Přeskočit na obsah

Vstup nových léčiv se pandemií nezpomalil

SÚKL i plátci péče dokázali rychle přejít na online komunikaci, procesy schvalování a vstup nových léčiv nebyly pandemií zpomaleny, naopak v některých případech byly rozhodovací procesy efektivnější. Efektivita se projevila také v oblasti klinického hodnocení nových léčiv. Zde došlo např. k usnadnění monitoringu pacientů a dostupnosti experimentální léčby. To může mít pozitivní vliv i do budoucna – budou se hledat nové cesty realizace studií, které umožní jejich urychlení při zachování maximální bezpečnosti. Jedná se například o snížení nadměrné administrativní zátěže, umožnění alternativní realizace monitoringů studií, větší otevřenost k inovativním řešením (např. telemedicína), ale i otevřenější přístup regulatorních orgánů k rozsahu potřebné dokumentace.

Oceňujeme také bezodkladnou reakci Ministerstva zdravotnictví ČR na udržení klíčových zásob léčiv, která dává tušit, že léčiva budou i do budoucna vnímána jako strategická komodita. A je tudíž třeba k nim přistupovat s jinou obezřetností než k běžným komoditám. Vítáme i rychlou reakci českých poslanců, kteří bez prodlevy schválili navýšení plateb za státní pojištěnce, jakož i další kroky, které povedou ke stabilizaci zdravotního systému. Nyní je důležité, aby finance byly směřovány do zkvalitňování péče o pacienty a zvýšení efektivity českého zdravotnictví.

Zdroj: MT

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Fórum: Motivace pro praktiky

29. 11. 2021

Posílení a rozšíření kompetencí praktických lékařů je spojeno s motivací poskytovat pacientům tu nejlepší péči. Padla proto některá preskripční…