Přeskočit na obsah

Psát omluvenky? Není povinnost lékaře

Zajímala by mne komplexní diskuze ohledně povinnosti, či nepovinnosti lékařů vystavovat zdarma žákům a studentům omluvenky do tzv. žákovských listů, omluvných listů, apod.

Další a to velmi zvláštní kapitolou, je požadování omluvenek do školy studenty, kteří jsou plnoletí.

Zde je můj názor na celou věc. Mám to prověřeno dlouhými léty, bohužel, učitelé většinou naši legislativu vůbec neznají a odvolávají se na vnitřní předpisy školy. Ty zase nezajímají vůbec nás, lékaře....

Povinnost vydávat žákům omluvenky není lékaři uložena žádným právním předpisem, jedná se o dobrou vůli lékaře. Vydávání omluvenek není výkonem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění.

Tvrzení, že tato činnost je zahrnuta v kalkulaci výkonu či v kapitaci, neboť jde o totéž jako vystavování potvrzení o pracovní neschopnosti, nemůže obstát. Vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti je posudkovou činností lékaře, která má svá přesná pravidla a je právně upravena. Razítkování žákovských knížek a omluvenek není posudkovou činností lékaře.

Lékař samozřejmě může tímto způsobem pacientovi potvrdit, že byl na vyšetření či ošetření, nejde však o jeho povinnost, ale dobrou vůli. Navíc musí dbát, aby nedošlo ke zneužití jeho razítka a podpisu.

Má-li škola pochybnost o omluvách nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů, může pouze v odůvodněných případech požádat rodiče, aby zdravotní důvody doložili.

Rodiče pak mohou požádat lékaře o vystavení potvrzení o překážkách ve školní docházce dítěte ze zdravotních důvodů. Toto potvrzení jsou rodiče povinni lékaři uhradit (viz ust. § 15 odst. 9 zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění)." Tak hovoří zákon!

Tomáš Rozsíval, www.tribune.cz
autor je ORL lékař, Opava

 

A jaký je Váš názor na omluvenky v ordinacích? Pište na e-mailovou adresu:

                                                     online@tribune.cz

 

 

 

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Deepfake

18. 11. 2022

Deepfake, spojení slov deep (hluboký) a fake (podvržená informace), je souhrnný pojem pro vytváření, manipulaci a modifikaci dat automatizovanými…

Utáhnout na vařené nudli

11. 11. 2022

Jakmile po něčem pátráte na internetu, vyhledavač nabídne odpovědi. Obvykle jich bývá víc a jsou v nějakém pořadí. Většina lidí je prohlíží v tom…