Přeskočit na obsah

prof. Widimský: Ostravská fakulta by měla přejít pod jinou univerzitu

  1. Existenci LF v Ostravě z pohledu zdravotní politiky státu považuji za správnou a po celou dobu (i dávno před vznikem této fakulty) jsem tuto myšlenku podporoval. Podporuji ji v principu i nadále (s níže uvedenými výhradami).
  2. Bohužel však za dobu své existence se LF v Ostravě nedokázala přiblížit akademickým standardům ostatních sedmi LF v ČR. Vnitřní spory, absence kvalitního výzkumu, formální úvazky docentů či profesorů z jiných LF (kvůli nedostatku vlastních habilitovaných pracovníků) a podezřelé machinace okolo přijímacích zkoušek postupně vedly k tomu, že v odborných kruzích si tato nová LF nejenže nezískala respekt, ale i odborníci, kteří její existenci zprvu podporovali, mají nyní pochybnosti.
  3. Personální situace na ostatních sedmi LF se díky navýšené státní podpoře od roku 2018 postupně stabilizuje. Docentů i profesorů mají tyto fakulty dostatek. Problém může být přechodně v některých menších teoretických oborech, nejde však o problém zásadní.
  4. MŠMT již situaci s nepřijímáním mediků do prvního ročníku v Ostravě řeší a podle mých informací nejméně čtyři české LF (včetně naší 3. LF UK) nabídly pomoc s tím, že přijmou více studentů do prvního ročníku tak, aby celkový počet přijatých mediků v ČR v důsledku nepřijímání do Ostravy nepoklesl. Jednání aktuálně probíhají.
  5. Můj osobní názor je takový, že by LF v Ostravě měla přejít pod jednu z moravských tradičních lékařských univerzit – tedy pod UP Olomouc nebo pod MU Brno, podobně jako LF v Plzni a v Hradci Králové patří pod UK v Praze. Tato věc by však vyžadovala aktivní participaci i vedení Fakultní nemocnice Ostrava – bez součinnosti univerzity a nemocnice to dlouhodobě nemůže fungovat. Je zde historická paralela: např. LF v Plzni by zřejmě bez aktivní podpory ze strany UK v Praze nikdy nevznikla. LF tedy může bez jakýchkoli problémů patřit pod jinou univerzitu, než je ta místní. Ze všech uvedených poznámek za nejdůležitější považuji bod č. 1. Nadále tedy podporuji existenci LF v Ostravě a pevně věřím, že se situace vyřeší ku prospěchu nejen Moravskoslezského kraje, ale celého českého zdravotnictví.

K tomu je však potřeba, aby osobní ambice a ješitnost některých jednotlivců ustoupily zájmu celku. Ještě bych rád v této souvislosti zmínil jednu věc. Někteří regionální politici navrhují vznik dalších lékařských fakult v jiných krajských městech. To považuji za naprosto špatný nápad a situace v Ostravě je velkým varováním před takovými pokusy. Existující LF jsou schopny potřeby výchovy lékařů (a to jak pregraduální, tak i postgraduální) v ČR naplnit. Daleko efektivnější tedy je podpořit současné lékařské fakulty než budovat nové, aniž k tomu existují vhodné podmínky (zejména ty personální – na kterých se Ostrava „zadrhla“).

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O třech tvářích demokracie

11. 5. 2022

Liberální tvář reprezentuje demokracii, která v 18. století bořila monarchie. Snažila se vytvořit sociální prostor nezávislý na státu a církvi.…

O svobodné vůli

21. 4. 2022

Nejdříve co říkají o svobodné vůli filosofové, přou se o ni dlouhá staletí. Filosofičtí deterministé mají za to, že stav vesmíru je dán funkcí…

O dvou stylech vedení

7. 4. 2022

Vystřídali jste během života několik různých povolání? Takže jste skoro jistě uvažovali o tom, kdo vás vede nebo vám velí, proč se chová tak, jak se…