zkušenosti i studentům lékařství v Súdánu.

Pane profesore, čest Vaší památce. Budete nám chybět.

 

doc. Ondřej Naňka,

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta UK

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…