Přeskočit na obsah

ACS: screening kolorektálního karcinomu nově od 45 let

Nová doporučení byla zveřejněna v periodiku CA: A Cancer Journal for Clinicians.

První kroky již mezi 40. a 50. rokem života

Hlavní změnou je doporučení, aby byl screening kolorektálního karcinomu zahájen ve 45 letech. Tato věková hranice se týká dospělých osob bez zvýšeného rizika onemocnění a vychází z analýzy studií zaměřených na tuto diagnózu a z mikrosimulačních modelů. Aktualizovaná doporučení jsou reakcí na zvyšující se incidenci kolorektálního karcinomu. Americká onkologická společnost nicméně považuje nová doporučení s ohledem na omezené údaje o této diagnóze v kategorii čtyřicátníků za tzv. kvalifikovaná doporučení. Pacienti by měli podle ACS podstoupit ve 45 letech vyšetření stolice (například guajakový test na na okultní krvácení či imunochemický test detekce krve ve stolici), které je v případě pozitivního nálezu indikací ke kolonoskopii, CT kolonografii či sigmoideoskopii.

Screening u pacientů starších 50 let

Pravidelná screeningová vyšetření po 50. roce věku mají charakter silného doporučení. Screening by měl probíhat do 75 let u všech pacientů bez zvýšeného rizika kolorektálního karcinomu a očekávanou průměrnou délkou života minimálně dalších 10 let. U osob ve věkové kategorii 76–85 let by měli lékaři přistupovat k rozhodnutí o dalších krocích a metodách screeningu vždy individuálně. Od provádění screeningových vyšetření u jedinců starších 86 let by se podle Americké onkologické společnosti mělo ustoupit.

Jaké budou reakce?

Odborníci předpokládají, že změna doporučené věkové hranice pro první screeningová vyšetření zvedne vlnu zájmu o veškeré souvislosti a efektivitu tohoto opatření, včetně dopadů na incidenci a mortalitu mladších pacientů. Jaké stanovisko zaujmou další odborné společnosti a zdravotní pojišťovny není v současné době jasné. Ze strany pacientů se očekává zájem o podrobnější informace i individuální konzultace související se screeningem – mimo jiné proto, že ostatní odborné společnosti i nadále doporučují zahájit screening kolorektálního karcinomu v 50 letech věku.

Kolorektální karcinom aktuálně

Kolorektální karcinom je čtvrtou nejčastější onkologickou diagnózou u dospělých pacientů v USA a druhou nejčastější příčinou úmrtí souvisejícího s rakovinou. Cílem nových doporučení, na kterých v rámci Americké onkologické společnosti pracoval multidisciplinární panel složený z lékařů, epidemiologů, biostatistiků, ekonomů a pacientů, je poskytnout široké laické i odborné veřejnosti relevantní informace související s prevencí a detekcí kolorektálního karcinomu. Onemocněním jsou podle aktuálních poznatků ohroženy i mladší věkové kategorie než ty, které byly původně stanoveny jako cílové skupiny pro screeningová vyšetření. Americká onkologická společnost se domnívá, že dodržování nových doporučení bude mít výrazný pozitivní dopad na incidenci i mortalitu u diagnózy kolorektálního karcinomu.

Zdroj: https://www.jwatch.org/fw114226/2018/05/31/american-cancer-society-recommends-colorectal-cancer

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené