Přeskočit na obsah

Situace nás donutila se věnovat online vzdělávání

Stejně tak nedokážeme odhadnout, kam naši společnost nasměrují trendy, které pandemie nastartovala – tedy zda budou mít nakonec pozitivní, nebo negativní dopad.

Již nyní ale vidím jako vysoce pozitivní efektivitu a profesionalitu, kterou prokázalo naše zdravotnictví. Podstatou je dle mého soudu skutečnost, že jeho převažující filosofií je stále ještě snaha léčit a poskytovat veřejnou službu, a nikoli pouze generovat zisk. Máme v tomto směru právo na rozumnou míru sebevědomí.

Byli jsme také najednou nuceni změnit a překonat některá klišé a věřím, že nám ta pružnost nějakou dobu vydrží. Věřím také, že jsme se naučili, jak rychle změnit strukturu péče a jak její kapacitu a efektivitu monitorovat.

Situace nás donutila intenzivně se věnovat online vzdělávání, které bylo v první fázi zaměřeno zvláště na studenty lékařských fakult. Prakticky obratem se podařilo připravit online kursy, konzultace i distanční zkoušky. Věřím, že se to pozitivně promítne i do doby po pandemii.

Ale asi nejvíce pozitiv vidím v tuto chvíli v rovině osobní. Každá krizová situace přináší poučení a měla by být stimulem pro hledání řešení a nových cest. Může se tak stát základem budoucí prosperity – nemyslím jen v ekonomickém slova smyslu. Díky zrušeným konferencím a jednáním měla asi většina z nás více času zamyslet se nad spektrem a racionalitou svých aktivit, nad možnostmi jejich optimalizace nebo nad novými projekty. Více času jsme měli k diskusím se svými nejbližšími spolupracovníky a prodloužil se i čas strávený s našimi rodinami.

V každém případě je zajímavé a poučné sledovat svět kolem nás. Jsem překvapen, s jakou panikou reaguje společnost na ohrožení, které je sice reálné, ale v porovnání s tím, co musely prožít předešlé generace, vcelku zanedbatelné, a jak velká část populace je vlastně v teplíčku karantény docela spokojená. Nerozumím tomu, ale snažím se to pochopit.

Zdroj: MT

Doporučené

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí…

Dvojí evoluce

25. 8. 2022

Biologická evoluce je vědecký fakt. Evoluční teorie jsou jeho výklad. Kulturní evoluce je rovněž vědecký fakt. Má větší počet teoretických výkladů…

Děti trestají

12. 8. 2022

Ve všech kulturních okruzích jsou lidé přesvědčeni, že ti, kdo překročí pravidla, zákony nebo normy, mají být potrestáni. Trestem může být…

Bůh si je přebere

7. 7. 2022

V průběhu křížové výpravy proti albigenským kacířům na jihu Francie bylo obleženo město Béziers. Jeho měšťané odmítli kacíře vydat. Roku 1209 město…