Přeskočit na obsah

Aktuální informace pneumologů

Podle nového dokumentu České pnuemologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP (www.pneumologie.cz) je při péči o pacienty s těžkým průběhem COVID-19 pozorován vynikající efekt pronační polohy. Efektivnější, než u jiných pacientů se syndromem akutní dechové tísně. Pronační poloha tak má podle expertů být využitá co nejvíce, pokud to pacient toleruje, 12 až 16 hodin denně zhruba ve třech intervalech.

Zvláštní pozornost si pak podle dokumentu vyžádá použití vysokoprůtokové aplikace kyslíku a neinvazivní ventilace. Ty je sice principiálně možné použít, ale je nutné dbát předcházet kontaminaci prostředí aerosolem. Pro neinvazivní ventilaci je doporučeno použít celoobličejové masky nebo helmy, a pokud nejsou k dispozici, tak tyto metody nevyužívat kvůli riziku pro personál.

 

 

Kritéria přijetí k hospitalizaci:
  • TF > 100/minutu a/nebo SpO2 bez O2 < 94-95% a/nebo DF > 20/minutu
  • Dušnost, případně radiologický průkaz COVID-19 pneumonie
  • absence zázemí nutného pro ambulantní léčbu u nemocného pacienta
Laboratorní nález:
  • lymfopenie (80 % případů)
  • leukopenie (1/3 případů) a trombocytopenie (zvýšené riziko úmrtí)
  • elevace CRP je častá v iniciální fázi, vysoké hodnoty korelují s nepříznivým průběhem
  • elevace PCT svědčí pro bakteriální superinfekci
  • elevace LDH a pozitivita D dimerů (40 % případů) ukazují závažný průběh onemocnění
  • část nemocných vykazuje také elevaci troponinu, klinický význam zatím nejasný
Indikace invazivní ventilace je zvažována u nemocných s hodnotou SpO2 < 90% při O2 10 L/min obličejovou maskou bez rezervoáru.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Žijeme v éře spánkové krize

29. 5. 2023

O významu spánku se dnes ve spojení se zdravým životním stylem hovoří stále častěji. Přibývá dat potvrzujících, že spolu se zdravou stravou,…

Flash radioterapie

26. 5. 2023

Léčba ionizujícím zářením – radioterapie – je od počátku využití v humánní medicíně cca v polovině 20. století provázena problematikou malé…