Přeskočit na obsah

Medicína

Alt

Supratentorální sutura dury bez tenze

29. 9. 2023

Vodotěsné uzavření není důležité při sutuře dury u supratentorálních kraniotomií. Adhezivní těsnicí materiály by mohly být použity k zakrytí mezer…

Duchenne bez bariér

26. 9. 2023

Každý rok se v České republice narodí přibližně deset dětí, převážně chlapců, s Duchenneovou svalovou dystrofií (DMD). Příznaky onemocnění nastupují…

Možnosti opakovaného použití katetrů

10. 7. 2023

Ministerstvo zdravotnictví se bude zabývat možností opakovaného použití některých druhů katetrů. K analýze a následnému návrhu řešení této oblasti v…

Zdravotnictví

Všechny články

Komentáře

Všechny články

Vzdělávání

Všechny články