Přeskočit na obsah

Sestřičky na mateřské. Jak sbírat kredity?

Tříletou MD jsem nastoupila po vydání osvědčení -registrace, před opětovnou žádostí již budu zpět v zaměstnání (ergoterapeut). Je potřeba doložit všech 40 kreditů, nebo jestli pro MD platí snížený počet kreditů?

K prodloužení platnosti osvědčení je nutné doložit min. 1 rok výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru (ve Vašem případě ergoterapie) a 40 kreditů z účasti na formách celoživotního vzdělávání - vše z období posledních 6 let nebo doklad o složení zkoušky k vydání osvědčení. Pro žadatelky na MD nejsou žádné výjimky ve sníženém počtu kreditů.

Jsem zdravotní sestra, ale jsem Slovenka. Nestihla jsem se registrovat a teď, když se chci zaměstnat v nemocnici, je to problém bez registrace. Zažádala jsem o uznání kvalifikace. Mohu se taky registrovat. Od roku 2000 jsem asi pul roku pracovala v Bratislavě , kde mám půlroční praxi. Pak jsem odešla do Čech kde jsem pracovala od 2.1.2002- 31.12.2004, poté mi hned navazovala MD. Střední zdravotnickou školu jsem ukončila v roce 2000 maturitní zkouškou. Bude mi uznána moje praxe k registraci? Kredity již mam nasbírané.

Pokud jste zažádala MZ ČR o Rozhodnutí o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie /uznání kvalifikace/ a v době vydání rozhodnutí splňovala podmínky k registraci, byla jste zároveň zaregistrovaná v rámci tohoto správního řízení. Pokud jste v České republice pracovala na základě uznání kvalifikace, započítá se do výkonu povolání potřebného k registraci celá délka Vaší praxe. V každém případě se ale započítá výkon povolání do 1.5.2004, do kdy platila Smlouva mezi Českou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů. K vydání osvědčení a registraci musí absolventi SZŠ doložit 3 roky výkonu povolání, z toho 1 rok z posledních 6 let a 40 kreditů z účasti na formách celoživotního vzdělávání rovněž z posledních 6 let.

Registrovala jsem se v lednu 2006 a zároveň jsem v červnu 06 ukončila vyšší odbornou školu. Bude mi uznán letní semestr za 25 kreditů? (SZŠ mám) Od listopadu 2002 jsem do května 2007 pracovala ve zdravotnictví na plný úvazek, poté jsem byla nucena dočasně ze zdravotních důvodů zdravotnictví opustit. Pracovala jsem v soukromém nezdravot. sektoru. V březnu 2008 jsem nastoupila na MD. V září 2010 mi končí registrace a samozřejmě si ji chci prodloužit, s kredity problém nemám, jen si nejsem jistá, zda chápu dobře tu odpracovanou dobu. Prosím tedy, poraďte mi, zda mám splněnou praxi.

Za každý ukončený semestr studia zdravotnického zaměření na VOŠ po získané odborné způsobilosti Vám náleží 25 kreditů. K prodloužení platnosti osvědčení je nutné doložit 40 kreditů a min. 1 rok výkonu povolání v příslušném zdravotnickém povolání z období posledních 6 let a požádat nejpozději 60 dnů před skončením platnosti Vašeho osvědčení. Pokud již splňujete podmínky praxe a kreditů, můžete zažádat o prodloužení i dříve, platnost osvědčení se prodlouží od data skončení původní registrace, t.j. od září 2010 na dalších 6 let - do září 2016.

Jsem na mateřské dovolené, nyní chci žádat o prodloužení registrace v oboru všeobecná sestra. Praxi i kredity mám. Jen mi není jasné, jak je to s kredity po novelizaci zákona, která byla loni v srpnu. Prý je tam upraveno kolik má být kreditů z jakých typů přednášek. Já jsem všechny kredity nasbírala do října 2008, budou mi uznány v plné výši?

Novelizovaná kreditní vyhláška č. 321/2008 Sb., nabyla účinnosti dnem 29.8.2008. Kredity získané před novelizací se započítají v počtu stanoveném původní vyhláškou č. 423/2004 Sb. Pokud podle novelizované vyhlášky náleží za účast vyšší počet kreditů, započítá se vyšší počet i u dříve absolvovaných vzdělávacích aktivit. Přehlednou tabulku změn v počtu kreditů před a po novelizaci kreditní vyhlášky s případnými omezeními v počtu kreditů za jednu vzdělávací akci nebo registrační období naleznete na www.nconzo.cz - registr - Aktuality a změny.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…