Přeskočit na obsah

V koronavirové době posílily komunitní lékárny

To si uvědomuje málokdo. Proto jsme oslovili Ing. Jana Rohrbachera, ředitele společnosti Alliance Healthcare, aby nám přiblížil situaci z pohledu velkého distributora léků.

 • Co byste řekl o stavu Alphega lékáren v této komplikované době?

Alliance Healthcare dlouhodobě podporuje síť nezávislých Alphega lékáren na českém trhu. Na začátku září jsme otevřeli třístou Alphega lékárnu v Hradci Králové. Ve dvanáctileté historii virtuálního řetězce Alphega lékáren to považuji za značný úspěch. Péči o naše regionální kolegy z lékáren nám však COVID komplikuje, protože nemůžeme pořádat osobní setkání. Přestože pracujeme s nástroji online komunikace, nemohou ze své podstaty plnohodnotně nahradit osobní kontakt.

 • Jak se vyvíjí lékárenský obchod v době COVID‑19?

Jak v Alphega lékárnách, tak u našich partnerů v retailu jsme prakticky nezaznamenali pokles. V nemocničních lékárnách je situace diametrálně odlišná, ale situace vyžaduje podrobnější rozbor. Nepoklesl výdej centrových léků, specializovaná centra fungují stále. Avšak pacienti, kteří přišli na ambulantní vyšetření do nemocnice, si léky zpravidla nevyzvedli v nemocniční lékárně, ale ve své komunitní – veřejné lékárně. Důvodem je pravděpodobně obava ze zvýšeného rizika nákazy v nemocničním prostředí obecně. I lékárníci, kteří vykazovali vysoký záchyt receptů v nemocniční lékárně, přiznávají propad až na polovinu. Je to podobný trend jako nižší návštěvnost nákupních center. Na virtuální konferenci společnosti Androsa zaznělo, že lékárny přímo řízených nemocnic vykazují pokles výdejů léčiv o 15 procent.

 • Můžete charakterizovat vývoj lékárenského trhu v letošním roce?

Pokles prodejů ve státních lékárnách snižuje průměrný meziroční růst trhu, který je za posledních 12 měsíců konstantní – 5,5 procenta. To, co ubylo nemocničním lékárnám, se přesunulo do retailu, a to ještě výrazněji do komunitních lékáren mimo obchodní centra. Předpokládám, že omezení provozu nemocnic pro neakutní případy se promítne do nižšího počtu ambulantních vyšetření a plánovaných výkonů, a tím i do počtu vydaných receptů.

 • Velkým tématem je dostupnost léků. Snížila se v důsledku pandemie?

Dostupnost léků naopak stoupla, jak vyplývá z podílu vyřízených objednávek. Na počátku roku byla dostupnost léků velmi špatná, zejména u velkých generických výrobců léčiv. Byli jsme schopni vykrýt požadavky lékáren zhruba z 50 procent. Procento je však zkresleno opakovanými objednávkami nedostupného přípravku. Používáme ale stejnou metodiku vyhodnocení, takže můžeme spolehlivě sledovat trend. V současnosti se dostáváme na 65–70 procent úspěšně dodaných léků z požadovaných. Důvodem je i výrazné navýšení zásob léčiv výrobců v konsignačních skladech velkodistributorů po první vlně pandemie.

 • V čem vidíte hlavní příčinu nedostupnosti léků?

Jedním z důvodů je závislost farmaceutických firem na asijské výrobě, neboť výrazná část světové produkce pochází z Asie. Dalšími příčinami jsou také problémy s kvalitou a dostupností surovin, což může vést k poklesu objemu výroby. Když už se produkt vyrobí a doveze do Evropy, pak jej farmaceutické společnosti distribuují přednostně do zemí, které pro ně představují větší trh s vyšší cenou léků. Česká republika není velký trh, navíc léky jsou u nás velmi levné v porovnání s velkými a atraktivními trhy, jakými jsou např. Německo nebo Francie. Jednoznačně pozitivním jevem je, že se u nás situace v posledních týdnech zlepšuje.

 • Již dříve jste zmínil, že vám činí problémy platební neschopnost přímo řízených nemocnic. Jak to vypadá nyní?

V minulosti jsme dlouhodobě řešili úhradu pohledávek u přímo řízených nemocnic MZ ČR, ale k vyrovnání takřka miliardové pohledávky (celkově u všech velkých distributorů) již naštěstí došlo. Bohužel v důsledku neuzavřeného vyrovnání se zdravotními pojišťovnami začínají znovu u některých fakultních nemocnic narůstat nové dluhy. Neexistuje předpis, který by stanovil, v jakém časovém horizontu musí dojít ke konečnému vyrovnání mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou. Dohodovací řízení mezi oběma subjekty trvá někdy i několik let. Stejně jako předchozího, tak i nového ministra zdravotnictví bude naše asociace AVEL o stavu pohledávek pravidelně informovat.

 • Myslíte, že současná situace nahraje distančnímu nebo online prodeji receptových léků?

Distanční výdej léčiv existuje v některých evropských zemích (např. v Rakousku). U nás tomu zatím brání legislativa, která nedovoluje výdej preskripčně vázaných léků mimo kamennou lékárnu. Dalším velmi diskutovaným tématem je i online prodej Rx léčiv. Pokud se tak v budoucnu stane, pak předpokládám, že cena za rozvoz bude limitujícím faktorem. V mnoha případech bude právě cena dopravy dražší položkou než cena jednoho balení na elektronickém receptu.

 • Jaké pacientské programy v Alphega lékárnách připravujete?

Alphega lékárny letos iniciovaly diagnostiku syndromu suchého oka v kamenných lékárnách. Do pilotního projektu se zapojilo 25 lékáren, kde kvalitu a kvantitu slzného filmu měřily specialistky – optometristky. Změřili jsme celkem 373 lidí. Až 70 procent testovaných udávalo, že pociťují subjektivní příznaky vedoucí k syndromu suchého oka. S výsledkem vyšetření v Alphega lékárnách pak mohou pacienti navštívit očního lékaře, aby jim doporučil správné oční kapky. Je s podivem, kolik lidí si koupí zcela nevhodné kapky, které jim i při opakované aplikaci nepřinášejí úlevu. Zde má velký význam i role lékárníka, aby klientovi vysvětlil, že existují různé příčiny očních potíží, jako jsou pálení, svědění očí, pocit cizího tělesa v oku, zraková únava, které mají svou specifickou léčbu (viz box Syndrom suchého oka v Alphega lékárnách).

 • Které další služby pro své klienty rozvíjíte?

Další naší službou je online rezervace léčivého přípravku v konkrétní Alphega lékárně na základě eReceptu. Tuto službu realizujeme od dubna 2020 a nyní jsme ji podpořili komunikační a mediální kampaní. Současně s tím vysvětlujeme laické veřejnosti, co je eRecept, jak funguje, a představujeme jeho hlavní výhody. Snažíme se dát lékárníkům do ruky návod, jak přínosy zavedení eReceptu komunikovat. eRecept je především výhodou pro pacienty. Tímto způsobem vedeme edukační kampaň, která bude mít přesah do nového roku.

 • Ovlivnila protipadělková směrnice, která platí od 9. února 2019, distribuční praxi Alliance Healthcare?

V České republice se u velkodistributorů léčiv ani v síti kamenných lékáren padělky nikdy nevyskytovaly. Tím nechci říci, že tu nebyly, ale dostávaly se k pacientům především přes některé ne zrovna důvěryhodné internetové e‑shopy. Nevzpomínám si, že bychom řešili výskyt padělku u nás jako u distributora. Nakupujeme přímo u výrobců. S protipadělkovou směrnicí jsme se vypořádali, museli jsme přijmout řadu opatření a kontrol, což celý proces distribuce zdražilo. Když uvážíme veškeré nemalé náklady spojené s touto směrnicí zejména u výrobců léčiv, nejsem zcela přesvědčen, že je vyváží pocit většího bezpečí pacienta. Ověřování pravosti léčiv se stalo součástí běžné praxe jak u výrobců, tak v distribuci i v lékárnách. Provozní komplikace nám to již nepřináší, chybových hlášení při příjmu je málo a vratky z lékáren jsou zanedbatelné. Přestože to není naší povinností, z každé dodávky ověříme několik balení. V počátcích po zavedení protipadělkové směrnice do praxe jsme se u některých držitelů rozhodnutí o registraci setkávali s vysokým procentem chybových hlášení vzhledem k počtu transakcí, ale nyní jde spíše o výjimku. Myslím, že jsme ověřování léků v naší republice zvládli jako jedni z nejlepších v Evropské unii.

 • Co očekáváte v blízké budoucnosti?

Čeká nás opatření v rámci certifikace zdravotnických prostředků, což je obdoba protipadělkové směrnice. Netýká se všech zdravotnických prostředků, ale i tak jde o tisíce položek. Jde o směrnici Evropské unie, která nabude právní platnosti k 26. květnu 2021.

 • A co plánujete v době po COVID‑19?

Ve screeningových službách v Alphega lékárnách budeme určitě pokračovat. Jakmile skončí pandemie, obnovíme měření plicního věku a další služby, které mají v lékárně své místo. Chceme, aby pacienti lékárníka vnímali nejen jako prodejce léků, ale i jako rádce. Screening je velmi důležitá součást prevence, která byla v Česku velmi podceněna a zdravotními pojišťovnami podhodnocena. Budeme se snažit, aby preventivní výkon lékárníka měl svůj kód a zdravotní pojišťovny jej hradily.

 • Jaké jsou plány v dalších segmentech vaší činnosti?

V logistice chceme dále rozšířit kapacitu našich skladů a poskytovat distribuci v rámci středoevropského regionu. Již nyní zásobujeme kromě Česka také centrální distributory Rakouska, Slovenska, Polska a Maďarska. Naše distribuční centra v Praze, Brně a Ostravě jsou umístěna v moderních prostorách splňujících nejvyšší parametry správné distribuční praxe a jsou vybavena automatickými nebo dopravníkovými linkami. Automat zrychluje proces výdeje ze skladu, ale také má svá úskalí. Některé obaly léků komplikují výdej v automatické lince svou kvalitou: po pádu na dopravníkový pás se poškodí a pak jsou předmětem reklamace. Musíme vždy zvážit, který léčivý přípravek zařadíme do automatické distribuce.

 • Hitem farmaceutického průmyslu jsou nyní vakcíny proti SARS‑CoV‑2. Budete se na jejich distribuci podílet?

S jednou farmaceutickou společností již máme podepsanou smlouvu na skladování a na distribuci vakcíny proti COVID‑19. Již také máme rezervovány skladové prostory. Chystáme se na diskusi v rámci asociace AVEL, jak distribuci realizovat. Jde o velmi náročný úkol, protože budeme distribuovat miliony dávek vakcíny ve velmi krátkém čase, ale Ministerstvo zdravotnictví ČR, které vakcíny objednalo přes Evropskou unii, zatím žádného distributora neoslovilo a neinformovalo. Přitom distribuce vakcín je velmi specifická, je nutné dodržet řadu podmínek a je nutné počítat s určitými náklady.

 

K věci...
Máte dost zdravých slz?
Ve vybraných Alphega lékárnách proběhla během léta akce zaměřená na diagnostiku syndromu suchého oka, jejímž cílem bylo přiblížit pacientům toto onemocnění, diagnostikovat konkrétní formu syndromu suchého oka a doporučit vhodnou terapii. Preventivní měření syndromu suchého oka probíhalo ve vybraných 25 Alphega lékárnách napříč Českou republikou, ve kterých bylo vyhrazeno speciální místo pro pohodlnou komunikaci s pacienty. Aby bylo měření plynulé a probíhalo příjemně pro pacienta, účastnily se ho vždy dvě optometristky. Diagnostika probíhala pomocí keratografu, který zachycuje povrch rohovky na bázi Placidových kruhů. Výhodou je především rychlost diagnostiky, neinvazivnost a široký výběr typů testů. Alarmující je, že pouze u 18 pacientů z celkového počtu 373 lze slzný film označit jako zdravý. miš

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…