Přeskočit na obsah

Adresná péče zajistí pacientům s CHOPN lepší život

Studie INTERCOM (INTERdisciplinary COMunity‑based COPD management programme), sponzorovaná firmou Nutricia, byla dvouletá randomizovaná kontrolovaná studie čítající 199 pacientů se středně těžkou formou CHOPN. Jejím primárním cílem bylo ověřit účinnost na míru šitého programu péče o pacienty s CHOPN v porovnání se standardní péčí. INTERCOM zahrnoval adresnou péči fyzioterapeutů, dietních sester a na CHOPN specializovaných zdravotních sester pracujících samostatně, avšak ve spojení se zdravotnickým zařízením.

Všichni pacienti v intervenované skupině dostali návod, jak správně cvičit, rady, proč a jak přestat kouřit, pacienti s úbytkem svalové hmoty současně začali užívat specifickou nutriční suplementaci (Respifor firmy Nutricia). Intervence probíhala po dobu čtyř měsíců a dalších 20 měsíců pacienti pokračovali v naučeném programu, přičemž docházeli na pravidelné kontroly a mohli kdykoli kontaktovat zdravotnické pracovníky.

Pod dohledem je lepší život

Po dvou letech trvání studie prokázali nemocní z intervenované skupiny významné zlepšení celkového zdraví (o 30 % oproti kontrolní skupině, měřeno dotazníkem nemocnice sv. Jiří, St. George’s Respiratory Questionnaire – SGRQ), zvýšila se kvalita jejich života (o 0,08 roku kvalitního života, měřeno stupnicí Quality‑Adjusted Life Years – QALY) a jejich schopnost každodenní fyzické aktivity. Intervenovaní pacienti exacerbovali nevýznamně více než kontrolní skupina a celkově u nich nedošlo k významnému ovlivnění svalové hmoty a celkového habitu.

Studie byla ovšem navržena tak, aby vědci mohli odečíst i výsledky podskupiny pacientů s úbytkem svalové hmoty. Po čtyřech měsících léčená skupina vykázala signifikantní nárůst ve fat‑free mass indexu (indexu netukové tělesné hmoty), svalové síle a schopnosti provádět fyzickou aktivitu. Stejně vypadala léčená skupina i po dvou letech sledování. Naproti tomu neintervenovaná skupina vykázala významný pokles vzdálenosti, kterou ujde, současně i větší množství těžkých exacerbací.

Nákladové analýzy ukázaly jako dražší variantu intervenovanou péči, nicméně v konečném důsledku je intervenovaná péče levnější, neboť odpadají vysoké náklady na ošetření na pohotovosti a hospitalizaci.

Pacienti s CHOPN potřebují rychlou energii

Respifor je speciální sipping (klinická výživa uzpůsobená k popíjení) pro pacienty s CHOPN, který v kombinaci s rehabilitací pomáhá pacientům zvyšovat fyzickou výkonnost. V malém objemu (125 ml) obsahuje speciální poměr makronutrientů, které podporují tvorbu svalové hmoty.

Vyšší podíl sacharidů (60 %) představuje rychlou energii pro pracující svaly, zároveň umožňuje rychlé vyprázdnění žaludku, které brání abdominálnímu diskomfortu a pocitu přesycení, kterými pacienti s CHOPN často trpí. Vysoký podíl bílkovin (20 %) napomáhá obnovení rovnováhy proteinového metabolismu a dodává organismu potřebné stavební kameny – aminokyseliny nezbytné pro budování svalové hmoty. Malé množství tuku (20 %) zabraňuje zvýšené postprandiální dyspnoi. Respifor je obohacený o antioxidanty, které zmírňují důsledky oxidačního stresu.

Respifor není v České republice prozatím dostupný.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené