Přeskočit na obsah

REGN‑COV2 má pravděpodobně vyšší účinnost na mutace viru

 

  • Mohou monoklonální protilátky přinést výraznou změnu v léčbě COVID‑19?

Monoklonální protilátky mají význam spíše preventivní než léčebný. Pokud se podají v počátcích onemocnění, mohou zabránit progresi covidu do závažných forem s potřebou hospitalizace, léčby kyslíkem, umělé plicní ventilace… u těchto pokročilých pacientů se již podávat nesmějí.

 

  • Máte dobrou komunikaci se samostatnými ambulantními specialisty v regionu, případně i s praktiky? Je reálné, že budou své pacienty posílat na infuze REGN‑COV2 (případně bamlanivimabu) včas?

Komunikace s ambulantními specialisty a praktiky již byla navázána a bude pokračovat, aby se maximum vhodných pacientů dostalo k infuzi monoklonálních protilátek v době, kdy je lze podat – tedy do sedmi dní od vzniku příznaků onemocnění, do tří dnů od prvního pozitivního testu, ambulantně, bez potřeby kyslíku. Komunikace se všemi lékaři je velmi dobrá, přínos léku vítají, jsou informováni rozesláním informací, ale u mnohých i telefonickým kontaktem. Dále jsme informovali hejtmany, aby podpořili svá zdravotnická zařízení a vznikla místa, kde by mohl být lék podáván.

 

  • Vidíte rozdíl mezi použitím bamlanivimabu a REGN‑COV2?

V REGN‑COV2 jsou dva druhy monoklonálních protilátek, které se váží na různá vazebná místa S‑antigenu (proteinu) viru. V bamlanivimabu je jen jeden typ protilátek. Z toho plynou jasné výhody REGN‑COV2: vyšší účinnost, menší možnost vzniku rezistence viru, pravděpodobně i vyšší účinnost na mutanty viru, které kolují v populaci.

 

  • Jsou dosavadní indikace dostatečné, nebo by se mohly i rozšířit? Paní profesorka Vašáková například nedávno zmiňovala, že by kromě morbidně obézních mohli dostávat monoklonální protilátky i lidé obézní…

Definice výrazně obézních pacientů byla široce diskutována. Definice významné obezity je různá v ministerském opatření a v mezioborovém stanovisku odborných společností.

 

  • Bude v Česku tato léčba dostupná v dostatečném množství?

Množství REGN‑COV2 v ČR považuji za dostatečné. Zorganizovat podání tohoto léku je logisticky velmi náročné vzhledem k indikačním omezením. Teprve praxe ukáže, kolika vhodným pacientům se podaří lék podat podle indikačních omezení. Bude to samozřejmě záviset hlavně na množství nově diagnostikovaných pacientů s covidem.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…