Přeskočit na obsah

Studie DAPA HF může mít obrovský klinický význam

Při příležitosti vyhlášení výsledků studie jej MT požádala o rozhovor.

 

  • Jak byste shrnul, co nového studie DAPA HF přináší?

Jde o studii, která zásadním způsobem mění naše vnímání léčby srdečního selhání. Několik desítek let byly možnosti farmakologické terapie v podstatě setrvalé. Po roce 2009 přibyl sacubitril/valsartan. Šlo o první změnu paradigmatu léčby, ale přesto zde zůstávala obrovská nenaplněná potřeba. Nyní máme v dapagliflozinu lék se zcela jiným mechanismem účinku. Tento inhibitor SGLT‑2 byl původně určen na léčbu diabetu. Už v předchozích analýzách ale ukázal, že jeho užívání bude u vysoce rizikových pacientů spojeno s redukcí celkového kardiovaskulárního rizika a zároveň s pozitivním vlivem na srdeční selhání. Studie DAPA HF účinek na srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí jednoznačně potvrdila, a to nejen u diabetiků. Je třeba pamatovat na to, že je to metabolický lék s potvrzeným kardiovaskulárním účinkem. V tom je studie novátorská.

 

  • Jak byste popsal populaci, která do studie vstoupila?

Šlo o nemocné, se kterými se denně setkáváme. U poloviny pacientů, přesněji u 55 procent, se jednalo o srdeční selhání na podkladě ischémie. Polovina již za sebou měla hospitalizaci pro srdeční selhání, z 60 procent převládali nemocní s třídou NYHA II. Tito nemocní byli až na výjimky léčeni v souladu s platnými doporučeními. Benefit z podávání dapagliflozinu byl tedy „on top“ k velmi dobře nastavené léčbě, a co je důležité, projevil se jak na kardiovaskulární úmrtnosti, tak na redukci výskytu dekompenzací srdečního selhání.

 

  • Složený primární cíl poněkud netypicky zahrnoval i ambulantní návštěvu pro dekompenzaci srdečního selhání s nutností intravenózní léčby. Proč tomu tak bylo?

Aby se odfiltrovaly regionální rozdíly, což podle mě bylo velmi prozíravé. Urgentní podání diuretik během ambulantní návštěvy je v některých zemích časté a asi i u nás bude čím dál častější, jak se i u nás zvyšuje tlak na lůžka. Takových příhod nakonec nebylo mnoho, ale víme, že i tento typ cílového ukazatele má svůj klinický význam.

 

  • Jaké jsou vaše zkušenosti, pokud jde o bezpečnost dapagliflozinu u nemocných se srdečním selháním?

Příznivé. Velkou výhodou je, že tento lék nezpůsobuje hypoglykémie. Mohlo by se zdát, že kvůli diuretickému efektu budou u našich nemocných problémem symptomatické hypotenze, ale nebylo tomu tak.

 

  • A co genitální infekce, které jsou u diabetiků léčených inhibitory SGLT‑2 častější?

Je třeba mít na paměti, že je to v logice mechanismu účinku. Lék způsobuje řízenou glykosurii, pacienti mají cukr v moči, a to vede k lokálním infekcím. Ty ale bývají velmi snadno řešitelné. Všechny nemocné jsme na toto riziko upozorňovali, infekce urogenitálního traktu se v našem centru vyskytla jen u jednoho z nich, pokud se dobře pamatuji.

 

  • Očekáváte, že by se díky studii DAPA HF v dohledné době měnily platné doporučené postupy?

Je to ještě dlouhá cesta, ale dokážu si představit, že v příštích guidelines již bude studie DAPA HF zohledněna. Zatím ale v České republice kardiolog předepsat inhibitor SGLT‑2 ani nemůže. Již nyní je však namístě tento lék maximálně využívat u diabetiků se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. U některých nemocných jsme už takovou změnu doporučili. Řada pacientů je stále léčena antidiabetiky, která jim z hlediska srdečního selhání nejen nepomáhají, ale dokonce škodí. Jde například o sulfonylureu. My jsme ve studii měli několik desítek pacientů. Hodnocení bylo dvojitě zaslepené, tak nevím, který z nich byl na placebu a který na účinné látce. Po vysazení studijní léčby ale v rychlém sledu přišlo několik nemocných s akutní dekompenzací. I to o něčem hovoří.

 

  • A co velká skupina nemocných se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí? Ti byli ze studie DAPA HF předem vyřazeni…

Myslím, že v daný okamžik to bylo správně, už jen proto, že se jedná o velmi heterogenní skupinu. Srdeční selhání je symptom, který může mít velmi různou etiologii, a při zachované ejekční frakci to platí dvojnásob. Na tuto populaci se ale mimo jiné zaměřila probíhající studie DELIVER. I v ní je relativně vysoký podíl českých pacientů.

 

  • Bylo pro vás něco překvapením, když jste data viděl kompletně zpracovaná?

Nešlo o nějakou konkrétní informaci, ale spíše o komplexnost a přesvědčivost tohoto celku, to, jak vše konzistentně zapadá do sebe.

Přidání dapagliflozinu k nejlepší možné terapii snižuje o 18 procent kardiovaskulární mortalitu a o skoro třicet procent redukuje hospitalizace pro srdeční selhání. Z populačního a socioekonomického hlediska je to opravdu hodně a může to mít obrovský klinický význam. Je ale třeba říci, že to není nějaký nečekaný zázrak, ty se v kardiologii nedějí. Tento výsledek je dán několika desetiletími kontinuálního výzkumu. Mnoho dalších studií v rámci lékové skupiny gliflozinů jasně naznačovalo, že by tam efekt na srdeční selhání mohl být. DAPA HF je ale první studie, která to jednoznačně potvrzuje. I v medicíně štěstí přeje připraveným.

 

  • Co vám práce národního koordinátora této studie přinesla?

Mimo jiné kontakt s nesmírně vzdělanými lidmi, kteří o dané problematice vědí téměř vše a velmi přesně vědí, co dělají. Nejde jen o osobu hlavního investigátora Johna McMurraye, ale třeba dalšího z autorů doktora Mikhaila Kosiboroda. V tomto smyslu byly mítinky spojené se studií velmi inspirativní.

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Legrácky, legrácky

21. 7. 2023

Humor připomíná velký dům s několika patry a různými obyvateli. Může vylepšovat vztahy s druhými lidmi, zrovna tak jako vylepšovat sama sebe na úkor…