Přeskočit na obsah

45. kongres ASCO v Orlandu – personalizovaná léčba

Kolem 30 000 onkologů, onkohematologů a zástupců řady příbuzných specializací se sjelo koncem května a začátkem června tohoto roku do Orlanda (Fla.) na 45. výroční konferenci American Society of Clinical Oncology  (ASCO), aby zde vyslechli a prodiskutovali více než čtyři tisícovky sdělení mapujících pokroky v prevenci a léčbě nádorových onemocnění a v péči o onkologicky nemocné. 

Hlavním tématem letošního výročního zasedání ASCO byla personalizace péče v onkologii, tedy nový směr usilující o maximální přizpůsobení péče unikátnímu genetickému profilu nejen jednotlivých pacientů, ale také jednotlivých typů nádorového bujení, tedy o „léčbu na míru“. Personalizovaná medicína je rychle se šířícím a progresivním směrem současnosti nejen v onkologii a nejen v USA, právě v této oblasti medicíny a v této zemi se jí však dostává největšího prostoru a podpory.  

Prof. Sonali Smith (University of Chicago Medical Center), který moderoval odborné zasedání i tiskovou konferenci na toto téma, uvedl mj., že výsledky studií prezentovaných během 45. výroční konference ASCO v Orlandu potvrzují např. účinnost a bezpečnost několika nových terapeutických protinádorových vakcín, ukazují další možnosti využití cílených léků jako je trastuzumab, a odhalují nově genetické faktory, díky nimž by mohli např. pacienti s plicními karcinomy více benefitovat z chemoterapie.

Personalizovaná medicína umožňuje – zdůraznil ve svém zahajovacím vystoupení prezident ASCO, prof. Richard L. Schilsky (University of Chicago) – nejen dosahovat nejlepších terapeutických výsledků, ale také maximálně snížit počet či závažnost nežádoucích účinků a v neposlední řadě redukovat zbytečné finanční výdaje. Ostatně právě finance, především v souvislosti s chystanou reformou amerického zdravotnického systému ohlášenou novým prezidentem USA Barackem Obamou,  byly dalším významným tématem kongresu v Orlandu.

Investice do onkologického výzkumu v USA během posledních desetiletí vedly k zásadním pokrokům v oblasti prevence, diagnostiky i léčby nádorových onemocnění – jestliže ještě v sedmdesátých letech žily v USA nejvýše 3 miliony osob, které přežily některé z nádorových onemocnění, v současné době je to již 11 milion, a onkologická poklesla mezi ženami o 10 a mezi muži dokonce o 18 procent. Nicméně jestliže ještě na začátku tohoto století a tisíciletí dosahovaly výdaje na onkologický výzkum velmi významných objemů, v období od roku 2004 do roku 2008 došlo ke stagnaci. A když se tento vývoj vztáhne k inflaci, lze říci, že rozpočet Národních ústavů zdraví (NIH) a Národního onkologického institutu (NCI) poklesly o více než 12 %, v reálných dolarech tedy o 550 milionů USD. Proto jedině dostatečné a podle potřeb navyšované fondy pro výzkum jsou klíčem k nezbytné akceleraci soustředěného útoku proti nádorovým chorobám a jimi způsobovaným zdravotním útrapám i socioekonomickým dopadům na jedince, jejich rodiny i celou společnost. A to se také od prezidenta Obamy a jeho administrativy očekává.

K některým výsledkům prezentovaným v odborném programu 45. výročního zasedání ASCO se vrátíme v příštích číslech MT.  

Medical Tribune

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené