Přeskočit na obsah

Spočítat nákladovou efektivitu telemedicíny umíme

Český systém zdravotnictví je zralý na příchod technologie, která by zefektivnila průchod pacienta zdravotním systémem. Čím déle se zabývám problematikou hodnocení zdravotních technologií, tím jasněji to vidím. Telemedicínské projekty by mohly na tuto výzvu odpovědět.

Žijeme ve velmi luxusním systému, který téměř nijak nereguluje pohyb pacienta. Potenciál na zvýšení efektivity je tu extrémně velký, tedy na zvyšování kvality péče i za cenu mírného omezení bezbřehé dostupnosti. Taková regulace se ale musí uchopit dobře. A zároveň existuje reálné riziko, že se udělá špatně nebo pozdě.

Před lety jsme počítali efektivitu projektu ITAREPS, který svou dobu předběhl o mnoho koňských délek, a proto se uplatnil jen velmi omezeně. Dnes bývá uváděn jako příklad, jak ani veškerá snaha a kvalitní data o účinnosti a nákladové efektivitě nemusejí v Česku zajistit telemedicínskému projektu úspěch.

Příležitost být průkopníky v telemedicíně jsme propásli. Technologií, které se tu etablovaly, je dosud jen hrstka. Dnes už se zaváděním nových telemedicínských řešení nebudeme mezi prvními. Ať se rozhlédnete na jakoukoli světovou stranu, vidíte příklady rozvoje telemedicíny. V Německu přijali nový zákon o digitálním zdravotnictví a na jeho základě už dnes zdravotní pojišťovny po důkladném zhodnocení bezpečnosti, efektivity a nákladů hradí mobilní aplikace, které pomáhají pacientům. K tomu máme docela daleko.

Myslím ale, že se doba mění a přístup k digitálním zdravotnickým prostředkům se standardizuje. Evropská legislativa jasně defi novala, že mobilní aplikace, které pracují s pacientskými daty, a další digitální pomůcky pro prevenci a léčbu patří do regulované oblasti zdravotnických prostředků. Díky tomu by měly i naše zdravotní pojišťovny získat od regulátorů v dohledné budoucnosti jasné doporučení, jestli ten který projekt přináší pacientům benefi ty. Pak se budou muset naučit vyhodnotit jen to, jestli zvyšuje náklady, nezvyšuje náklady, nebo dokonce šetří náklady, a jestli je tedy vhodné ho fi nancovat z veřejných zdrojů.

Určité aktivity k uchopení tématu úhrady digitálních zdravotnických prostředků v České republice už probíhají. Na půdě České společnosti pro hodnocení zdravotnických technologií jsme ve spolupráci s asociací CzechMed a zdravotními pojišťovnami otevřeli téma, jak hodnotit nákladovou efektivitu zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz. Přístup k dalším technologickým řešením z této široké kategorie, včetně telemedicínských řešení, se nemusí příliš lišit.

Troufnu si říct, že dnes už leccos spočítat umíme. I ve zdravotních pojišťovnách jsou lidé, kteří umějí s tímto tématem pracovat. Velký posun přineslo zpřístupnění úhradových dat zdravotních pojišťoven, ke kterým dnes má přístup Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Je to velká příležitost. Dnes známe nástroje, kterými téma telemedicíny můžeme uchopit a zahlédnout na horizontu paty těch, kdo nás v posledních letech v zavádění telemedicíny předběhli. Záleží na tom, jak se jich chopíme.

Zdroj: MT

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…