Přeskočit na obsah

Soutěž inovátorů DIGI@MED Award: Inovátoři někdy mívají zpoždění

 

  • Jaký přínos vidíte v digitálních inovacích pro české zdravotnictví?

Digitální technologie dokáží šetřit peníze i čas a možná mohou i zachraňovat životy. V pandemii například zásadně snížily množství a riziko osobních kontaktů mezi pacienty v čekárnách. Dokáží velmi dobře a k oboustranné spokojenosti sloužit těm, kdo pacienta dobře znají – rizikové jsou distanční rady udělované bez této znalosti. Cestou digitálních technologií vnesla letošní pandemie do telemedicíny zejména pozitiva. Ale přiznejme, že i negativní jevy, například přetahování o pacienty a pokusy nekorektně je lákat telemedicínskými postupy. Věřím, že snad byly v menšině.

 

  • Která práce přihlášená do letošního ročníku vás osobně nejvíce zaujala?

Překvapilo mě jen 23 přihlášených projektů. Myslím, že tato oblast medicíny se rozvíjí tak rychle, že přihlášených projektů by za rok mohlo být ke stovce. Osobně mě nejvíce zaujal projekt CEREB MODE ASIST, protože rozšiřuje možnost užití ultrazvuku v běžné ambulanci, a sice tím, že nálezy distančně vyhodnocuje. Pamatuji se na dobu, kdy se začaly užívat ultrazvukové přístroje, v nemocnici byl jeden jediný a objednací lhůtu měl týdny. Po roce 1990 jsme se chodili po ránu dívat na ultrazvuk a myslel jsem si, že do pár let bude vyšetřovat každý lékař. Pak ale mělo všechno pomalejší vývoj. Přesto sleduji, jak například v USA má sono každý praktik, pozná třeba srdeční selhání či covidovou pneumonii. Jsem rád, že i čeští praktici měli nedávno na sjezdu blok o užití ultrazvuku v běžné praxi, a těší mě i to, že v evropské náplni atestace internisty již ultrazvuk abdominální a echokardiografie jsou. Uvedený projekt na příkladu ukazuje, že vyšetření a jeho počítačová interpretace jsou jasný trend. Jednomu mému doktorandovi jsem vymyslel téma matematické kvantifikace difuzních procesů ve štítné žláze. Obhájil práci už téměř před dvaceti lety, a přesto dosud endokrinologové jen subjektivně hodnotí difuzní obrazy. Uvedené vyšetření mozku ukazuje snad určitý trend většího využití ultrazvuku v ordinaci s distančním vyhodnocením.

 

  • Co byste vzkázal budoucím inovátorům? Na co by se měli ve svých projektech/ inovacích soustředit?

Neměli by vymýšlet inovace jen od stolu. Doporučuji reálně znát problémy provozu a vědět, co konkrétně by v ambulantním, lůžkovém či dalších provozech pomohlo. Na řadě přihlášených inovací je totiž vidět, že nejsou dostatečně konzultovány s těmi, komu by měly pomoci. Když jsem kdysi skládal zkoušku z tzv. softwarového inženýrství – a to je přes 30 let –, pamatuji se, že takováto analýza zabere desítky procent prostředků a hlavně času z programování projektu. Chápu, že to je pracné, ale stejně to chápu jako nezbytné, pokud má být návrh inovace skutečnou inovací. Doufám, že po letošním roce budou věci konány snad s rozmyslem. Příkladem budiž například doporučený postup Telemedicína pro praktické lékaře. Ten by si měly přečíst i softwarové firmy, aby věděly, co reálná praxe potřebuje.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…