Přeskočit na obsah

ADA 2022: Tirzepatid v arzenálu proti diabetickému onemocnění ledvin

ledviny
Ilustrační foto: Shutterstock

Nový výzkum naznačuje, že twinkretin tirzepatid by se mohl stát součástí arzenálu v boji proti diabetickému onemocnění ledvin. Významně snížil pravděpodobnost makroalbuminurie v předem specifikované subanalýze klinické studie SURPASS‑4.

Přesněji, léčba tirzepatidem jednou týdně vedla ve srovnání s léčbou inzulinem glargin k významnému zlepšení poklesu odhadované glomerulární filtrace (eGFR), snížení poměru albumin/kreatinin a rizika onemocnění ledvin v konečném stadiu, to vše s nízkým rizikem klinicky relevantní hypoglykémie u pacientů s diabetem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem a různým stupněm chronického onemocnění ledvin (CKD). Snížení rizika zhoršení funkce ledvin bylo o 40 procent. Do studie bylo zařazeno 1 995 pacientů s diabetem 2. typu se zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění. Pacienti byli průměrného věku 64 let, většina měla normální funkci ledvin. Průměrná hodnota eGFR podle CKD‑EPI byla 81,3 ml/min/1,73 m2.

Tirzepatid, nový glukózodependentní inzulinotropní polypeptid (GIP) v kombinaci s agonistou receptoru pro glukagon‑like peptid 1 (GLP‑1), zvaný twinkretin, je schválen v USA k léčbě glykémie u pacientů s diabetem 2. typu na základě výsledků pěti klíčových studií SURPASS.

Nové poznatky o vlivu tirzepatidu na funkci ledvin byly představeny na 82. kongresu Americké diabetologické asociace (ADA) v New Orleans.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/975008.

Sdílejte článek

Doporučené

Český startup Carebot získal certifikaci

10. 4. 2024

V Evropě sílí trend využití umělé inteligence při čtení snímků ze zobrazovacích metod. Mezi prvními se ho chápe i česká společnost Carebot. Během…