Přeskočit na obsah

Zavádějící průzkumy veřejného mínění

S průzkumy veřejného mínění se v poslední době roztrhl pytel. Jedním z nejčastějších je bezpochyby i průzkum spokojenosti pacientů s jednotlivými nemocnicemi.

Důvod je přitom zřejmý. Když již není možné nepřetržitě pořádat referenda, zastánce přímé demokracie, chtějí dnes a denně informovat veřejnost o tom, co si lidé myslí o tom či onom problému, chtějí prezentovat vůli lidu, kterou je třeba poslouchat, kterou je třeba ctít.

Dovolím si konstatovat, že tak jednoduché to není. Předem upozorňuji, že nemám na mysli průzkumy popularity toho či onoho ředitele či jeho nemocnice.

Jde mi o polemiku s tím, že nám tvrci průzkumů předkládají tyto výsledky jako jakýsi návod na jednání, což chci zpochybnit.

Základní problém vidím v tom, že otázky typu: jste spokojen s tím či oním, nevypovídají nic o skutečných názorech občanů, ale pouze o jejich nezávazných přáních.

Hlavně jde o to, že neříkají nic o skutečné úloze kompetentních, kterou je otázka volby mezi alternativami.

Není sporu o tom, že mít více lůžek či nemocnic je lepší, než jich mít méně, problémem ale je, že více jedné věci znamená nutně méně věci jiné.Vždy je něco za něco a právě tuto obtížnou dilemu nám průzkumy veřejného mínění neozřejmí.

Sféra veřejných zájmů je sférou umění možného a rozhodování v ní proto nemůže být výsledkem prostého sčítání hlasu. Vyžaduje konkrétní čísla, solidní analýzy, potřebuje kvantifikaci.

Co znamená chtít nemocnici? Znamená to investovat do ní jeden, pět, deset milionů korun? Odkud? Průzkum k tomu nic neříká. Nikde v průzkumu není otázka, zda si účastník průzkumu je vědom, že přidání prostředků do jím preferované nemocnice vyžaduje vzít jiné (pokud se nezvýší výše pojistné platby).

Kdyby to věděl, možná by odpověděl jinak.Bez přesných čísel je totiž možné chtít vše. Pokud si účastník průzkumu není vědom nákladu své odpovědi, je logické, že jeho odpověď „jsem nespokojen s nemocnicí" znamená "dělejte s tím něco".

Odborníci se dlouhou dobu nemohou shodnout na optimálním financování zdravotnictví a s ním související hustotě nemocničních zařízení a nejsem si jist, zda průzkum veřejného mínění o spokojenosti pacientů s jednotlivými nemocnicemi tento problém vyřeší nebo alespoň přispěje k jeho řešení.

Je spíše jistou "zajímavostí" a každý, kdo by se jím chtěl řídit by musel nutně rezignovat na porovnávání nákladů a výnosů, analýzu využití prostředků veřejného zdravotního pojištění, o její efektivnosti ani nemluvě.

MUDr.Ján Popovič, www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cu

Doporučené

Jen když se nás bojí

3. 3. 2023

Uvedu jen část slov vyjadřujících ohrožení, která se v současnosti objevují ve všech sdělovacích prostředcích:

Fanatici

17. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidí je závislých na…