Přeskočit na obsah

TOP TEN 2011 aneb Co se letos povedlo v českém zdravotnictví

Do české vědy přišly reálné peníze – a hodně

Dlouho slibované masivní investice do vědy dostaly reálné obrysy – a to v řádu miliard. Z projektů se značným medicínským přesahem překonaly hranice slibné virtuality například CEITEC a ICRC v Brně, BIOCEV ve Vestci u Prahy či Ústav molekulární a translační medicíny v Olomouci.

Peníze se posunou za pacientem – alespoň někde

V úhradové vyhlášce pro rok 2012 poprvé dochází k výraznému užití úhradového systému DRG, který posiluje tok finančních prostředků skutečně za pacientem. V příštím roce by přes DRG mělo být financováno cca 75 % rozsahu poskytované péče. Zbytek se bude týkat péče spojené s výraznou materiálovou složkou (implantace defibrilátorů, kardiostimulátorů či TEP), nákladných léčiv v centrech či některých postupů, u nichž lze systém DRG využít jen obtížně (např. transplantace).

Legislativní změna, na které vydělají všichni

Vícečetná gravidita není z hlediska asistované reprodukce úspěch, ale komplikace. Přesto až dosud systém úhrad motivoval jak centra, tak bezdětné páry, aby preferovaly přenos více embryí. To mělo své důsledky ve stoupajícím podílu rizikových těhotenství a nezralých novorozenců, kteří potřebují mnohdy trvalou péči. V zákoně o speciálních zdravotních službách byla přijata nová úprava, podle níž budou hrazeny čtyři cykly, pokud v prvním a druhém cyklu bude přeneseno pouze jedno embryo. Pokud se pár rozhodne už od začátku pro více embryí, nic se nemění a budou hrazeny tři cykly.

Zavedení HPV do vakcinačního kalendáře

Jedním ze záplavy pozměňovacích návrhů, které se dostaly do novely zákona o zdravotním pojištění, je zakotvení očkování proti HPV mezi vakcinace hrazené z prostředků plátců péče. I nadále by mělo jít o dobrovolné očkování. V souladu s evropskými trendy by měla být očkována kohorta třináctiletých dívek.

Klíč k problému 200 milionů lidí

Přes 200 milionů lidí v tropech a subtropech trpí schistosomózou, již způsobují parazitické krevničky. Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a z Kalifornské univerzity v San Francisku našli klíč k potlačení životaschopnosti krevničky. Podařilo se jim vyřešit 3D strukturu trávicího enzymu krevničky a najít způsob, jak tento enzym vypnout a krevničku vyhladovět. Tento objev je o to významnější, že v současnosti je dostupný pouze jediný lék a jeho účinnost ohrožuje vznik rezistence.

Kmenové buňky z IKEM ocenila světová diabetologie

Nestává se každý den, aby český lékař získal ocenění na prestižní světové konferenci. Došlo k tomu na letošním zasedání American Diabetes Association. Za velký úspěch Centra diabetologie IKEM i celé české diabetologie je možné pokládat udělení ceny Marvina Levina Travel Scholarship MUDr. Michalu Dubskému za nejlepší abstrakt a odbornou přednášku v sekci Foot Care. Oceněna byla práce s názvem „Comparison of Transcutaneous Oxygen Tension after Autologous Stem Cell Therapy and Percutaneous Transluminal Angioplasty in Patients with Diabetic Foot Disease“ (autorský kolektiv pracoval ve složení: Dubský M., Jirkovská A., Bém R., Pagáčová L., Varga M., Fejfarová V., Skibová J., Syková E.). Cena je každoročně udělována dvěma nejvýše hodnoceným abstraktům na kongresu ADA z rozhodnutí Profesionální sekce ADA pro diabetickou nohu.

Česko konečně schválilo úmluvu o kontrole tabáku

Poslanecká sněmovna 9. prosince schválila mezinárodní úmluvu o kontrole tabáku. Jejím hlavním cílem je pomocí nejrůznějších nástrojů omezit kouření. Česká republika byla dosud poslední členskou zemí EU, která tento dokument neratifikovala. Ratifikaci podpořilo 118 poslanců napříč stranami, proti byli jen tři. Vláda již jednou v minulosti parlamentu tento dokument předložila. Senát s ním v roce 2005 vyslovil nesouhlas, letos v říjnu však přijetí podpořil.

Nejkrásnější onkologie ve střední Evropě

Skok mezi stoletími zaznamenala na jaře Onkologická klinika FN Plzeň, když se z již nevyhovujícího Fodermayerova pavilonu přestěhovala do nové budovy v hlavním nemocničním areálu na Lochotíně. V této souvislosti se hovořilo o nejkrásnější onkologii ve střední Evropě. Kvalitativní změna je nepopiratelná – nová klinika je opravdu krásná. Tento krok přinesl i změnu kvantitativní, především navýšení počtu lůžek z původních 60 na 90. Naplnit tuto kapacitu je snadné, přitom by byla zcela jistě využita, už jen proto, že Plzeňský kraj má v porovnání s ostatními regiony mimořádně vysokou incidenci i prevalenci nádorových onemocnění.

Nové ARO ve VFN

Po osmi letech provozu v provizorních podmínkách Všeobecná fakultní nemocnice v Praze otevřela nové desetilůžkové anesteziologicko‑resuscitační oddělení. Tato investice si vyžádala 80 milionů korun – zároveň je již jasněji v otázce dalšího směřování celé VFN. V návaznosti na ARO by mělo vzniknout nové centrum intenzivní medicíny s centrálním příjmem, diagnostickými kapacitami a přestavěnou moderní všeobecnou chirurgií. To by spolu s další výstavbou mělo vést k potlačení pavilonového uspořádání nemocnice a dát jí charakter funkčního monobloku.

Česká hlava pro prof. Widimského

Národní cenu za vědu získal předseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Byly tak oceněny především jeho zásluhy na organizaci péče o pacienty s akutním infarktem myokardu. V počtu nemocných, kteří se včas dostávají na specializované centrum k provedení perkutánní koronární intervence, tvoří Česká republika světovou špičku.

-------

red

Medical Tribune

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…