Přeskočit na obsah

Zkušenosti našich lékařů z práce v zahraničí

Do dlouhodobého projektu redakce Medical Tribune, v němž příležitostně přinášíme zkušenosti našich lékařů z práce v zahraničí, se nově zapojila Sekce mladých lékařů ČLK. Slibujeme si od toho, že získáme vyjádření mnohem širšího okruhu lékařů a že z občasných vyjádření, která nám doposud pomáhal sbírat spolek Mladí lékaři, se stane pravidelná rubrika našich novin. Jde o mapování osobních zkušeností, které tuzemským lékařům umožní udělat si reálný obrázek o zahraničním zdravotnictví, získat relevantní srovnání a zajímavé informace. Někteří z přispěvatelů si nepřáli zveřejnit své jméno, což respektujeme – svědčí to možná i o jejich vztahu k českému zdravotnictví. Jiní se nebáli být kritičtí, třeba i ke své stavovské organizaci. Jako nabídka pro předání konkrétních zkušeností zájemcům se objevil také e‑mailový kontakt na pisatele. Prostě spektrum názorů je velmi široké, což také bylo naším záměrem. Pro sdílení dotazníku můžete použít odkaz.

 

https://goo.gl/5ky6o1

 


Otakar Kohl

 

 • Kde v současné době pracujete a na jaké pozici?

 

Helios Klinikum Pirna, SRN, atestovaný lékař – sekundář.

 

 

 • Proč jste se rozhodl opustit české zdravotnictví, co bylo takovým posledním spouštěcím momentem?

 

Plán se zrodil už během studia, kdy nás různí lékaři odrazovali od práce lékaře. Motivem tedy bylo dělat vysněnou profesi za důstojných podmínek. Zhruba rok po absolvování lékařské fakulty jsem se začal učit německy a za další dva roky jsem již v Německu pracoval. Nyní tam jsem již přes deset let.

 

 

 • Jaké administrativní překážky jste na cestě k novému zaměstnavateli musel překonat? Jak dlouho trvalo, než se vám podařilo všechny formality vyřídit? Když se na tento proces podíváte zpětně, mohlo to proběhnout jednodušeji?

 

Formality trvaly maximálně tři měsíce, nebyl problém. Dnes jsou větší požadavky na jazykové znalosti, což je správně.

 

 

 • Mohl byste popsat podmínky, jaké vám zaměstnavatel nabídl? Pokud nechcete být příliš osobní, tak obecněji – za jakých podmínek pracuje lékař na pozici podobné vaší?

 

Služby v týdnu od 15:00 do 7:00, následující den volno. O víkendu 24hodinová služba. Jednoznačně více volného času. Finančně naprostá spokojenost, nicméně nevím, jak na tom v současnosti čeští nemocniční lékaři jsou.

 

 

 • Co vás po nástupu do nového zaměstnání nejvíce překvapilo? Zažil jste „kulturní šok“?

 

Už nevím. Nicméně asi menší sklon k improvizaci (v dobrém i špatném smyslu).

 

 

 • Co vám toto životní rozhodnutí přineslo z odborného hlediska?

 

Atestační vzdělávání jsem včetně zkoušky dokončoval již v SRN.

 

 

 • Co je naopak na straně ztrát? Co je nyní pro vás obtížnější, těžší, než kdybyste zůstal?

 

Ztráta kontaktu s bývalými kolegy.

 

 

 • Narážel jste na jazykovou bariéru? Jak dlouho trvalo, než jste se v cizím jazykovém prostředí začal cítit bezpečně?

 

Do roka jsem již hovořil velmi dobře, nyní jsem již téměř rodilý mluvčí.

 

 

 • Jak s odstupem hodnotíte český zdravotní systém z hlediska kvality a dostupnosti péče?

 

Kvalita i dostupnost jsou srovnatelné, ČR určitě patří ke světové špičce.

 

 

 • Co vaše rozhodnutí odejít znamenalo pro vaše blízké?

 

Nic, jako pendler stále bydlím v ČR (jedna cesta do práce = 35 minut).

 

 

 • Zůstává otevřená možnost, že se do České republiky vrátíte? Co by se tu muselo změnit?

 

Zatím o návratu neuvažuji.

Zdroj: MT

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…