Přeskočit na obsah

Alkohol vyhodnocen jako významný rizikový faktor předčasného úmrtí

Alkohol byl v celosvětovém měřítku vyhodnocen jako přední rizikový faktor předčasného úmrtí i významná příčina poškození zdraví.

Popis a cíl studie

Autoři mezinárodní studie měli k dispozici stovky zdrojů týkajících se spotřeby alkoholu a téměř 600 retrospektivních a prospektivních studií zabývajících se dopady konzumace alkoholu na zdraví a počtem úmrtí souvisejících s alkoholem. Údaje se týkaly téměř 200 států, byly k dispozici pro obě pohlaví ve věkových kategoriích 15 až 95 let a mapovaly období let 1990–2016. Na základě těchto údajů vytvořil odborný tým nejaktuálnější odhady spotřeby alkoholu a jeho dopadů na zdraví.

Výsledky rozsáhlého mezinárodního projektu

Autoři konstatují, že v celosvětovém měřítku lze označit za konzumenty alkoholu třetinu osob starších 15 let. Průměrná denní spotřeba alkoholu u žen dosahuje 0,7 alkoholického nápoje (za jeden nápoj se považuje 10 g čistého alkoholu (ethanolu), u mužů 1,7 nápoje. Alkohol je podle aktuálních poznatků sedmou nejčastější příčinou předčasného úmrtí a poškození zdraví, ovšem ve věkové kategorii 15–49 let se jedná o rizikový faktor číslo 1. Studie dokládá, že celkem 2,2 % případů úmrtí u žen a 6,8 % u mužů v roce 2016 je možné připsat právě konzumaci alkoholu. Ve věkové kategorii 15–49 let se jednalo o výrazně vyšší čísla – 3,8 % případů úmrtí u žen a 12,2 % případů úmrtí u mužů. Ve věkové skupině nad 50 let byl v kategorii úmrtí souvisejících s alkoholem pozorován značný počet případů onkologických onemocnění – u žen se jednalo o příčinu celkem 27 % úmrtí a u mužů téměř 19 % úmrtí.

Shrnutí a závěr

Přestože umírněná konzumace alkoholu, tedy jeden nápoj denně, je spojována se snížením rizika ischemické choroby srdeční, ve všech dalších aspektech, včetně rozvoje onkologických onemocnění, se konzumace alkoholu považuje za rizikový faktor. Autoři studie podotýkají, že nejbezpečnější je nulový příjem alkoholu. Rizika konzumace alkoholických nápojů podle nich nelze převážit žádnými jinými potenciálními zdravotními přínosy. Výsledky studie, které potvrzují mimo jiné zvyšující se riziko mortality se stoupající spotřebou alkoholu, představují vhodný výchozí bod pro zrevidování obecných doporučení týkajících se konzumace alkoholu i impuls k postupnému snižování celkové spotřeby alkoholu.

Zdroj: https://www.jwatch.org/fw114508/2018/08/24/alcohol-leading-risk-factor-premature-death

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…