Přeskočit na obsah

ADA 2022: Glifloziny a snížení rizika fibrilace síní v reálné praxi

diabetes
Foto: shutterstock.com

Dalším důležitým účinkem gliflozinů, které se stále více prosazují v terapii diabetu, je kromě prevence akutních exacerbací srdečního selhání a zpomalení progrese diabetického onemocnění ledvin také to, že snižují výskyt nově vzniklé fibrilace síní. Tento účinek potvrdila analýza údajů od přibližně 300 000 amerických pacientů z databáze Medicare z let 2013 až 2018, kteří byli léčeni buď glifloziny, nebo agonisty GLP‑1 či inhibitory DPP‑IV. V obou párových souborech bylo pacientům na počátku studie v průměru asi 72 let, téměř dvě třetiny tvořily ženy, asi osm až devět procent mělo srdeční selhání, 77–80 procent užívalo metformin a 20–25 procent inzulin.

Primárním cílovým ukazatelem byl výskyt hospitalizace pro FS. Ta se během zhruba půlročního sledování vyskytovala o 18 procent méně často u pacientů na gliflozinech ve srovnání s inhibitory DPP‑IV a o deset procent méně ve srovnání s analogy GLP‑1. Oba rozdíly byly významné. Jinak řečeno: o 3,7 hospitalizace pro FS na 1 000 pacientoroků sledování méně u osob, které dostávaly glifloziny, ve srovnání s inhibitorem DPP‑IV, a o 1,8 hospitalizace/1 000 pacientoroků méně ve srovnání s pacienty užívajícími agonistu GLP‑1.

Výsledky naznačují, že zahájení léčby inhibitorem SGLT‑2 může být prospěšné u starších dospělých s diabetem 2. typu, kteří jsou ohroženi vznikem FS.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/975542.

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…