Přeskočit na obsah

Včas zahájená léčba infantilního hemangiomu je úspěšná

Od roku 2009 však je v ČR dostupná léčba, a když se nasadí v růstové fázi nádoru, nejdéle do pěti měsíců věku dítěte, je úspěšná. O léčbě infantilních hemangiomů jsme hovořili s MUDr. Josefem Mališem, dětským onkologem z Kliniky dětské onkologie a hematologie 2. LF UK a FN v Motole. 

 • V porodnici se infantilní hemangiom zjistit nedá. Který lékař má první šanci to zjistit, co by měl dělat, kam dítě poslat?

 

Je to pediatr, který přijme dítě do péče po narození, jakmile se maminka k němu s děťátkem přihlásí. V průběhu prvního a druhého měsíce života dítěte je největší šance na zachycení rostoucího hemangiomu. V této době je ideální poslat dítě do centra. Je zbytečné ho posílat na dermatologii, je zbytečné ho posílat na laserová pracoviště. Plyne čas, dítě by mělo přijít k nám, nemyslím jenom k nám do FN v Motole, ale na kterékoli z hematoonkologických pracovišť, která jsou v každém krajském městě a v každé fakultní nemocnici.

 

 

 • Lékař vidí něco na tváři kojence, co roste, nebo má i jiné varovné signály?

 

Naprostá většina hemangiomů se diagnostikuje tím, že je lékař vidí klinicky. Objektivně je patrný progredující červený útvar, který je zpočátku v úrovni kůže. Jakmile začne růst, začíná být plastický, někdy se může změnit, že dojde k porušení povrchu, může začít krvácet, může se změnit zánětlivě.

 

 

 • Má pediatr provést nějaká vyšetření, nebo má neprodleně dítě odeslat do centra?

 

Má ho neprodleně odeslat, je zbytečné provádět jakákoli vyšetření, nic tím nezískáme. My ultrazvukové vyšetření, magnetickou rezonanci nebo jiná složitější zobrazovací vyšetření provádíme jenom u rozsáhlých, hlubokých nebo smíšených hemangiomů. Ty, co jsou na povrchu, je zbytečné nějakým způsobem dál vyšetřovat.

 

 

 • U kterých dětí by tedy pediatři měli být obezřetnější?

 

Infantilní hemangiomy vznikají v důsledku novotvorby krevních cév u deseti až dvanácti procent kojenců a až u 30 procent nedonošených a nezralých kojenců, třikrát častěji postihují dívky. I když jsou benigní, mohou svou nepříznivou lokalizací a rychlým růstem ohrozit životně důležité funkce nebo i přímo život dítěte. Naštěstí nikde nebyl popsán případ, že by se změnily v nádor maligní.

 

 

 • Jsou známy příčiny a má toto onemocnění nějaké genetické souvislosti?

 

Obecně příčiny 99 procent dětských nádorů neznáme, geneticky vázaných jsou jednotky procent. Genetický přenos u infantilního hemangiomu nikdo neprokázal, lze ale pozorovat vyšší výskyt v některých rodinách. Mezi našimi pacienty máme asi tři rodiny, kdy přišla maminka s dalším sourozencem – jednoho jsme vyléčili, narodil se jim další a přišli znovu s dalším dítětem na léčení. Jaká je příčina, jestli je plod v děloze někam natlačen a v důsledku hypoxie se vytváří více cév, to se nikdy nepotvrdilo.

 

 

 • Kdy se infantilní hemangiomy nejčastěji objevují?

 

Nejčastěji v prvním měsíci, méně často v průběhu druhého až třetího měsíce života dítěte. Velmi rychle rostou, ukončení velikosti a tvaru dosahuje 80 procent hemangiomů na konci třetího měsíce věku pacienta. Po této intenzivní růstové fázi hemangiom postupně přechází do období stagnace, kdy už hemangiomy nemění tvar ani velikost. To trvá obvykle do jednoho roku věku a pak dochází k involuci, kdy jejich typicky červená barva mizí, cévy začnou vazivovatět a útvar může zcela vymizet, tzv. vyzrát. Úplná involuce se děje jen u zhruba 30 procent nemocných. Většina hemangiomů zanechává ztukovatělá nebo zvazivovatělá rezidua, přebytečnou, odlišně zbarvenou kůži nebo silně vinuté začervenalé cévy.

 

 

 • Zmínil jste riziko ohrožení životně důležitých funkcí, kdy to nastává?

 

Kromě kosmetických obtíží mohou hemangiomy způsobovat vážné ohrožení, když se objeví v játrech, v mediastinu nebo v hlubokých strukturách krku, kde mohou utlačovat dýchací cesty. Pokud se útvar objeví na kožním víčku, může omezit jeho pohyblivost, takže oko nejde otevřít a zraková schopnost může výrazně klesnout, nebo dokonce vymizet. Při postižení nosních průduchů může dojít k omezení schopnosti dýchání, při postižení rtů hemangiom u dítěte negativně ovlivňuje příjem stravy.

 

 

 • V těchto případech je tedy namístě léčba?

 

Neodkladnou léčbu vyžaduje zhruba desetina hemangiomů – jsou to rozsáhlé hemangiomy, které působí závažné kosmetické obtíže, nepříznivě lokalizované formy ohrožující funkci důležitých orgánů a sekundárně změněné hemangiomy, které krvácejí, je v nich zánět či vřed. Pokud je léčba zahájena včas, podíl reziduí se snižuje na 20 až 30 procent, což je významně méně v porovnání s až 70 procenty reziduí u neléčených hemangiomů.

 

 

 • Jak se lékaři o účinné léčbě dozvědí? Neexistuje ještě tak dlouho a ve starší generaci lékařů panuje přesvědčení, že infantilní hemangiom léčit nejde.

 

Do roku 2008 se užívaly bez velkého úspěchu kortikoidy, interferon, laser. Účinnou léčbu máme až od roku 2009. Starší generace lékařů je stále ještě přesvědčena, že hemangiom je banální kožní onemocnění, červená skvrna na těle, která časem vymizí. Ale jsou už dnes vědecké články, které jednoznačně potvrzují, že naprostá většina hemangiomů reziduum zanechává, pak je problém řešit ho v pozdějším věku, kdy začne dítěti nebo dospělému pacientovi vadit. Vydali jsme články v Česko‑slovenské pediatrii, v Česko‑slovenské dermatologii, připravujeme velký článek k desátému výročí nové léčby, který chceme publikovat v Časopise lékařů českých a v Klinické onkologii. Přednáším o léčbě, jak jen je to trošku možné, na všech pediatrických akcích a na akcích dermatologů, také na lékařských fakultách. Učím na 2. LF UK, kde je to součást přednášek o embryonálních nádorech, protože to embryonální nádor je, tedy vyskytuje se v kojeneckém věku, a přednáším to i na 3. LF UK. Čili ví se o tom a přednáším to v postgraduální výuce – semináře pro praktické pediatry nebo jako součást přípravy k jejich atestaci.

 

 

 • Kam má lékař pacienta poslat? Mají lékaři přehled o pracovištích a kolik jich je v ČR?

 

Prakticky jsou to všechna krajská pracoviště a všechny fakultní nemocnice, tam všude jsou specializované týmy, které se tomu věnují. A existuje i přístup na www. linkos.cz, kde je odkaz na Sekci pediatrické onkologie s kontakty na jednotlivá pracoviště.

 

 

 • Jak rychle se dostane dítě do odborné péče? Je to hned, nebo čeká v pořadí?

 

Obrátit se na nás může lékař nebo rodič, nebráníme se, aby si rodič sám zavolal a přihlásil dítě k léčbě. Informace od lékaře nebo rodiče přijímá sestra, která už ví, jakým způsobem komunikovat. Jestli rodič řekne, že má dvouměsíční dítě, které má hemangiom v oblasti víčka, nosu, který krvácí a je urgentní, tak přijde na nejbližší možný termín. Jestli zavolá maminka, která má roční dítě s hemangiomem, který už neroste, dostane termín třeba za tři měsíce.

 

 

 • Zohledníte tedy, kdy jde ještě pomoci?

 

Ano, není to ale tak, že se zvedne telefon, máte hemangiom, přijďte, jsou tam doplňující otázky sestry, aby vyselektovala pacienty, kteří potřebují intenzivnější léčbu.

 

 

 • Tuto specializovanou intenzivní léčbu hradí plně zdravotní pojišťovna?

 

Hradí, tam není žádný problém. Speciální lék Hemangiol patří mezi centrové přípravky čili jsou nasmlouvána centra, která ho mohou používat, a pojišťovna to hradí. Je to lék ze skupiny betablokátorů. U nás ve FN v Motole jsme ho poprvé použili v roce 2009. I když první pacient má nyní ještě drobné jizvičky, lze výsledek v porovnání s předchozími postupy označit jednoznačně za velmi úspěšný. Jestliže neléčené hemangiomy zanechávají rezidua asi v 50 až 70 procentech, po správně provedené léčbě klesá podíl reziduí až k 20 procentům a jsou mnohem méně závažná než po spontánní involuci. Statisticky je prokázáno, že pokud začne léčba propranololem před 75. dnem života, lze vyléčit infantilní hemangiom zcela, nezůstává reziduum.

 

 

 • Kolik pacientů jste ve FN v Motole s infantilními hemangiomy léčili?

 

Za posledních deset let přes šest set. Výhodou centra je dostupnost erudovaných chirurgů mnoha dětských specializací, kteří s onkology spolupracují při řešení závažných reziduí po ukončené medikamentózní léčbě.

 

 

 

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…