Přeskočit na obsah

Obstrukční poruchy dýchacích cest

e-learning, ruce
Foto: shutterstock.com

Obstrukce dýchacích cest jsou nesourodou skupinou onemocnění, u kterých dochází k poruše dechové funkce.

Ke zúžení dýchacích cest může dojít ve všech úrovních dýchacích cest a má mnohé příčiny – maligní, nemaligní, mohou mít složku dynamickou, mechanickou.

Projevují se dušností, stridorem, kašlem, ale mohou se projevovat i atypickými symptomy. Obstrukce dýchacích je cest je nutné mít na paměti, protože odklad správné diagnózy může být pro pacienta letální, naproti tomu léčba bývá rychlá a možná. Včas zahájená léčba zvýší kvalitu života nemocného, sníží morbiditu i mortalitu pacientů.  

E-learningový kurz má za cíl seznámit Vás s druhy obstrukcí, jako jsou např. stenózy trachey, nádorové obstrukce, CHOPN, asthma bronchiale a další, s jejich projevy a možnostmi terapie, zejména těch bronchoskopických.  – Kdy je indikovat? Kterou metodu vybrat?

Pro absolvování kontinuálního vzdělávání je třeba si vytvořit účet na portálu medicaltest.cz. Údaje uvedené při zakládání účtu budou později uvedeny na Vašem certifikátu a budou zaslány jako potvrzení České lékařské komoře (ČLK). Vyplňte tedy pečlivě zejména Vaše identifikační číslo lékaře.

E-learningový kurz pořádáme od 20. 11. 2023 do 19. 11. 2024 a absolvovat jej můžete ZDARMA.

Kurz je ohodnocen 3 kredity ČLK.

Tento článek je zakončený testem

Přejít na test

Sdílejte článek

Doporučené