Přeskočit na obsah

Vstup nových léčiv se pandemií nezpomalil

SÚKL i plátci péče dokázali rychle přejít na online komunikaci, procesy schvalování a vstup nových léčiv nebyly pandemií zpomaleny, naopak v některých případech byly rozhodovací procesy efektivnější. Efektivita se projevila také v oblasti klinického hodnocení nových léčiv. Zde došlo např. k usnadnění monitoringu pacientů a dostupnosti experimentální léčby. To může mít pozitivní vliv i do budoucna – budou se hledat nové cesty realizace studií, které umožní jejich urychlení při zachování maximální bezpečnosti. Jedná se například o snížení nadměrné administrativní zátěže, umožnění alternativní realizace monitoringů studií, větší otevřenost k inovativním řešením (např. telemedicína), ale i otevřenější přístup regulatorních orgánů k rozsahu potřebné dokumentace.

Oceňujeme také bezodkladnou reakci Ministerstva zdravotnictví ČR na udržení klíčových zásob léčiv, která dává tušit, že léčiva budou i do budoucna vnímána jako strategická komodita. A je tudíž třeba k nim přistupovat s jinou obezřetností než k běžným komoditám. Vítáme i rychlou reakci českých poslanců, kteří bez prodlevy schválili navýšení plateb za státní pojištěnce, jakož i další kroky, které povedou ke stabilizaci zdravotního systému. Nyní je důležité, aby finance byly směřovány do zkvalitňování péče o pacienty a zvýšení efektivity českého zdravotnictví.

Zdroj: MT

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…