Přeskočit na obsah

Akční plán pro digitální kardiologii

C5 iStock-1317605335
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Na kongresu ESC 2022 byl představen materiál The WHF Digital Roadmap, který popisuje potenciál a hlavní překážky implementování digitálních technologií v kardiologii.

Myšlenkou akčních plánů (roadmaps) Světové federace srdce (WHF) je dát dohromady odborníky na určitou konkrétní oblast nebo téma, prodiskutovat problematiku a vytvořit konsensuální dokument pro implementaci změn, připomněl Fausto Jose Pinto z Centro Academico de Medicina de Lisboa, prezident WHF, když uváděl blok prezentací věnovaný projektu The WHF Digital Roadmap. WHF sdružuje jak odborné kardiologické společnosti, tak pacientské organizace nebo nadace.

Nový akční plán pro využití digitálních nástrojů v kardiologii a pro kardiovaskulární zdraví se zaměřuje na efektivní implementaci digitálního zdraví do prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění, identifikuje hlavní překážky a navrhuje, jak je vyřešit.

Využití internetu a mobilních technologií v kardiologii má mimo jiné potenciál zvýšit dosah zdravotní péče a snížit dopady kardiovaskulárních onemocnění, a to nejen v ekonomicky nejbohatších státech, uvedl jeden z lídrů projektu The WHF Digital Roadmap Dorairaj Prabhakaran z Public Health Foundation of India. „Například v zemi, odkud přicházím, je více mobilních telefonů než obyvatel, protože řada lidí používá dva mobilní telefony. To je dosah, který mobilní technologie mají,“ říká Dorairaj Prabhakaran.

V čem spočívá potenciál digitálních zdravotních intervencí? Digitální technologie v kardiologii mohou posílit pacienty, ale také poskytovatele. Na úrovni zdravotních systémů mohou snížit náklady na zdravotní služby. Mohou propagovat všeobecnou dostupnost zdravotních služeb. Také mohou zlepšit kvalitu péče a dlouhodobé výsledky pacientů a jejich dobrý pocit z poskytnuté péče.

Dále Prabhakaran vyjmenoval několik typů digitálních řešení: programy zasílání zpráv na mobilní telefon pacienta, které mohou zlepšit adherenci pacienta k léčbě, dále nositelná zařízení pro zaznamenávání pohybové aktivity, která podporují management kardiovaskulárních onemocnění a mohou odhalit nepravidelný srdeční rytmus či fibrilaci síní, nebo mobilní aplikace pro podporu kontinuity péče včetně rehabilitace, elektronické nástroje pro podporu rozhodování lékaře nebo systémy s umělou inteligencí pro podpůrnou automatickou interpretaci výsledků vyšetření.

Při tvorbě akčního plánu pro oblast digitálního zdraví WHF vypracovala průzkum, ve kterém zpracovala 227 odpovědí od odborníků a pacientů z 71 zemí světa. Zjistila, že ani ve vysokopříjmových zemích dosud není samozřejmostí dostupnost ani přijatelnost digitálních zdravotních nástrojů.

Překážky, které stojí v cestě jejich uplatnění, akční plán shrnuje takto: Z hlediska technologií stále zůstává problém s interoperabilitou. Jak pacienti, tak poskytovatelé mají mimo jiné mezery v datové gramotnosti, WHF vyzývá k jejich vzdělávání ve využívání digitálních technologií.

Na dokumentu se podílela i Carolyn Sp Lam z Duke‑NUS Graduate Medical School, spoluzakladatelka Us2.ai. „Nyní máme k dispozici popis problému i návrhy řešení a je na čase je implementovat,“ poznamenala Carolyn Lam.

Na úrovni vlád brzdí prosazení digitálních nástrojů v kardiologii nedostatek národních doporučení a strategií. Bude potřeba vytvořit národní nebo regionální guidelines. Dále bude mimo jiné potřeba posílit HTA a regulace v této oblasti.

Jak se může digitální technologie prosadit, ukázala Carolyn Lam na příkladu systému mPower Health, který udržuje zdravotní záznamy pacientů, automaticky vyhodnocuje riziko a vytváří individualizované léčebné plány pro hypertenzi a diabetes. Pacientům nabízí doporučení pro změnu životního stylu a umožňuje nelékařským pracovníkům poskytovat více péče. „Tento systém byl úspěšně nasazen v Indii ve 40 zdravotnických zařízeních ve státě Tripura a 16 zařízeních ve státě Mizóram. Všimněme si, že se stát nesnažil zavést projekt na celém území najednou, ale někde začít. Zpočátku to byla nadstavba nad dosavadní onkologický program. Jinými slovy, začít se dá tam, kde jste, tak, jak to jde. Projekt měl podporu zdravotníků, ale i úřadů. Úspěch je, že už z této péče těžilo 207 000 lidí v Indii,“ popsala Carolyn Lam. Následně na základě dat z tohoto dílčího projektu indická vláda implementuje program celostátně.

Dalším praktickým příkladem byla aplikace pro pacienty vyvinutá v Austrálii s názvem CONNECT: Consumer Navigation of Electronic Cardiovascular Tools. Na jejím vytvoření se podíleli i pacienti a zdravotníci. Jsou v ní integrována data z elektronických zdravotních záznamů z primární péče. Je propojitelná se stávajícím informačním systémem používaným v primární péči. Dává pacientovi přístup k celkovému risk skóre, nastavení osobních cílů, sledování pokroku a podobně. „Spolupráce při tvorbě s klienty a s lékaři, jednoduchý vzhled aplikace, to, že v jedné jediné aplikaci vidíte i své zdravotní záznamy, to vše jsou předpoklady úspěchu,“ řekla Carolyn Lam. Například pokud pacient snižuje hmotnost, vidí zároveň zlepšující se výsledky cholesterolu. Aplikace obsahuje i prvky gamifikace, za úspěch při dosahování zdravotních cílů dostává pacient virtuální odměny.

„Skutečně věřím, že digitální zdravotní intervence mohou pomoci zaplnit mezery, které v kardiovaskulární péči jsou. Podpořit pacienty i poskytovatele. Umožní poskytovat kvalitnější a efektivnější péči,“ uzavřela Carolyn Lam.  

Sdílejte článek

Doporučené