Přeskočit na obsah

Zaměstnanci jsou nedobrovolnými sponzory nemocnic!

Mzdové tabulky jsou nižší než ty platové. V průměru dostávají zaměstnanci nemocnic obchodních společností za svoji práci o 6 000 korun měsíčně méně než zaměstnanci nemocnic příspěvkových organizací, a to je diskriminační. Všechny nemocnice jsou napojené na příjmy z veřejného zdravotního pojištění, všechny činnosti a technické i personální záležitosti jsou v nemocnicích regulované, proto je možné regulovat i odměňování. Nemocnice jsou srovnatelné. Příspěvkové nemocnice nejsou jen fakultní nemocnice, jsou to nemocnice na Vysočině, v Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji, je to také mnoho malých městských nemocnic. Nemocnice obchodní společnosti nejsou jen malé nemocnice, jsou to i obrovská zařízení na úrovni fakultních nemocnic – Baťova krajská nemocnice, Nemocnice České Budějovice, Karlovarská nemocnice, Pardubická nemocnice. Činnost těchto velkých nemocnic a fakultních nemocnic je srovnatelná, ale při porovnání platů a mezd jsou rozdíly mezi obdobnými zařízeními, a to extrémně vysoké, jde o rozdíl v průměru 6 000 korun měsíčně. Poměr zaměstnanců, kteří působí v nemocnicích, je téměř 2:1. V nemocnicích příspěvkových organizacích pracuje 98 000 zaměstnanců, a ti mají jistý plat. V nemocnicích obchodních společnostech pracuje 55 000 zaměstnanců, a ti mají mzdu, která je diskriminační.

Vláda o zvýšení platů a mezd rozhodla již čtyřikrát. Zaměstnanci příspěvkových organizací měli „své jisté“ a všechna dohodnutá navýšení včetně příplatků za směnnost obdrželi.

Mnoho zaměstnanců nemocnic obchodních společností navýšení mzdových tarifů v dohodnutém rozsahu nedostalo a příplatky za směnnost jim někde byly dokonce bez jakéhokoliv opodstatnění sníženy. Jaký je faktický stav plnění dohod v nemocnicích obchodních společnostech? Jako příklad lze uvést, že v souladu s dohodami postupovala ve všech letech a bez problémů z nemocnic obchodních společností pouze jediná! Mzdy se ve většině nemocnic obchodních společností nezvyšovaly o vládou slíbených pět procent a deset procent mzdových tarifů, ale řádově o nižší procenta. V mnoha nemocnicích obchodních společnostech se mzdy zvyšovaly později, výběrově – zvýšení mzdových tarifů dostali jen někteří zaměstnanci, vesměs se „zapomnělo“ na nezdravotníky. V mnoha nemocnicích upřednostnili před lidmi beton nebo přístroje, případně také z vyšších příjmů umořili dluhy z minulosti. Stávající přístup považujeme za diskriminační. Podle názoru odborového svazu je sjednocení odměňování protikorupčním opatřením a je také jedním ze zásadních opatření, která přinesou personální stabilizaci. Sjednocení odměňování je logické.Zdravotnictví je v ČR a celé Evropě veřejná služba, kterou sice zajišťují různé subjekty (stát, kraje, soukromé společnosti), a to ve více právních formách (příspěvkové organizace, obchodní společnosti), ale poskytují ji na základě zákonů, ve veřejném zájmu a přísně regulovaně. Všechny nemocnice dostávají za poskytovanou zdravotní péči úhrady ze zdravotního pojištění. Součástí úhrad za poskytovanou zdravotní péči jsou i náklady na personál, takže regulace osobních nákladů přes úhrady ze zdravotního pojištění existuje.

Konkrétní rozdíly v odměňování jsme prezentovali premiérovi Andreji Babišovi. Má někdo protiargument a vysvětlení, proč jsou v základních tarifech tak obrovské rozdíly mezi příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi? Závěrem opakuji, že nesouhlasíme s tím, aby zaměstnanci byli dál nedobrovolnými sponzory nemocnic, a požadujeme odstranění mzdové diskriminace. Platové tabulky zabezpečí, že rozhodnutí na nejvyšší úrovni budou naplněna.

Bc. Dagmar Žitníková

předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Zdroj: OSZSP ČR

Sdílejte článek

Doporučené

Udělali jsme pro neočkované vše?

18. 1. 2022

V české společnosti je nezanedbatelné množství dobrých chytrých lidí, kterým záleží na jejich zdraví, ale přesto chybně vyhodnotí, že pro ně vakcína…

Nejsložitější ze složitého

31. 12. 2021

Vývoj mozku začíná šestnáctý den po oplodnění vajíčka. Mozek dvouletého dítěte dosahuje 80 procent hmotnosti mozku dospělého člověka. Je v něm 86…

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…