Přeskočit na obsah

Alfa-blokátory a problémy jejich preskripce

Alfa-blokátory a problémy jejich preskripce aneb roky trvající výrazně omezená dostupnost alfa-blokátorů pro pacienty s arteriální hypertenzí v České republice

V posledních letech se opakovaně diskutuje problematika omezení preskripce antihypertenzní třídy alfa-blokátorů (doxazosin, terazosin a dříve-dokud byl dostupný- i prazosin) pro internisty a kardiology. V SPC u této třídy látek (ATC skupina C) je na prvém místě uvedena léčba hypertenze a teprve na druhém léčba hypertrofie prostaty. V minulých letech se v sazebníku u alfa-blokátorů střídavě objevoval různý výklad preskripčního omezení URN (jednou zakazující a podruhé povolující předepisování alfa-blokátorů pro internisty a kardiology).

Odbornost urologů mohla a může alfa-blokátory s významným antihypertenzním působením předepisovat zcela volně. Opakovaně se v minulosti objevovaly snahy ze strany pojišťoven o penalizací internistů/kardiologů za předepisování alfa-blokátorů u arteriální hypertenze.

To vedlo k paradoxní a absurdní situaci, že namísto odměňování lékařů za zlepšení kontroly hypertenze (jak je tomu v některých evropských zemích) díky používání alfa-blokátorů , byli tito odborníci naopak penalizováni! V  proběhlém správním řízení o stanovení úhrady dal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) toto preskripční omezení L : URN (= lékař se specializací I nebo II. Stupně v oboru urologie, lékař se specializací II.st v oboru interního lékařství, lékař s nástavbovou specializací v oboru nefrologie).

Bohužel SUKL ponechal pro alfa-blokátory (doxazosin, terazosin, alfuzosin, tamsulosin) indikační omezení P specifikované pouze na urologa (nebo jím pověřeného praktického lékaře, který tuto léčbu může provádět 6 měsíců) pouze na indikaci benigní hyperplazie prostaty . Pokračování léčby alfa-blokátory bylo možné jen na základě kontroly účinnosti léčby, kterou prováděl urolog vždy po 6 měsících.

Česká společnost pro hypertenzi (ČSH) na problém omezené dostupnosti až nedostupnosti alfa-blokátorů upozorňuje již dlouho a opakovaně. ČSH již 5.11. 2007 zaslala dopis s s touto tématikou s návrhy řešení jménem tří odborných společností (kromě ČSH na dopise participovaly i Česká internistická a Česká kardiologická společnost) nejen Ministerstvu zdravotnictví, ale i odboru léčiv a ZP VZP a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) . Do dnešního dne na náš doporučený dopis nikdo oficiálně neodpověděl!! Přesné znění dopisu bylo uveřejněno i v bulletinu ČSH v roce 2008

 

Přesto se ČSH nadále snažila tomuto závažnému problému věnovat.

Ve spolupráci s komisí pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP a Českou kardiologickou společností jsme znovu vstoupili v roce 2008 do jednání se SUKLem a navrhli jsme, aby alfa-adrenergní blokátory (zejména doxazosin a terazosin) mohli předepisovat nejen internisté a kardiologové, ale i nefrologové, diabetologové a endokrinologové v indikaci rezistentní hypertenze (tj. při nedosažení cílových hodnot TK nejméně trojkombinací) a u feochromocytomu (jak v předoperační, tak i pooperační léčbě).

Při jednání s představiteli SUKLu nám byla přislíbena podpora s tím, že naše požadavky budou zohledněny v plánované či probíhající revizi systému úhrad. Výsledkem této snahy byla informace dr. L. Fuksy (sekce cenové a úhradové regulace SUKL) z přelomu roku 2008/2009, že nabylo právní moci dne 1.1. 2009 rozhodnutí u přípravku s obsahem alfa-lytika doxazosin 4 mg se zohledněním požadavků ČSH. Toto léčivo tedy mohli dle vyjádření SUKL od 1.1. 2009 předepisovat internisté a kardiologové na rezistentní hypertenzi a feochromocytom v souladu s platnou legislativou bez obav z penalizace. Poté co se tato informace objevila v lednu 2009 i na stránkách SUKL (soubor zvláštní úhrada) jsme informovali členy ČSH v prvém čísle bulletinu o pokroku v této oblasti.

K našemu velkému překvapení se od jara 2009 opět začaly objevovat snahy pojišťoven o penalizaci internistů a kardiologů za preskripci jakéhokoliv alfa-blokátoru u nemocných s arteriální hypertenzí. Při následné kontrole web. stránek SUKLu jsme zjistili, že dříve vyvěšené rozhodnutí u přípravku s obsahem alfa-lytika doxazosin 4 mg se zohledněním požadavků ČSH vymizelo! Od SUKLu jsme se následně dozvěděli, že dr. Fuksa, který byl velmi vstřícný, již v SUKL nepracuje…

Opětně tedy následovala naše interpelace u SUKL, kdy jsme se dozvěděli , že pro celkovou úpravu nevyhovujícího stavu je přirozeně nutná systémová revize úhrad všech alfa-lytik, která dle informací SUKL v současné době probíhá a od 1.7 2009 dle SUKL mohou internisté a kardiologové u rezistentní hypertenze a feochromocytomu předepisovat konkrétní preparát Doxazosin MYLAN 4 mg. To samozřejmě celý problém neřeší a navíc se tuto skutečnost drtivá většina lékařů ani nedozví. Lze tedy i v blízké budoucnosti předpokládat snahy o penalizaci lékařů snažících se o zlepšení kontroly hypertenze svých pacientů za preskripci alfa-blokátorů u arteriální hypertenze.

 

Co říci závěrem?

Celá tato dlouhá a překvapivě komplikovaná problematika by se také dala nazvat zanedbatelná vážnost a význam odborné společnosti v podmínkách zdravotnického systému ČR při spoluvytváření lékové politiky. Je navíc možné, že díky nekompetentnosti příslušných institucí s následným omezeným přístupem internistů a kardiologů k jedné třídě antihypertenziv docházelo a dochází k poškozování zdraví nemocných s vysokým krevním tlakem v České republice.

Jak dlouho ještě máme čekat než se příslušným institucím /SUKL, pojištovny, MZ/ „podaří“ situaci vyřešit, budou to další dva či tři roky? Jaké má odborná společnost další možnosti /nástroje k jednání? Interpelace u Ústavního soudu ČR?

Prof. MUDr. Jiří Vidimský jr., předseda České společnosti pro hypertenzi.

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Spánkové poruchy spojené s covidem‑19

20. 9. 2022

Výzkumníci z Centra výzkumu spánku a chronobiologie Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) realizují rozsáhlý výzkum vlivu onemocnění covid‑19 na…

Využití telemedicíny v diabetologii

19. 9. 2022

Na největším letošním setkání diabetologů, 58. diabetologických dnech v Luhačovicích, v bloku věnovaném technologiím představil předseda ČDS prof.…