Přeskočit na obsah

Protestuji proti zakládání komory nelékařů ČASem

A nejen vynechány, ale  kupříkladu POUZP (Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků - pozn. red.) záměrně nepřizvány.

Na stránkách ČASu, ani na FB stránkách není žádné prohlášení či vyhlášení vedení asociace o záměru České asociace sester. Nikde žádná výzva ke spolupráci jiným organizacím, nikde jsem se nedočetla o tom, že by asociace vyzvala své členy nebo ostatní nelékaře k tomu, aby se ke vzniku a fungování komory vyjádřili.

Vyvstává otázka, jak je možné, že  jedna z profesních organizací, která nemá, co do počtu zdravotníků dostatečný mandát k zastupování všech nelékařských profesí,  může sama od sebe vytvářet něco tak zásadního jako komoru nelékařů.

Nelékařů v ČR je přes 80 000, dle údajů udávaných ČASem  má tato organizace 12 000 členů. Jak je tedy možné, že není nikde veřejně vypsán záměr  a nejsou osloveny další profesní organizace? Komora má zastupovat všechny nelékařské profese.

Co dalšího je s podivem,  sama paní Jurásková  se v době nedávné vyjadřovala ke zrušení lékařské komory, jaký je tedy opravdový zájem  na vzniku komory nelékařské?

Ubylo ČASu tolik členů , že potřebuje rozšířit základnu, a to nejépe povinně? Dnes jsou poplatky za členství v asociaci velmi vysoké, členky neplatí jen za to, že jsou členkami, ale za svou odbornost a další,  pokud si zvolí kraj. K tomu, jaký z asociace mají členové profit, se vyjádřit nemohu. Já za svého asi ročního působení  jsem neměla žádný.

Jaký význam bude mít komora pro nelékaře, když při jejím vzniku stojí člověk, který se  již dnes díky své funkci a příslušnosti ke straně, vazbám na MZ,  spíše vzdaluje tomu, aby se zasazoval o zájmy sester.

Chci proti vzniku komory nelékařů, v této situaci a za takovýchto podmínek ohradit. Pokud má komora vzniknout, musí být dílem všech zástupců nelékařských profesí, jejich organizací, a její vedení, smysl, poslání by mělo být demokraticky projednáno všemi nelékaři. Její odbornost by měla být garantována odborníky z praxe, kteří budou mít mandát  zdravotníků svého oboru. Její fungování by mělo být transparentní a všem přístupné.

Milé sestry a všichni nelékaři, pokud vznik komory necháme pouze v rukou asociace sester, může se nám stát, že  po vzniku komory již nebudeme mít šanci cokoli změnit.

Ohraďme se proti této svévoli ze stran zástupců České asociace sester...

Monika Muroňová

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…