Přeskočit na obsah

Vstup nových léčiv se pandemií nezpomalil

SÚKL i plátci péče dokázali rychle přejít na online komunikaci, procesy schvalování a vstup nových léčiv nebyly pandemií zpomaleny, naopak v některých případech byly rozhodovací procesy efektivnější. Efektivita se projevila také v oblasti klinického hodnocení nových léčiv. Zde došlo např. k usnadnění monitoringu pacientů a dostupnosti experimentální léčby. To může mít pozitivní vliv i do budoucna – budou se hledat nové cesty realizace studií, které umožní jejich urychlení při zachování maximální bezpečnosti. Jedná se například o snížení nadměrné administrativní zátěže, umožnění alternativní realizace monitoringů studií, větší otevřenost k inovativním řešením (např. telemedicína), ale i otevřenější přístup regulatorních orgánů k rozsahu potřebné dokumentace.

Oceňujeme také bezodkladnou reakci Ministerstva zdravotnictví ČR na udržení klíčových zásob léčiv, která dává tušit, že léčiva budou i do budoucna vnímána jako strategická komodita. A je tudíž třeba k nim přistupovat s jinou obezřetností než k běžným komoditám. Vítáme i rychlou reakci českých poslanců, kteří bez prodlevy schválili navýšení plateb za státní pojištěnce, jakož i další kroky, které povedou ke stabilizaci zdravotního systému. Nyní je důležité, aby finance byly směřovány do zkvalitňování péče o pacienty a zvýšení efektivity českého zdravotnictví.

Zdroj: MT

Doporučené

O třech tvářích demokracie

11. 5. 2022

Liberální tvář reprezentuje demokracii, která v 18. století bořila monarchie. Snažila se vytvořit sociální prostor nezávislý na státu a církvi.…

O svobodné vůli

21. 4. 2022

Nejdříve co říkají o svobodné vůli filosofové, přou se o ni dlouhá staletí. Filosofičtí deterministé mají za to, že stav vesmíru je dán funkcí…