Přeskočit na obsah

Sdílený lékový záznam je průlomem do lékařského tajemství

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav) spravuje lékové záznamy, o kterých veřejnost ví, že mají být dostupné ošetřujícím lékařům pacienta, aby se předešlo možným lékovým interakcím. Již méně pacientů tuší, že jejich lékový záznam bude dostupný nejenom lékaři, kterému pacient vyjadřuje svoji důvěru již tím, že se od něho nechává léčit, ale že bude zároveň dostupný v podstatě pro pacienta anonymnímu zaměstnanci lékárny, kam si náhodou přijde léky vyzvednout. A asi už vůbec nikdo neví, že k jeho citlivým osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví nebo dokonce policie.


Ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 329/2012 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, normuje, že:

(1) Ústav na žádost vydá přístupové údaje podle § 81a odst. 1 zákona o léčivech

a) lékaři, který je oprávněn předepisovat léčivé přípravky podle zákona o léčivech,

b) smluvnímu lékaři předepisujícímu léčivé přípravky sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

c) farmaceutovi,

d) pověřenému pracovníkovi zdravotní pojišťovny,

e) pověřenému pracovníkovi Ministerstva zdravotnictví,

f) pověřenému pracovníkovi Policie České republiky.

K tomu ustanovení § 81a odst. 1 zákona o léčivech zakotvuje, že k systému eRecept a jeho součástem přistupuje lékař a farmaceut prostřednictvím jemu Ústavem vydaných přístupových údajů a přístupového certifikátu poskytovatele zdravotních služeb, v rámci jehož činnosti poskytuje zdravotní služby. Dále k systému eRecept přistupuje prostřednictvím Ústavem vydaných přístupových údajů pověřený pracovník zdravotní pojišťovny, pověřený pracovník Ministerstva zdravotnictví a pověřený pracovník Policie České republiky. Postup a podmínky pro získání přístupových údajů a certifikátů stanoví prováděcí právní předpis.

K pojmu „součástem“ cituji § 81d odst. 1 zákona o léčivech, jenž stanoví, že lékový záznam umožňuje pacientovi, lékaři, farmaceutovi a klinickému farmaceutovi nahlížení na údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných konkrétnímu pacientovi, jež jsou v centrálním úložišti elektronických receptů, včetně jejich dalšího zpracování.

Lékový záznam zkrátka představuje prolomení lékařského tajemství jako hrom.

Zdroj: MT

Doporučené

O třech tvářích demokracie

11. 5. 2022

Liberální tvář reprezentuje demokracii, která v 18. století bořila monarchie. Snažila se vytvořit sociální prostor nezávislý na státu a církvi.…

O svobodné vůli

21. 4. 2022

Nejdříve co říkají o svobodné vůli filosofové, přou se o ni dlouhá staletí. Filosofičtí deterministé mají za to, že stav vesmíru je dán funkcí…

O dvou stylech vedení

7. 4. 2022

Vystřídali jste během života několik různých povolání? Takže jste skoro jistě uvažovali o tom, kdo vás vede nebo vám velí, proč se chová tak, jak se…