Přeskočit na obsah

Situace nás donutila se věnovat online vzdělávání

Stejně tak nedokážeme odhadnout, kam naši společnost nasměrují trendy, které pandemie nastartovala – tedy zda budou mít nakonec pozitivní, nebo negativní dopad.

Již nyní ale vidím jako vysoce pozitivní efektivitu a profesionalitu, kterou prokázalo naše zdravotnictví. Podstatou je dle mého soudu skutečnost, že jeho převažující filosofií je stále ještě snaha léčit a poskytovat veřejnou službu, a nikoli pouze generovat zisk. Máme v tomto směru právo na rozumnou míru sebevědomí.

Byli jsme také najednou nuceni změnit a překonat některá klišé a věřím, že nám ta pružnost nějakou dobu vydrží. Věřím také, že jsme se naučili, jak rychle změnit strukturu péče a jak její kapacitu a efektivitu monitorovat.

Situace nás donutila intenzivně se věnovat online vzdělávání, které bylo v první fázi zaměřeno zvláště na studenty lékařských fakult. Prakticky obratem se podařilo připravit online kursy, konzultace i distanční zkoušky. Věřím, že se to pozitivně promítne i do doby po pandemii.

Ale asi nejvíce pozitiv vidím v tuto chvíli v rovině osobní. Každá krizová situace přináší poučení a měla by být stimulem pro hledání řešení a nových cest. Může se tak stát základem budoucí prosperity – nemyslím jen v ekonomickém slova smyslu. Díky zrušeným konferencím a jednáním měla asi většina z nás více času zamyslet se nad spektrem a racionalitou svých aktivit, nad možnostmi jejich optimalizace nebo nad novými projekty. Více času jsme měli k diskusím se svými nejbližšími spolupracovníky a prodloužil se i čas strávený s našimi rodinami.

V každém případě je zajímavé a poučné sledovat svět kolem nás. Jsem překvapen, s jakou panikou reaguje společnost na ohrožení, které je sice reálné, ale v porovnání s tím, co musely prožít předešlé generace, vcelku zanedbatelné, a jak velká část populace je vlastně v teplíčku karantény docela spokojená. Nerozumím tomu, ale snažím se to pochopit.

Zdroj: MT

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…