Přeskočit na obsah

Aktuální data k epidemii: rizika jsou velká

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky prof. Ladislava Duška je riziko překročení kapacity nemocnic vysoké. Uvedl to v prezentaci k epidemiologické situaci. Aktuální odhad reprodukčního čísla je 1,05. Počet nově zjištěných nákaz u seniorů je nadále vysoký (v pracovních dnech 1300 denně) a podíl pozitivních testů také zůstává vysoký.

ÚZIS před časem namodeloval, jak se bude vyvíjet epidemie po předpokládaném zvýšení základní reprodukce viru o 40 procent od 25. ledna. Pozorovaná data jsou horší než tento model. Vše nasvědčuje tomu, že počet nově zjištěných nákaz nejen přestal klesat na vysoce rizikových hodnotách, ale že ještě začíná stoupat.

Náměstek ministra prof. Vladimír Černý uvádí, že transporty pacientů mezi nemocnicemi organizuje centrální dispečink denně. Například 11. února bylo přeloženo čtrnáct pacientů z Karlovarského kraje do nemocnic v Českých Budějovicích, Písku, Strakonicích, Kolíně, Jihlavě a Praze.

Profesor Černý uvedl, že se systém jako celek blíží svým limitům. Volná kapacita JIP/ARO aktuálně je 16 %. Až klesne celková rezerva lůžek na 10 %, požádáme o zahraniční pomoc. Zároveň je na stole totální omezení veškeré nemocniční péče kromě život ohrožujících stavů. „Aktuální predikce vývoje nákazy s ohledem na ukončení nouzového stavu zahrnují jako jednu z možných variant nárůst počtu hospitalizovaných pacientů v průběhu čtyř týdnů až o 40 procent. Také na tuto variantu se náš systém zdravotní péče musí připravit, přestože hlavním limitujícím faktorem je nadále nedostatek kvalifikovaného personálu. Mezi hlavní opatření pro zajištění potřebného počtu lůžek (zejména intenzivní péče) by patřilo další omezování „odkladné“ péče a její poskytování dočasně jen pro akutní stavy s ohrožením života, bez ohledu na jejich příčinu (covid i necovid). Při poklesu celkové rezervy lůžek na 10 % začneme oslovovat okolní státy se žádostí o případnou výpomoc s umístěním pacientů v jejich nemocnicích, probíhají jednání s plátci péče o podmínkách pro realizaci. Personální posílení by v případě nutnosti muselo zahrnovat i vyhlášení pracovní povinnosti mediků a všech dalších zdravotníků z ambulantního sektoru,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

Vláda od pátku 12. února přísněji omezila volný pohyb osob v okresech Trutnov, Cheb a Sokolov. „Musím bohužel zopakovat, že epidemická situace je nadále kritická. Museli jsme proto přistoupit ke zpřísnění protiepidemických opatření ve třech okresech, kde bylo nutné omezit volný pohyb osob nad rámec celostátního opatření. Jedná se o oblasti, kde počet nově nakažených v danou časovou jednotku je tři až čtyřikrát vyšší než jinde, “ vysvětluje ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Zároveň sněmovna rozhodla o neprodloužení nouzového stavu, vláda a kraje proto hledají způsoby, jak udržet protiepidemická opatření v platnosti jinou formou.

Více indicií naznačuje, že takzvaná britská varianta SARS-CoV-2 označovaná někdy jako B.1.1.7. je v Česku silně zastoupená, a přinejmenším v některých regionech je dominantní.

Prof. Dušek shrnul také aktuální údaje o očkování zdravotníků. Celkem bylo v Česku k 11. únoru zadáno 421 tisíc dávek očkování, přes 143 tisíc osob už bylo očkováno dvěma dávkami. Polovinu všech očkovaných tvoří zdravotníci. Celkem bylo zdravotníkům a osobám v kategorii ochrana veřejného zdraví podáno přes 208 tisíc dávek vakcín. Již 43 procent lékařů a 41 procent sester bylo očkováno alespoň jednou dávkou. Na Vysočině bylo očkováno dokonce 70 procent nemocničních lékařů a 55 procent nemocničních sester.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené