Přeskočit na obsah

Alzheimerovu chorobu odliší od vaskulární demence vnímání barev

Výsledky jejich studie publikoval odborný časopis International Psychogeriatrics v srpnovém čísle.

Alzheimerova choroba a vaskulární demence jsou nejčastější příčiny demence u starších lidí. Ukazuje se, že obě choroby mají podobné klinické příznaky, jako jsou výpadky v pozornosti a v exekutivní funkci, ale jsou při nich postiženy specifické poznávací domény. Současné kohortové studie ukázaly těsný vztah mezi depozity amyloidu beta a s věkem spojenou makulární degenerací. Dále bylo popsáno těsné spojení mezi ztenčením sítnicového nervového vlákna a AD. Byl předložen předpoklad, že pacienti s AD trpí nespecifickým typem slepoty pro barvy.

Studie autorů zahrnula 103 jedinců rozdělených do tří skupin: zdravá kontrolní skupina (n = 35), AD (n = 32) mj. podle DSM‑IV‑TR a vaskulární demence (n = 36) podložená mj. výsledky zobrazení magnetickou rezonancí. Závažnost kognitivního zhoršení u pacientů byla měřena pomocí Mini‑Mental State Examination a byla klasifikována podle Reisbergovy škály globálního zhoršení. Zrakové vnímání bylo vyšetřeno využitím 38položkového testu barevného vidění podle Ishihary.

Uvedené tři skupiny nebyly odlišné, co se týče demografických údajů (věk, pohlaví a vzdělání). Test podle Ishihary měl senzitivitu 80,6 procenta a specificitu 87,5 procenta k rozlišení pacientů s AD a vaskulární demencí.

Autoři uzavírají s tím, že test barevného vidění podle Ishihary je slibná potenciální metoda jako jednoduchý a časově nenáročný vyhledávací test pro diferenciální diagnostiku demence mezi AD a vaskulární demencí.


Zdroj: Arnaoutoglou NA, Arnaoutoglou M, Nemtsas P et al. Color perception differentiates Alzheimer’s disease (AD) from vascular dementia (VaD) patients. Int Psychogeriatr. 2017 Aug;29(8):1355–1361

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Máme se bát chřipky?

29. 11. 2021

Máme se bát chřipky? Pod tímto názvem se 22. listopadu 2021 konal seminář organizovaný Medical Tribune v pražském ILF. Tématy byly onemocnění…