Přeskočit na obsah

Zkušené pěstouny často školí nezkušení lidé

Novela zákona platí už téměř rok. Dopady této legislativy jsou velmi rozporuplné. Na straně jedné novela znamená uvedení přechodné pěstounské péče do praxe (podle staré úpravy sice přechodná pěstounská péče byla možná, ale pro její značné podfinancování prakticky neexistovala), což je obrovsky přínosné. Na straně druhé znamená pro některé dlouhodobé pěstouny radikální změnu podmínek "za chodu", aniž by existovalo nějaké přechodné období.

Znevýhodnění rodin s postiženými dětmi

Pro některé větší rodiny a rodiny pečující o děti s postižením je novela jasným signálem k jejich likvidaci.

Zatímco podle staré úpravy mohli odměnu pěstouna pobírat oba manželé, letos už to není možné. Je to stejně nelogické, jako kdyby oba manželé nesměli vykonávat jakékoliv jiné povolání.

Představte si zákonnou normu, která by např. umožňovala, aby oba manželé pracovali jako učitelé, ale mzdu by mohl pobírat jen jeden. V mnoha rodinách přitom není možné po přijetí novely logisticky zvládnout péči o děti, které jim byly svěřeny před přijetím novely, přičemž ne vždy se jedná o velké rodiny.

Stačí jedno dítě s hendikepem vyžadující každodenní doprovod do školy a rázem se vám vedle něj do rodiny další nemusejí vejít, protože druhá pečující osoba musí do práce."Největší problémy" vnímáme každý jinak. Jinak je vnímají pediatři, jinak pracovníci ústavních zařízení, jinak sociální pracovnice a jinak dlouhodobí pěstouni. Nejproblematičtější je podle mě rychlost, s jakou byla novela uvedena do praxe. Systém nebyl připraven na tak rozsáhlé  změny, neexistuje žádné přechodné období a nebyla naplněna očekávání dlouhodobých pěstounů. Systém školení pěstounů a síť podpůrných služeb - to je katastrofa.

Nezřídka se stává, že i zkušené pěstouny školí lidé sice dostatečně vzdělaní, avšak naprosto nezkušení. Připomíná to situaci, kdy by adepty na získání řidičského oprávnění učil řídit konstruktér, který ví přesně, jak pracuje motor, převodovka a bezpečnostní systémy v autě, ale nikdy neřídil auto v ostrém provozu za nepříznivého počasí.


Novela jako silové řešení

V souvislosti se samotnou novelou zákona vyvstává otázka, proč byla vlastně schválena a hlavně, proč v takové rychlosti a spěchu. O pravých příčinách můžeme jen spekulovat.  Avšak faktickým důvodem byla koaliční převaha v poslanecké sněmovně, která v závěru přehlasovala jak senát, tak prezidentské veto. Závěrečné hlasování proběhlo podle pravidla stranické poslušnosti.

Bylo to silové řešení bez dostatečné diskuse, což je u tak klíčového zákona průšvih. Můžeme spekulovat, proč jsou dávky pěstounské péče vypláceny prostřednictvím S-karet, proč došlo ke skokovému navýšení kontrol pěstounských rodin a k vyplácení příspěvků doprovázejícím organizacím, které tím fakticky přebírají úlohu státu, proč je možné za školení pěstounů a sociálních pracovnic účtovat horentní sumy vyplácené právě z příspěvku na
výkon pěstounské péče.

Očekáváme nástup nového ministra a není vyloučeno personální zemětřesení, které by mohlo zcela změnit koncepci transformace péče o ohrožené děti. Bylo by velmi užitečné, kdyby došlo k přerušení slepého přejímání zahraničních systémů, které ve svých domovinách podléhají tvrdé kritice pro jejich nízkou úspěšnost a vysokou nákladnost. Český systém NRP byl až do loňského roku poměrně unikátní a vysoce úspěšný. Nebyl ideální, ale rozhodně by nemělo dojít k jeho likvidaci.

Jan Peluňka, www.tribune.cz

autor je dlouhodobý pěstoun

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…