Přeskočit na obsah

Restrukturalizace na špitální způsoby....

Zatímco se v tisku intenzívně popisují metody šetření, intenzifikace, restrukturalizace a de facto úspory v nákladech léčení nás, pacientů, kterými jsme pochopitelně i my, lékaři, jiné nemocnice jsou mezitím skupovány zdravotnickými řetězci a dokonce komerčními pojišťovnami.

Prý pro to, aby si ujasnili finanční toky nemocnic, jelikož zdravotnictví je ekonomicky naprosto neprůhledné a složité. Na celostránkovém rozhovoru v dnešních LN si to ostatně každý může přečíst sám. A bude se divit.....

Podivně nám asi zní slova tohoto typu : ".....jak mohou do zdravotnictví přitéci další peníze, když zatím to šlo výlučně cestou úplatků....."

"......proč to neumožnit legálně, a tak, aby z těch peněz profitovalo i zdravotnické zařízení?

Trvat jen na standardu, to je , jako bychom chtěli dát všem stejná auta, přesto, že někdo má na audi a jiný na fabii........"

Nevím, zda cítíte v těchto slovech cosi neupřímného a cosi, co ve spojení s léčbou a celkově zdravotnictvím jaksi nejde dohromady. Možná je dnes už přece jen jiná doba a ti noví reformátoři už to takto necítí. A možná je to i pouze můj subjektivní vjem, kterým je nadán pouze někdo, kdo už dlouho ve zdravotnictví pracuje a léčí lidi.

Chtějí-li tito noví manažeři - ekonomové hi-tech provozovat nemocnice ve svém výlučném vlastnictví, potom začínáme již nějaký čas pozorovat hbité hemžení ve špitálech pod kůrou v tzv. neveřejném prostoru. Hemžení "á la kůrovec".

Začíná to hlavně u primářů, resp. zástupců, ale i sekundářů, kteří se hbitě zorientovali a  všichni se začínají "vzdělávat" tak, aby dosáhli co nejvíce titulů před a za jménem.

Proto různí ti PhD, MBA, doc., apod. Oni očekávají, že jedině na základě těchto "plzeňských papírů na hlavu" se z nich stanou konkurence schopní a nepostradatelní lékaři, kteří v rámci nových vymožeností typu nadstandardů budou doporučováni jako ti nejlepší pro klienty zdravotních pojišťoven. Zapomínají na staré hlášky typu ".... no, vyhodit tě nesmějí, ale mohou tě doporučit jako nejlepšího....."

Co pozorujeme my z naší vzdálenosti v malých soukromých ambulancích v posledních několika letech? Ve většině nemocnic se množí jako houby po dešti v rámci těch různých malých operačních oborů jejich ambulantní části. Zaměstnaní lékaři se nevěnují tomu, proč jsou v nemocnicích zaměstnáni, tedy operativě, kurativě a co nejrychlejšímu obratu nemocných na lůžcích, což by bylo logické, ale naopak. Uměle prodlužují "obložnost", což bývával druhdy významný národohospodářský činitel v socialismu, jak prokázat vrchnosti, že jsem nepostradatelný.

Všichni si na ty hrůzy pamatujeme. Tehdy na odděleních tzv. sušili neuvěřitelné banality jen proto, aby
bylo oddělení oceněno odznakem brigády socialistické práce a primář shrábl tučnou odměnu.

Dnes, při systému platby ZP nemocnicím tzv. paušály, resp. DRG, mi dosti dobře není jasné, k čemu tyto aktivity směřují. Ledaže by měly ospravedlnit nadbytek lékařů, kteří na každém takovém oddělení pracují. Na 15 lůžek tam mají např. 8 lékařů, apod. Ti by se ovšem logicky měli věnovat výhradně hospitalizovaným pacientům, atd. atd., viz výše.

Místo toho se velmi často děje např. taková praxe, že všichni pacienti, kteří se z nějakých důvodů nechali ambulantně ošetřit v nemocnici, resp. i na ústavní pohotovostní službě nemocnice, jsou záměrně zváni pořád dokola na kontroly zpět do téhož lůžkového zařízení stejné nemocnice, ačkoliv tam organizačně nemají co dělat. Tito pacienti patří přece primárně do ambulantního systému.

V nemocnicích touto praxí tvoří zřejmě záměrně budovaný přetlak, v čekárnách se tam čeká na ošetření 4 - 5 hodin, zatímco v ambulanci kousek od nemocnice nemají ambulantní specialisté do čeho píchnout. Tedy do chvíle, než samotní takto zmanipulovaní "klienti" na to nepřijdou svým mozkem sami.

Možná i takto pojatá pseudoreforma by měla zodpovědné osoby upozornit na to podhoubí, které v tomto podivném systému nekontrolovatelně bují. a je toho zajisté více, o čem by se dalo psát.....

MUDr.Tomáš Rozsíval
Opava

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…