Přeskočit na obsah

Sloučit ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem sociálních věcí?

V naší zemi existuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jistá vazba mezi školstvím a tělovýchovou existuje, ale jde o samostatné entity. Ne všechna tělovýchova se týká školství a ne všechny problémy mládeže se týkají školství a tělovýchovy. Nicméně spojení těchto záležitostí do jednoho ministerstva je jistě ku prospěchu věci a funguje tak již poměrně dlouho.  

Máme něco obdobného. Je to sociální sféra a zdravotnictví. Jsou to sice samostatné záležitosti, ale tak úzce spojené, že by si zasloužily jedno ministerstvo. Práce a sociální věci nejsou jedno a to samé. Přesto máme Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vůbec by nevadilo, kdyby si toto ministerstvo ještě přibralo do své působnosti resort zdravotnictví a vzniklo by Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí. Tím spíše, že převážnou část záležitostí v našem zdravotnictví stejně rozhodují zdravotní pojišťovny, nikoliv ministerstvo. Na tak velkou budovu na lukrativním místě je ho škoda.

Zatím ale jsou Ministerstvo sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví rozdělené. Musí však často spolupracovat a ta jejich spolupráce, to je dlouholetý problém. Nefunguje. Spojení do jednoho ministerstva by tento dlouhodobý problém s negativním dopadem na obě části života naší společnosti mohlo vyřešit.

Místo ministra zdravotnictví by byl náměstek pro zdravotnictví a úplně by to stačilo. Pokud budou obě Ministerstva rozdělená jako dosud, trápení bude pokračovat.

Já možná vím, proč ta spolupráce mezi zdravotnictvím a sociální sférou nefunguje, jak by měla. Vystudoval jsem medicínu, moje manželka studuje nyní vysokou školu se sociálním zaměřením.

Medicína je jasná. Máte nějakou anatomii, histologii, biologii. Pak máte nemoci, jejich příznaky, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii. Má to řád a logiku. Díky manželce jsem pročetl několik učebnic ze sociální sféry. To je úplně něco jiného. To je hatlapatlalština bez jasné logiky. S výjimkou záležitostí týkající se zákonů.

Je mi jasné, že lékař a sociální pracovník se nemohou jen tak domluvit. Mluví jinou řečí. Používají jinou logiku. Jenže abychom zaměstnávali předkladatele mezi Ministerstvím zdravotnictví a Ministerstvem sociálních věcí, to by už byl moc velký luxus a problém. Kdyby se tato ministerstva sloučila pod jednu střechu, snad by mohlo dojít ke vzájemnému porozumění, ba přímo prolnutí a věci by se konečně daly do pohybu.

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…