Přeskočit na obsah

AI bude pomáhat v personalizované léčbě KVO

iStock-1300745916
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Pacienti s onemocněním srdce budou moci dostávat personalizovanou léčbu přizpůsobenou jejich genetickým a zdravotním informacím. Inovativní projekt využívající umělou inteligenci (AI) k personalizaci terapií pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním (KVO) byl začátkem února odstartován na odborném setkání v nizozemském Utrechtu. Projekt NextGen získal 7,6 milionu eur z programu EU Horizon Europe a bude realizován 21členným konsorciem, včetně Evropské kardiologické společnosti (ESC).

Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí a každý rok si vyžádají téměř 18 milionů lidských životů. V EU zodpovídají KVO za přibližně každé třetí úmrtí. Zároveň se jedná o finančně velmi nákladné onemocnění, odhaduje se, že ročně stojí EU 282 miliard eur, což odpovídá dvěma procentům evropského HDP. KVO si také vybírají svou daň na jednotlivcích – onemocnění často vede k invaliditě, absenci v práci a předčasnému odchodu do důchodu.

Personalizovaná medicína, kde je prevence a léčba nemocí přizpůsobena jedinečné genetické výbavě a zdravotnímu stavu jedince, se stává příslibem pro posun v otázce zátěže KVO. Nyní nadešel čas potenciál individualizované léčby využít. Genetické informace jsou snadněji dostupné než kdykoli předtím, protože náklady na laboratorní analýzy neustále klesají a nejmodernější techniky umělé inteligence umožňují kombinovat obrovské množství dat v rekordním čase.

Projekt NextGen bude těžit z těchto trendů tím, že spojí klinické výzkumné organizace, univerzity, malé a střední podniky (SME) a profesní asociace za účelem integrace více zdrojů dat o jednotlivých lidech. Tato práce je složitá kvůli požadavkům na ochranu osobních údajů a řízení, existenci mnoha norem v celé Evropě, různým formátům dat a obrovskému množství informací.

Prvním krokem bude zmapování již probíhajících iniciativ, aby bylo zajištěno, že projekt je skutečně průlomový a splňuje neuspokojené potřeby. Členové konsorcia poté vyvinou nové nástroje pro slučování různých typů dat bezpečným způsobem, který zachová soukromí jednotlivce a umožní použití informací ve výzkumu. Efektivita metod k odstraňování současných bariér k integraci dat v oblasti KVO bude následně prokázána v reálných pilotních studiích.

Práce doplní iniciativu 1+ Million Genomes, jejímž cílem je umožnit bezpečný přístup ke genomice a klinickým údajům v celé Evropě, a European Health Data Space (EHDS), což je rámec řízení Evropské komise pro bezpečnou výměnu, používání a opětovné použití zdravotních údajů.

„Toto je obrovská příležitost a výzva, kterou máme při vytváření správné sady nástrojů, jež nám umožní sjednotit data pacientů s KVO v celé Evropě a zavést precizní medicínu za účelem zlepšení kardiovaskulární péče,“ uvedl člen konsorcia profesor Panos Deloukas z Queen Mary University of London ve Spojeném království.

Podle vyjádření koordinátora projektu profesora Pima van der Harsta z University Medical Center Utrecht v Nizozemsku žádní dva lidé nejsou úplně stejní, proto dává smysl, že každý člověk potřebuje trochu jinou strategii k optimalizaci svého zdraví. „Personalizovaná medicína je proto cestou vpřed k prevenci srdečních chorob, urychlení diagnostiky, sledování a léčbě lidí s KVO. Abychom mohli vyvinout individualizované terapie, potřebujeme shromáždit co nejvíce informací o jednotlivcích, a to je místo, kde přichází na řadu NextGen. Jedinečný obraz, který vytvoříme, pak připraví základ pro zlepšení kardiovaskulárního zdraví a duševní pohody,“ dodal.

V konsorciu jsou zastoupeny: DataPower, Itálie; DPO Associates Sàrl, Švýcarsko; Drug Information Association, Švýcarsko; Earlham Institute, UK; EURECOM, Francie; European Society of Cardiology, Francie; Goethe-Universität Frankfurt, Německo; HIRO-MicroCataCenters B.V., Nizozemsko; HL7 International Foundation, Belgie; Human Colossus Foundation, Švýcarsko; HUS, Finsko; Karolinska Institutet, Švédsko; LiKE Healthcare Research GmbH, Dánsko; MyData Global, Finsko; NEBS, Belgie; Queen Mary University of London, UK; Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Švýcarsko; Technical University of Munich, Německo; University of Virginia,USA; WellSpan Health, USA.

Doporučené