Přeskočit na obsah

Společnost bezkrevní medicíny: Nejsme Svědci Jehovovi

Cílem České společnosti bezkrevní medicíny je prosazovat principy bezkrevní léčby v českém zdravotnictví, kdy podle jejích členů transfúze krve nemůže a nesmí být léčebnou alternativou.

V čele společnosti stojí lékařské osobnosti - doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. z brněnské Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - společného pracoviště LF MU s Fakultní nemocnicí Brno a  prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. z gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava. 

Transfúze krve podle zastánců bezkrevní medicíny není nic jiného než transplantace orgánu, o které se uvažuje jen tehdy, když nemocný orgán začne výrazně funkčně selhávat a když byly vyčerpány všechny možnosti.

Kritizují transfuziology a nelíbí se jim, že lékaři často v kritických situacích projevovali negativní a nedůvěřivý postoj k bezkrevní léčbě a někdy velmi hrubým způsobem odmítali spolupracovat s pacienty, kteří vyžadovali, aby byli léčeni alternativními bezkrevními metodami.

Na otázky Medical Tribune odpovídá předseda společnosti Doc. MUDr. Ivan Čundrle.

“Bezpečná dolní hodnota hemoglobinu” byla pro rutinní operace stanovena na 103 až 105 g/l. Píšete na svých stránkách, že bezkrevní operace lze provádět i při hodnotách hemoglobinu 20 nebo 30 g/l. Toto je podloženo nějakou validní studií?

Bezkrevní operace nelze provádět při hodnotách Hb 20-30g/l, Hb jako nosič kyslíku by nestačil doručit tkáním jeho dostatečné množství. Nemusíme ale hledět jen na Hb humánní, existují i nosiče kyslíku jak na bázi přirozeného hemoglobinu (zvířecí Hb), tak na bázi perfluorokarbonů. Tyto nosiče již se zkouší jako tzv.rescue postup při válečných událostech, kde není dostatek krevních konzerv. Obecně lze říci, že validní studie prokázaly tzv. liberální a restriktivní strategii, liberální 80-100g /l Hb, restriktivní 60-80g/l Hb, přičemž výsledky zdravotního stavu po výkonech byly srovnatelné, navíc nebylo nutné předoperačně podávat krevní transfuze, které s sebou přinášejí velké množství různých rizik i v současné době.

Uvádíte příklad úspěšného bezkrevního zásahu u poporodní hemoragie. Avšak použilo-li by se alogenní krve, neznamenalo by to snížení rizika a urychlení léčby pacientky ve srovnání s poněkud komplikovanějším bezkrevním postupem?

Poporodní hemoragie jsou poměrně časté, jsou vypracované standardy tzv. život ohrožujícího krvácení (ŽOK), které vznikly spoluprací anesteziologů, porodníků a hematologů. Jestliže nejde žádným z tradičně i netradičně používaným postupem či prostředkem krvácení zastavit, lze použít konsensuálně přípravek Novoseven (rekombinantní faktor VII a) v indikaci off label, tzn.mimo určení k použití z příbalového letáku v dávce 100-140 ug/kg těl. hmotnosti. Je totiž určen k léčbě vrozené či získané hemofilie nebo trombasténie. Ten krvácení rozhodně zastaví.

Jste i proti použití autologní krve v případě plánovaných operací?

Autologní krev se s výhodou právě používá při různých výkonech, u kterých se předpokládá větší krvácení během operace. Používá se autologní krev odebraná před operací již delší dobu, dále krev odebraná těsně před operací (hemodiluce) a krev, která se sbírá přístrojem zvaným cell-saver během výkonu,v němž se odstřeďuje, filtruje a bezprostředně nato vrací nemocnému.

Preferujete bezkrevní postup i v případech velkých až kritických ztrát krve při např. těžkých traumatech?

Preferujeme co nejmenší krevní ztráty, kterých je možné docílit různými způsoby, např. chirurgickými, farmakologickými a anesteziologickými. Mezi ně patří i velká traumata, samozřejmě podle druhu.

Odstavec ve vaší prezentační stránce pojednávající o Jehovistech je bezvýhradně pozitivní až obdivný. Přitom je známo, že ortodoxně odmítají transfúzi, i kdyby to mělo znamenat ztrátu vlastního života ev. života blízkého člověka. O tom se však nezmiňujete. Je takto striktní i postoj členů CSBM?

Českou společnost bezkrevní medicíny nelze zaměňovat se Svědky Jehovovými. Tam je to otázka víry, u nás vnímání nebezpečí cizí krevní tkáně, přenosu infekcí a již nyní vidíme, že transfuzní stanice trpí nedostatkem dárců. Tento stav se bude zhoršovat, protože populace stárne a na operační stůl se dostávají vyšší věkové skupiny, trpící např. chronickou chudokrevností. Odmítání krve u Svědků musí být vnímáno v rovině etické a jako takové ošetřeno legálně. Obdobné problémy má intenzivní medicína v prodlužování života nevyléčitelných nemocných a euthanazie v krajním smyslu.

Kdo se o  chce o bezkrevní medicíně dovědět více, může navštívit stránky ČSBM na http://www.bloodless.wz.cz/cz/cesky.htm.

Jan Činčura, www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Deepfake

18. 11. 2022

Deepfake, spojení slov deep (hluboký) a fake (podvržená informace), je souhrnný pojem pro vytváření, manipulaci a modifikaci dat automatizovanými…

Utáhnout na vařené nudli

11. 11. 2022

Jakmile po něčem pátráte na internetu, vyhledavač nabídne odpovědi. Obvykle jich bývá víc a jsou v nějakém pořadí. Většina lidí je prohlíží v tom…

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí…