Přeskočit na obsah

Agresivitu v opilosti způsobuje dysfunkce prefrontální kůry

Většina předchozích prací vycházela z hypotézy, že příčinou jsou změny v prefrontálním kortexu, důkazy však byly nedostatečné. Tato část mozku je zodpovědná za soustředění, chápání, rozhodování, vzpomínání i dlouhodobou paměť a řídí také sociální chování. Ke zjištění dalších údajů nyní vědci využili magnetickou rezonanci (MRI) mozku.

Participanty - 50 mladých mužů – rozdělili do dvou skupin: jedni vypili jeden až tři drinky s vodkou, druzí dostali nealkoholické nápoje, sloužící jako placebo. Během MRI se pak obě skupiny podrobily upravenému tzv. Taylor Aggression Paradigm, což je nástroj využívaný k posouzení úrovně agresivity už více než 50 let.

Ukázalo se, že u těch, kdo vypili alkohol, byly aktivity v prefrontální kůře významně omezeny v porovnání s těmi, kdo vypili pouze placebo. Tentýž efekt byl pozorován v oblasti nucleus caudatus a ventrálního striata, zatímco v hippokampu byla naopak pozorována zvýšená aktivita. Tyto výsledky potvrdily předpoklad, že významným faktorem alkoholem indukované agrese je dysfunkce prefrontální kůry. Výzkumníci upozornili, že už při malém množství alkoholu pozorovali výrazný vztah mezi dorsomediální a dorsolaterální aktivitou prefrontální kůry a agresivitou, spojenou s konzumací alkoholu.

Zdroj: Denson TF et al. The neural correlates of alcohol-related aggression. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience. Published online 08 January 2018 https://doi.org/10.3758/s13415-017-0558-0

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené