Přeskočit na obsah

Riziko si říká smrt

Řečeno strohými čísly statistiky, stává se v určitém procentu případů, že dojde k pooperačním komplikacím a dokonce ke smrti. Otázka ovšem zní zcela opačně. Je vůbec nutné, aby docházelo byť jen ke statisticky zlomkovým rizikovým komplikacím, které navěky zničí mladý život a poznamenají osudy mnoha lidí kolem takového případu ? Domnívám se, že nikoliv, resp. nikoliv nutně !

Ponecháme-li stranou roli rodičů jako laiků, byť je to pro ně osud nejkrutější, musíme nutně narazit na roli lékaře, odborníka, který příslušný zákrok indikuje a jako deux e machina je hybatelem osudů všech zúčastněných.

Ještě před dvaceti, pětadvaceti lety se zákroky na tonsillách u malých dětí prováděly téměř jako na běžícím páse, protože o imunologii a vlivu tonsillární tkáně na vývoj imunitního systému u dětí byla celkem malá povědomost. Operovalo se z důvodu tzv. likvidace fokusu, téměř u každého, komu zjistili v kultivačním stěru z tonsill zlatého stafylokokoka, resp. beta hemolytického streptokoka.

Takový dětský pacient byl indikován k tonsillectomii, později k tonsillotomii , unilaterální tonsillectomii a tzv.preventivní likvidaci "fokusu" takřka automaticky. Posledním výkřikem dneška jsou laserové operace, kde ovšem zase mnohdy není ani provedeno histologické vyšetření "patologického" vzorku tkáně. Riziko je nezměřitelné. Vždy v minulosti, i dnes záleželo na "osvícenosti lékaře". Někteří by nejraději každého potencionálního operanda protáhli, skoro bych řekl atomovým reaktorem, jen aby zlikvidovali "fokus".

Léčila se bakterie, neléčil se pacient. S tím zákonitě narůstal počet komplikací, protože každý invazivní zákrok na jakémkoliv živém organismu sebou nese již dávno popsaná rizika. Rizika časná, rizika pozdní, atd. Všichni lékaři se o tom učili, celé generace byly konfrontovány i s rizikem smrti po neztišitelném krvácení pozdního typu. S tím samozřejmě souvisí i dnešní stav a nezodpovědný tlak organizátorů zdravotnictví na krátkodobé hospitalizace v blahém domnění, že se tím cosi ušetří.

Důsledek je tento..... Když jsem si přečetl, že tato vláda "rozpočtové odpovědnosti" považuje jakousi hodnotu opět vycucanou z prstu , Kč 130 000.- za cenu, kterou je ochotna ještě investovat do léčby pacienta a nad tuto cenu se jí už prý nevyplatí do zdraví občana investovat, polil mne horký pot.

Budeme-li i nadále technokraticky přistupovat k lidskému zdraví a životu podle čísel statistických ročenek a politických proklamací, necháme-li se zmanipulovat nevzdělanými manažery zdraví, necháme-li si vymývat mozky hypermarketovými team buildingovými agenturami, kterým všem jde jen a výlučně o zisky za každou cenu, potom mnozí z nás, lékařů, nebudou moci v noci spát a budou se budit hrůzou nad svými vlastními činy.

 

MUDr.Tomáš Rozsíval

Opava

ww.tribune.cz

Zdroj: ww.tribune.cz

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…