Přeskočit na obsah

Týden inovací přinesl nové „nohy“ pro paraplegiky a „oči“ pro nevidomé

V týdnu od 14. do 20. května probíhal v Praze již třetí ročník Týdne inovací, na jehož úvodní mezinárodní konferenci byly představeny i některé zdravotnické pomůcky, které pro pacienty přinášejí skutečně revoluční zvýšení kvality jejich života – pomůcka pro osoby s poruchou zraku OrCam a pomůcka pro podporu chůze od společnosti ReWalk Robotics.

OrCam je pomůcka, kterou si pacient jednoduše připne k brýlím a která umí rozpoznávat předměty, obličeje a číst text v reálném čase. Pacient je tedy schopen bez asistence nakupovat, pohybovat se v neznámém prostoru a číst běžný text. „Pomůcka by měla dle sdělení výrobce stát necelých 100 000 Kč, což je, v porovnání s přidanou hodnotou pro pacienta, kterému zásadním způsobem ovlivní kvalitu život, částka téměř zanedbatelná,“ říká Ing. Duba, ředitel OAKS Consulting, který měl možnost si OrCam na vlastní kůži na konferenci vyzkoušet.

ReWalk Robotics představili své řešení pro pacienty, kteří nemohou chodit. ReWalk umožňuje stát vzpřímeně, chodit, a dokonce chodit po schodech. Pomůcka skládající se z exoskeletonu, který napodobuje přirozenou chůzi, a baterie pro napájení je v současnosti hrazena z veřejného zdravotního pojištění v Německu a komerčním pojištěním v USA, Izraeli a dalších státech. „Nejzajímavější na celém řešení je to, že ReWalk umožňuje chodit i těm, kteří mají přerušenou míchu, a tedy nohy ani necítí,“ doplňuje Ing. Karbusická z OAKS.

Aktuální stav zákona v návaznosti na rozsudek Ústavního soudu

Zdravotnické prostředky nejsou v současnosti, na rozdíl o léčivých přípravků, předmětem řízení, které by zkoumalo náklady vynaložené na intervenci a efekt, který daná intervence přinese pro pacienta v podobě prodloužení života a zvýšení jeho kvality, ale pouze předmětem posuzování shody s platnou legislativou, jež určuje základní vlastnosti, které musejí zdravotnické prostředky splňovat.

S ohledem na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15, týkající se úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, připravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR novou legislativu.

Nález ÚS ruší ta ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, jež určovala, že nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků je realizován v provedení ekonomicky nejméně náročném, které zjišťuje průzkumem trhu zdravotní pojišťovna, a klade důraz na individuální posouzení stavu nemocného a výběr terapie podle potřeb pacienta.

Aktuální znění zákona o zdravotním pojištění říká, že se plně hradí ekonomicky nejméně náročná varianta zdravotnického prostředku vzhledem ke zdravotní potřebě pojištěnce. To znamená, že každý pojištěnec má nárok na úhradu jen té nejlevnější z medicínsky vhodných variant.

Otázkou je, jak moc bude nová legislativa řešit i vstup nových prostředků, jako je například bionická ruka nebo v úvodu zmiňované pomůcky představené na Týdnu inovací. Kdo bude rozhodovat o tom, jaký zdravotnický prostředek je dostatečně inovativní a přínosný, aby byl hrazen? Kdo bude hodnotit, co skutečně pacient potřebuje, a bude jako doposud záležet na libovůli pojišťoven? Vůči čemu se bude hodnocená intervence porovnávat?

Budoucnost

Současný ministr zdravotnictví v demisi několikrát uvedl, že zavedení hodnocení přínosů a nákladů (tzv. HTA) i pro zdravotnické prostředky je jednou z priorit. Je to určitě krok správným směrem a věřme, že pokud dojde k zavedení HTA do praxe, bude se jednat o efektivní proces, aby se pacienti k novým intervencím dostali v „rozumném“ čase.

„Věřím, že nově vznikající legislativa bude efektivně řešit vstup inovací do systému úhrad tak, aby se napříště pro nové technologie pro pacienty nemuseli skládat čtenáři, jak tomu bylo nedávno v případě bionické ruky pro Kamilu,“* uzavírá Ing. Jaroslav Duba.

 

* Kamila už má bionickou ruku doma natrvalo. Složily se na ni tisíce čtenářů. iDnes, 1. 9. 2017. Dostupné na https://ostrava.idnes.cz/sbirka‑na‑kamilu‑predani‑bionicke‑ruky‑divce‑fmd‑/ostrava‑zpravy. aspx?c=A170901_349044_ostrava‑zpravy_woj

Zdroj: OAKS Consulting s. r. o.

Doporučené

Deepfake

18. 11. 2022

Deepfake, spojení slov deep (hluboký) a fake (podvržená informace), je souhrnný pojem pro vytváření, manipulaci a modifikaci dat automatizovanými…

Utáhnout na vařené nudli

11. 11. 2022

Jakmile po něčem pátráte na internetu, vyhledavač nabídne odpovědi. Obvykle jich bývá víc a jsou v nějakém pořadí. Většina lidí je prohlíží v tom…

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí…