Přeskočit na obsah

Synergie oborů zvyšuje odbornost i komfort péče

 


  • V čem je vaše klinika jedinečná a jaká je její vize?

Na jednom místě najdete oční kliniku, diabetologické centrum i urologickou kliniku. Otevřeli jsme ji na nové adrese po vestavbě do původních prázdných prostor. Hodnota investice do přestavby 1 500 metrů čtverečních, do technologií a dalšího vybavení dosáhla téměř 40 milionů korun. V současnosti máme vytvořené kapacity, které ještě nejsou zaplněny, takže postupně počítáme s rozvojem a soustředíme se na propojení tří oborů tak, abychom využili synergické vazby a pacient byl léčen efektivně, rychle a příjemně.


  • Jak se daří DuoVizi a ostatním zajistit dostatek personálu?

 

Není to jednoduché, sestřiček je skutečně nedostatek, a kvalitního personálu obecně, ale my v současnosti jsme schopni nabídnout velmi příjemné pracovní prostředí a daří se nám ukázat, že svoji práci myslíme velmi vážně a děláme ji s pozitivní emocí. To je pro mnoho zdravotníků velmi důležité, protože nejde jenom o prosté chození do práce a vydělávání peněz, ale jde o to, že se těšíme z naší práce a že nám přináší radost pomáhat našim pacientům – a to je na zdravotnictví to krásné. Nezbytnou podmínkou je i náležité odměňování.

 

  • Jak si pak pracovníky školíte, abyste měli ty nejlépe vzdělané?

 

Jak se rozšiřujeme, nabíráme postupně další pracovníky. Aktuálně hledáme sestřičky pro oční, urologii i diabetologii. Stav není takový, že by byl nedostatek, ale připravujeme se na budoucí rozvoj. Každý nově nastoupivší prochází postupným zaškolením a seznámením se všemi potřebnými věcmi, ať už se to týká interních procesů, nebo medicínských postupů. My v podstatě ke každému přistupujeme tak, že jeho první rok působení u nás je taková dlouhá zkušební doba a přípravná doba zaškolování.

 

  • Vychováváte si tedy odborníky přímo podle potřeb vaší kliniky?

 

Pokoušíme se o to. Například oční refrakční chirurgie, kdy nejde o to zkorigovat oční vadu pomocí brýlí, ale pomocí chirurgického zákroku, klade na lékaře i ostatní zdravotníky zcela jiné nároky, na oko je nutno se dívat zcela jinak, takže i pro zkušené lékaře je mnohdy překvapení, že najednou musejí měnit přístup k medicíně samotné.


  • Abyste měli spokojené zdravotníky, snažíte se nezatěžovat je zbytečnou administrativou?

 

Máme rozdělenou práci na různé profese a vždy každá skupina pracovníků vykonává pokud možno právě tu práci, na kterou je nejvýše kvalifikovaná. To znamená, že máme koordinátorky, které zařizují administrativu, příjem pacienta, jeho poučení před zákrokem, vyřizují s ním veškerou administrativu. Sestry u nás mají poměrně vysokou kompetenci a samostatně vyšetřují, konzultují postup s lékaři, pak máme skupinu optometristů, kteří se věnují zjištění zrakové ostrosti, a lékaři vykonávají už čistou medicínu, pokud je to možné. Ještě pořád máme rezervy ve vedení dokumentace, která je velmi administrativně náročná. Abychom byli v souladu s legislativou, aby pacient měl věcně správně vedenou dokumentaci a současně aby naši zdravotníci byli chráněni před případnými stížnostmi pacientů, musejí lékaři věnovat dokumentaci množství času. Zde chceme do budoucna zvýšit míru elektronizace a automatizace, aby lékaři zápisy diktovali a nemuseli je psát.


  • V blízkosti DuoVize je veliká poliklinika Budějovická. Čím chcete přilákat pacienty i zdravotníky, aby zamířili právě k vám?

 

Soustředíme se na to, abychom i obyčejné věci dělali neobyčejně dobře, to je naše filosofie. Myslíme si, že se nám to daří a je to naše silná stránka. Na to navazuje i mezioborové propojování, ale i důsledná péče v každém oboru.


  • Můžete uvést příklad takového mezioborového propojování péče?

 

Typickým příkladem choroby vyžadující interdisciplinární přístup je diabetes mellitus, což je nemoc ohrožující řadu orgánů. Přítomnost diabetu znamená zvýšené riziko problémů souvisejících se zrakem. Diabetes může vést k očním komplikacím: retinopatii, glaukomu nebo kataraktě. Častěji než zdravá populace trpí diabetici urologickými obtížemi a také sexuálními problémy, jako je porucha erekce. Oční klinika a urologie tak poskytuje rychlý a přesný servis. Zvyšuje se tak procento pacientů, kteří absolvují pravidelné preventivní vyšetření. Pokud jejich stav vyžaduje léčbu, dostanou ji naši pacienti neprodleně. Naopak při podezření na diabetes je pacientům zajištěna odborná diabetická péče.

Naše oční klinika poskytuje péči v širokém spektru problémů, a to za využití špičkových přístrojů. Oční klinika je vybavena nejmodernější verzí femtosekundového laseru VisuMax 500, nejnovějším fakoemulzifikačním přístrojem Centurion, nejmodernějším OCT Zeiss či novou kamerou pro zobrazování sítnice. Velkou zkušenost lékařů i ostatního personálu dokládají počty pacientů a operací. Na oční klinice DuoVize bylo od roku 2009 ošetřeno přes 90 000 pacientů a provedeno téměř 20 000 operací, UroKlinikum od roku 2010 měla 22 000 pacientů, ročně provede 150 až 200 operací. Celou multioborovou klinikou projde denně 150–250 pacientů.

 

  • Kolik lidí se o pacienty stará, tedy kolik zde máte zaměstnanců a jak vypadá ekonomika tohoto pražského zařízení?

 

Máme tu zhruba 70 zaměstnanců všech kategorií, od administrativy přes koordinátorky na recepci, sestřičky, sanitářky, lékaře, optometristy. Obrat pracoviště je zhruba 150 milionů korun.

 

  • Jaké další rozvojové plány máte, v čem chcete ještě dál vylepšit péči?

 

V současnosti se soustředíme především na konsolidaci, protože loni jsme velmi intenzivně budovali a stěhovali, přestěhovali jsme dvě kliniky na Slovensku, přestěhovali jsme tuto pražskou, to bylo velmi náročné období, takže teď se chceme soustředit na to, abychom využili možností nových prostor a etablovali kliniku na nové adrese.

 

  • Máte smlouvy se zdravotními pojišťovnami? A jakou část péče si pacienti hradí?

 

Aktuálně máme nasmlouvanou veškerou péči, kterou lze nasmlouvat, zdravotní pojišťovny ji hradí, a současně pacienti mají na výběr poměrně široké spektrum pojišťovnou nehrazených výkonů, které si mohou zvolit podle svého zvážení, týká se to zejména oční kliniky, kde provádíme refrakční operace, tj. zbavujeme pacienty brýlí. 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…