Přeskočit na obsah

Vývoj dermatologie postupuje mílovými kroky

 

  • Co pro vás bylo na nedávném EADV největším překvapením? Jak hodnotíte tento kongres?

Nejvíce překvapujícím byl pro mě počet účastníků, který překročil hranici 12 000 dermatologů. Největší zájem byl jednoznačně o dermatoskopické sekce, tedy vyšetřování mateřských znamének a podezřelých lézí na kůži dermatoskopem. Dermatoskopii dnes používá prakticky každý dermatolog a patří ke standardním vyšetřovacím metodám.

 

  • O čem se domníváte, že znamená obecně pro tento obor největší pokrok?

 Z novinek účastníky nejvíce zaujal nový trend v léčbě hidradenitis suppurativa, který propojuje chirurgickou a biologickou léčbu. Pacienti jsou zprvu léčeni biologickou léčbou, která zmenší objem onemocnění a zmírní zánět, postižená místa jsou pak lépe přístupná k chirurgickému řešení. Anti‑TNFα terapie pooperačně zabraňuje rozvoji nebo zhoršování choroby i v neodoperovaných lokalitách.

 

  • Co nového se událo v oblasti léčby melanomu?

V léčbě melanomu se ukazuje trend přesouvat molekuly, které známe z metastazujícího melanomu, do adjuvantního režimu. Ať už se jedná o imunoterapii protilátkami anti‑PD‑1 či inhibitory BRAF a MEK, v obou režimech přináší adjuvantní terapie přínos na úrovni prodloužení období do relapsu i celkového přežití. Dá se očekávat, že tyto molekuly postupně nahradí adjuvantní terapii interferonem alfa. Podmínkou bezpečné léčby je, aby byl indikující lékař detailně informován o nežádoucích účincích léčby.

 

  • Zaznělo na kongresu něco, čím bychom se u nás mohli nechat inspirovat?

Evropa v tuto chvíli žije novými molekulami, které se používají při léčbě těžké formy atopické dermatitidy. Zatím jsme ve fázi sbírání dat o účinnosti a bezpečnosti, ale první pozitivní zkušenosti ukazují, že tyto látky přinesou úlevu více než 80 procentům pacientů. Bezpečnostní profil těchto látek je významně lepší než konvenční systémová léčba kortikosteroidy, metotrexátem či cyklosporinem, jejichž toxicita zasahuje do každodenního života našich pacientů.

 

  • Jak si stojí česká dermatologie v porovnání se světem?

Každý kongres je příležitostí odnést si něco nového a vylepšit péči o naše pacienty. Péče o dermatologické pacienty je v ČR na vysoké úrovni, ale v budoucnu musíme zapracovat na budování registrů častých, ale i vzácných kožních onemocnění. Vybudování multioborových týmů pro komplikovaná onemocnění, jako je hidradenitis suppurativa a ostatní zánětlivá kožní onemocnění, je klíčem k úspěchu.

 

Čtěte také 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…