Přeskočit na obsah

12. PG kurz sepse a MODS

Anesteziologicko-resuscitační klinika FN Ostrava a oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče FN Ostrava pořádají 26. až 29. ledna 2010 odborný kongres s názvem 12. PG kurz sepse a MODS.

Hlavními tématy kongresu, který se bude konat v kongresovém centru hotelu Clarion Congress v Ostravě (dříve hotel Atom), budou problematika těžké sepse a intenzivní péče v pediatrii. Program je bohatý na postgraduální přednášky, setkání s experty, Pro-Con diskuse i výukové lekce.

Dalšími tématy budou například up-to-date poznatky z přednemocniční neodkladné péče, fakta a mýty v nutriční podpoře u kriticky nemocných, intenzivní péče v hematologii a chirurgii, problematika nitrobřišní hypertenze a kompartment syndromu, mýty a omyly v antibiotické léčbě na JIP nebo nová data v oblasti tekutinové resuscitace. Další informace a registrace na www.csfps.cz

www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené