Přeskočit na obsah

Zdravotnictví potřebuje hlavně zdravý rozum a moudrost

S nadcházejícím rokem 2018 dostane zdravotnictví nového ministra, oproti běžnému roku se tak objevila přání, aby resort dostal moudré vedení. Nový ministr by měl citlivě vnímat potřeby pacientů i poskytovatelů zdravotní péče a obklopit se týmem, s nímž dokáže prosadit potřebné zákony. Zdravotníci chtějí zdravotnictví klidné a stabilní, očekávají evoluční vývoj k lepšímu, předvídatelnost a transparentnost. Zdravotní pojišťovny volají po větší samostatnosti v tvorbě sítě a nákupu péče. Přání jsou nejrůznější, převládá ale stručné a jasné přání pro zdravotnictví v roce 2018, a to zdravý rozum a moudrost.

Profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

Vždy přeju lidem zdraví, takže bych popřál, aby české zdravotnictví bylo nejen v roce 2018 zdravé.

Profesor MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Přeji zdravotnictví všechno nejlepší, dobré zdroje, zdravý rozum, pevnou vůli a také trochu štěstí.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ministra zdravotnictví

Přál bych zdravotnictví moudrého ministra, který ho bude dobře řídit, a klid, aby mohlo dobře pečovat o pacienty, a dostatek finančních prostředků na to, aby péče byla kvalitní a dobře zajištěná. Zdravotníkům přeju hodně zdraví, hodně trpělivosti s pacienty a srdce, které bude rozdávat lásku k té jejich odborné části.

Ing. Helena Rögnerová, ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví

Přeju zdravotnictví stabilitu, osvíceného ministra, který by citlivě pokračoval v reformních krocích, jež potřebujeme, ale ne abychom systém znejistili, jak poskytovatele, tak zdravotní pojišťovny, protože právě stabilita je to nejcennější, co systém má. Máme teď dobou ekonomiku, tak bychom si mohli dovolit drobné reformní kroky. Mohli bychom uvažovat nad tím, zda by mělo být například dvousložkové pojistné, zda by měly být pozitivní motivace pro dlouhodobě léčené pacienty dodržující režim. Budeme muset provést úpravy ve zdravotnických prostředcích, v biologické léčbě. To vše jsou věci, které bychom měli řešit.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Přál bych zdravotnictví úspěšný vývoj a dostatečně chápavé a vstřícné vedení. I když české zdravotnictví je jedno z nejlépe fungujících na světě, potýká se s řadou komplikací, které jsou většinou bez hluboké znalosti věci nešťastně mediálně propírány. Tak to aby se pokud možno v příštím roce nedělo. Přeju, ať zdravotnictví potřebuje co nejméně lidí, a když ho potřebují, tak ať mají naši zdravotníci co nejvíce sil a chuti poskytnout jim tu nejlepší péči.

Profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor za ČSSD ředitel Masarykova onkologického ústavu

Přeju zdravotnictví, aby vydrželo alespoň v té podobě, v jaké nyní je. Aby v něm přibylo pravidel, jako je už mají třeba ve fotbale, kde je jasné, kdy se hraje rukou, kdy ne, kdy bonusy, kdy ne, kdo je zločinec, kdo ne. I přes nedostatek pravidel jsme na třináctém místě v rámci hodnocení mezinárodního Consumer Indexu, takže situace českého zdravotnictví není tak zlá. Pacienti v zásadě mají to, co v okolních zemích, a mají to komfortně. Ale stále to lze vylepšovat. Tak hlavně, abychom si to nerozbili – a když to zlepšíme, tím lépe.

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

Přál bych zdravotnictví, aby ti, kteří mají k tomu moc, zejména exekutiva a poslanci, byli co nejpraktičtější při rozhodování a přípravě nové legislativy. Aby vždy bylo dost času vše promyslet a otestovat, tím míním například elektronickou preskripci, a aby bylo co nejméně politikaření. Do Poslanecké sněmovny se dostalo devět stran, mají od občanů důvěru, odpovědnost na sebe vzaly dobrovolně, tak ať něco předvedou. Musejí to být profesionálové, kteří se na rozumných řešeních dokážou domluvit. Také legislativa musí být přínosná především pro občany. Za druhé bych si přál, aby politici daleko více reflektovali zdravotníky. Domluvili jsme se, prezidenti všech tří komor, že budeme nového ministra pravidelně atakovat, chceme být u diskusí, kde se budou přijímat koncepční rozhodnutí. Kdo jiný než zástupci oborů vědí, jaký reálný dopad může daný návrh mít. Na druhou stranu by bylo potřeba to tak připravit a do legislativy prosadit, aby to mělo smysl, s účelem poskytování vyšší kvality zdravotních služeb pacientům za přiměřené peníze. Všem občanům přeju pevné zdraví, aby pokud půjdou do lékárny, tak především za účelem preventivního opatření nebo informace, a přeju jim také co nejmenší finanční spoluúčast.

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., viceprezident České lékařské komory

Přál bych zdravotnictví ministra, který ho skutečně bude chtít někam posunout, bude myslet na pacienty i personál. Dále aby se zkultivovala oblast vzdělávání, jak lékařů, tak sester, protože myslím si, že zejména u lékařů je nepřehlednost postgraduálního vzdělávání důvodem, proč odcházejí do jiných států. Pacientům bych přál, aby se do našich nemocnic dostalo co nejvíce nových metod a nemocnice byly dobře personálně vybaveny, aby se pacienti dobře domluvili se všemi lékaři, což už dnes není samozřejmost, bohužel přichází hodně lékařů i sester z ciziny.

MUDr. Michal Sojka, mluvčí České lékařské komory člen správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Přál bych si, aby lidé, kteří jsou za zdravotnictví zodpovědní, tedy politici, začali konečně řešit nedostatek sester a lékařů, aby se odchody z českého zdravotnictví zastavily. Obrátit se to tak rychle nedá, nicméně já považuju personální situaci za největší problém českého zdravotnictví. Další přání je, abychom všichni byli zdraví a zdravotnictví nepotřebovali.

Mgr. Soňa Marková, expertka KSČM pro zdravotnictví členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Určitě bych přála zdravotnictví, aby dostalo moudrého ministra, který bude velmi citlivě vnímat potřeby pacientů, poskytovatelů zdravotní péče i všech institucí, které do zdravotnictví mluví a zajišťují péči. A myslím si, že by bylo potřeba mu také popřát moudré zákonodárce, kteří by vnímali problémy, jež zdravotnictví má, abychom některé dlouhodobě neřešené problémy dokázali pomocí dobře napsaných zákonů vyřešit. Především ty, které se týkají propojení zdravotní a sociální péče, včetně financování, a také všeho, co souvisí s tendencí dlouhodobého stárnutí populace, protože tady máme spoustu problémů nevyřešených. Když to shrnu, tak přeju zdravotnictví určitě moudrost, ta je nejdůležitější.

Primář MUDr. David Kasal, Výbor pro zdravotnictví PSP ČR člen správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Přeju hodně zdraví a hodně dobrých rozhodnutí, z pohledu Poslanecké sněmovny i z pohledu managementu nemocnic. Aby byla stabilizace zdravotnictví. Je málo sester, málo lékařů. Musí se tedy jít do vzdělávání, postupného navyšování platů, zlepšování pracovních podmínek zdravotníků, zmenšování administrativy a do elektronizace. To jsou hlavní body, které nás čekají v roce 2018.

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

Přeju zdravotnictví, aby zůstalo zdravé. Určitě je před velkými změnami a výzvami. Jsem zastáncem toho, aby se začal řešit komplexně systém úhrad, aby se zesílila role zdravotních pojišťoven, a myslím si, že by určitě celému zdravotnictví přineslo benefit, kdyby se lehce uvolnil prostor pro to, aby pojišťovny mohly uplatňovat svoje kompetence, to znamená být těmi, kteří tvoří síť, tvoří úhrady, nakupují služby tak, jak je asi zamýšleno v prvopočátcích při vzniku pojišťovenského systému. To bych si přál, aby se začalo naplňovat, aby to bylo především ve prospěch klientů pojišťovny.

Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident Svazu zdravotních pojišťoven

Přál bych zdravotnictví, aby nepromarnilo příležitost. Rok 2018 je prvním rokem nového volebního období. Je to rok, kdy zdravotnictví by mělo být finančně stabilní, a tudíž lepší období pro nastartování racionálních úprav, nechci přímo říct reforem, už asi mít nebudeme. Domnívám se, že zdravotnictví potřebuje korekci směrem k větší svéprávnosti institucí, které v něm působí. Ať se jedná o zdravotní pojišťovny i o poskytovatele zdravotních služeb, protože každá nemocnice má být řízena manažersky, aby byla kvalita péče i efektivita nákladů. A zdravotní pojišťovna by měla mít možnost do značné míry péči nakupovat tam, kde je to pro její pojištěnce nejvýhodnější. To je ideální svět, v reálném světě omezení vždy budou, ale měli bychom je odbourávat a nemělo by jich být tolik jako dnes.

MUDr. Anna Svobodová, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Přeju zdravotnictví, aby pojišťovnám přestalo jít o to, jak ušetřit, a šlo jim o to, jak zaplatit kvalitní péči pacientům.

MUDr. Aleš Herman, PhD., ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny

Všem zdravotníkům bych přál pevné zdraví, klidnou mysl a spokojenou rodinu, a aby žili v souladu s křesťanskými zásadami, jak se to pro naši zemi patří. Aby byli hrdí na svoji krásnou zemi a na lidi v ní. Aby si každý vážil svého života, který tady vede, aby měl na paměti, že všechno, co udělá, po něm zbyde buď jeho dobré dílo, nebo bude žít ve vzpomínkách lidí, a čím lépe bude žít, tím více kladných vzpomínek bude. A zdravotnictví bych přál, aby v tomto duchu bylo klidné, stabilní a vyvíjelo se evolučně k lepšímu.

Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice

Přeji zdravotnictví zdravý selský rozum, nic jiného.

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM

Zdravotnictví v roce 2018 bych přála hodně dobrých zdravotníků a zdravotníkům dobré zdravotnictví. Dostatek personálu zaručuje dobré pracovní prostředí i dobrou péči. Když máme dostatek sester a lékařů, jejich spolupráce je ideální a pak práce je dobrá.

Sestra Stanislava, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Přála bych zdravotnictví, aby se zvedlo a zdravotníci dostali za svoji práci odpovídající odměnu.

Sestra Simeona, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Zdravotníkům bych přála více pohody, klidu, aby byli bez stresu, a přála bych jim také přiměřené peníze. Nám všem bych přála, abychom se měli rádi. Politická situace je všelijaká, takže klid, pohodu a vzájemné porozumění jsou nejdůležitější. Je to vše o dialogu. Výhrady a problémy je potřeba si vysvětlit, ne se hned napadat, jak to vidíme u poslanců.

Sestra Josefa, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Nejvíc potřeba je vzájemná úcta, láska, radost ze života. Když se starám o lidi v poslední fázi života, tak vidím, že opravdu nejdůležitější je dobré slovo, povzbuzení, láska, pochopení, všechno ostatní postrádá smysl. Těch lidí mívám kolem sebe hodně, to člověk vidí, že duchovní hodnoty jsou v životě daleko důležitější než jakékoli hodnoty hmotné.

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Přeju zdravotnictví především větší klid, předvídatelnost, transparentnost, uklidnění situace. To je úkol budoucího ministra, ale není to jen o jednom člověku, je to o všech stranách, které se na zdravotnickém hřišti pohybují, je to otázka celého týmu.

Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Bylo by toho moc, co bych zdravotnictví v roce 2018 přála, ale hlavně aby se zlepšilo personální obsazení, aby sestřičky nebyly tak přetěžované jako doposud, aby se jim snížila administrativní zátěž a mohly se více starat o své pacienty. A samozřejmě bych si také přála, abychom měli dostatek peněz.

MUDr. Pavel Vepřek, člen představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Zdravotnictví v roce 2018 bych popřál, aby se konečně pohnulo od přídělového systému k plnohodnotnému systému založenému na veřejném zdravotním pojištění. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Je vysoce pravděpodobné, že to dopadne jako obvykle, že se nic nestane a problémy ve zdravotnictví dál porostou. Ale přesto, že si obecně situaci malujeme na růžovo, tak je situace velmi vážná, a peníze ve zdravotnictví zdaleka netečou ve prospěch pojištěnců a pacientů, zdaleka netečou tam, kde jsou potřeba, a to se musí změnit. Potřebujeme předělat přídělové mechanismy a podstatně posílit roli zdravotních pojišťoven při distribuci peněz, zároveň potřebujeme dát větší manévrovací prostor jednotlivým zdravotnickým zařízením tak, aby dělala věci, které jsou potřeba a jsou užitečné.

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Určitě přeju zdravotnictví stabilitu a hodně odvahy k tomu, abychom konečně systém začali společně měnit někam dál, protože udržitelnost je čím dál složitější, jak finanční, tak dostupnost péče a léků pro pacienty. Určitě budeme potřebovat hodně odvahy, protože změna musí být pořádná, musí zasáhnout systém jako celek. Takže doufejme, že budeme mít silného ministra, který toho bude schopen. Držím mu hodně palce.

MUDr. Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů

Co přeju zdravotnictví? Aby přežilo současnou situaci, která je čím dál horší. Je třeba řešit personální krizi, špatné pracovní podmínky. Zatím na stůl nebyl dán žádný recept, jak tomu krátkodobě i střednědobě čelit. Není možné spoléhat na to, že se s lepší ekonomikou stav zlepší. Dobré je, že jsme se už dostali k tomu, že všichni souhlasí, že situace je vážná. Ale ještě by to chtělo nějaký recept, lék, a pak hlavně začít něco dělat.

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

Především přeju českému zdravotnictví konečně rozumné politiky, pokud je toto přání vůbec splnitelné. Zdravotnictví chybí, nevím, jestli jako celku, ale určitě jednotlivým částem, zdravý selský rozum. Ve finále to odnášejí naši pacienti.

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

Přeju hlavně pevné nervy. Byť je nálada dnes ve zdravotnictví z mnoha různých příčin ne úplně optimální, tak já zdravotnictví přeju, aby mělo takový drive, jako má dosud, protože pořád české zdravotnictví jde hodně dopředu a jeho kvalita zcela jednoznačně stoupá.

Ing. Michal Čarvaš, MBA, ředitel Nemocnice Prachatice, a.s.

Já bych si přál, abychom měli spokojené zaměstnance i pacienty, aby se dařily systémové změny, o kterých se poslední dobou jen mluví, aby se změny začaly naplňovat a šly cestou, kdy to bude ku prospěchu zdravotnictví a pacientů a aby zůstala dostupná kvalitní péče.

MUDr. Jiří Šedo, místopředseda Mladí lékaři, z.s.

Předně bych přál našemu zdravotnictví pevné zdraví. Věřím, že konečně bude řízeno a že bude řízeno správným směrem.

JUDr. Ondřej Dostál, PhD., LL.M., Platforma zdravotních pojištěnců

Přál bych zdravotnictví v roce 2018, aby zlepšením jeho řízení došlo k poskytování správných úhrad za správně poskytnutou péči. Aby lékaři nebyli úhradovým mechanismem nuceni poskytovat špatnou nebo žádnou péči pacientům, a na druhou stranu, aby systém neplýtval tím, že za některou péči se platí mnohem víc, než je z hlediska státu žádoucí. Zdravotnictví potřebuje hlavně zdravý rozum a moudrost Nový rok je spojen s řadou očekávání. Ve zdravotnictví to bývá přání, aby se konečně začaly řešit letité problémy a zlepšila se finanční i pracovní situace zdravotníků. S nadcházejícím rokem 2018 dostane zdravotnictví nového ministra, oproti běžnému roku se tak objevila přání, aby resort dostal moudré vedení. Nový ministr by měl citlivě vnímat potřeby pacientů i poskytovatelů zdravotní péče a obklopit se týmem, s nímž dokáže prosadit potřebné zákony. Zdravotníci chtějí zdravotnictví klidné a stabilní, očekávají evoluční vývoj k lepšímu, předvídatelnost a transparentnost. Zdravotní pojišťovny volají po větší samostatnosti v tvorbě sítě a nákupu péče. Přání jsou nejrůznější, převládá ale stručné a jasné přání pro zdravotnictví v roce 2018, a to zdravý rozum a moudrost.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O třech tvářích demokracie

11. 5. 2022

Liberální tvář reprezentuje demokracii, která v 18. století bořila monarchie. Snažila se vytvořit sociální prostor nezávislý na státu a církvi.…

O svobodné vůli

21. 4. 2022

Nejdříve co říkají o svobodné vůli filosofové, přou se o ni dlouhá staletí. Filosofičtí deterministé mají za to, že stav vesmíru je dán funkcí…