Přeskočit na obsah

Američtí pediatři: Jak postupovat u „odmítačů“ očkování?

 

Vědci zjistili, že prevalence hlášení o zamítnutí vakcinace rodičem se v pediatrické praxi zvýšila z 74,5 % v roce 2006 na 87,0 % v roce 2013.

Tři čtvrtiny lékařů hlásily zpoždění vakcinace, neboť rodiče argumentovali dyskomfortem u jejich dětí nebo měli obavy z poškození imunitního systému dítěte. Procentuální podíl pediatrů, kteří uvedli, že vyřazují z registrace rodiny, které odmítají vakcínaci, se zvýšil z 6,1 % v roce 2006 na 11,7 % v roce 2013. Tato data ukazují, že tento problém se neustále zhoršuje. Klinická zpráva Edwardsové a Hackellové poskytuje návod, jak by lékaři mohli pomoci tento nepříznivý trend zvrátit.

AAP již souhlasí s vyřazením „odmítačů“. Ale jen v krajním případě

American Academy of Pediatrics (AAP) je nyní toho názoru, že pediatři mohou rodinu kvůli odmítnutí vakcínace vyřadit z registrace, ovšem ale jen v krajním případě.

"Rozhodnutí o vyřazení rodiny, která nadále odmítá očkování, nepatří k těm, které lze učinit lehce, a nemělo by být provedeno, aniž by se posoudily a respektovaly stanoviska a důvody rodičů," napsaly Kathryn M. Edwardsová a Jesse M. Hackellová z výborů AAP -  Committee on Infectious Diseases a Committee on Practice and Ambulatory Medicine. "Nicméně pediatr může individuálně zvážit vyřazení rodiny, která odmítá očkování, jako akceptovatelnou variantu řešení. Ve všech praxích je v této otázce důležitá konzistence, transparentnost a otevřenost."

Předchozí politika AAP byla namířena proti vyřazování těchto rodin z evidence, ale podle autorek rostoucí počet zamítnutí vakcinace a frustrace klinických lékařů vedly ke změně v postoji AAP.

Edwardsová a Hackellová však zdůrazňují, že vzhledem k tomu, že pediatři jsou v diskusi s rodinami na téma vakcínace často jedinými partnery s lékařským vzděláním, mají povinnost poskytnout váhajícím rodičům veškeré  vědecky podložené informace.

"Pediatři čelí obavám starostlivých rodičů ...a měli by být připraveni podpořit a obhájit vědeckými důkazy současné očkovací schéma, zmínit rozsáhlé testování každé vakcíny před a po udělení licence, připomínat závažnost onemocnění, jimž bude očkováním zabráněno, odpovídat na otázky rodičů, které vyvolávají jejich obavy, a zdůrazňovat, že právě kojencům a dětem hrozí největší rizika onemocnění, "napsaly autorky.

Měli by také poukázat na to, že současný vakcínační kalendář je jediným doporučeným harmonogramem amerického úřadu Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a AAP.

 

Strategie co nejmenší bolestivosti při očkování

Nicméně pediatři musí řešit obavy a pochybnosti rodičů se vší vážností. Například v případě vakcíny proti humánnímu papillomaviru (HPV), jsou rodiče často znepokojeni nejen nežádoucími účinky, ale také potenciální možností vyvolání předčasné sexuální aktivity. "Ujišťování, že vakcína je bezpečná a že neexistuje žádný důkaz o zvýšení sexuální aktivity, může rozptýlit obavy rodičů z vakcinace proti HPV," napsaly.

Pokud jde o faktor bolesti a dyskomfortu, Edwardsová a Hackellová doporučují strategie redukce bolesti jako je například rychlá aplikace vakcíny bez aspirace, kdy je dítě drženo ve vzpřímené poloze, nejbolestivější vakcína se aplikuje jako poslední a uplatňuje se taktilní stimulace. K jiným přístupům zmírnění bolesti patří například aplikace v průběhu kojení, podání sladkosti nebo aplikace lokálního anestetika, dále různé rozptylovací techniky (třeba větrníky, cvičení hlubokého dýchání, hračky). Autorky také poznamenaly, že rodiče jsou často více ovlivněni anekdotami a různými osobními příběhy týkajícími se bezpečnosti a účinnosti vakcín než klinickými daty, a proto je třeba tomu přizpůsobit rozhovor.

Eliminace nemedicinských výjimek

Pediatři by měli být připraveni strávit i relativně velké množství času poskytováním informací o vakcíně. Edwardsová a Hackellová citují studii z roku 2011, kde Kempe uvedl, že 53 % lékařů stráví diskutováním o vakcínaci s rodičem 10 až 19 minut a 8 % pediatrů tomu věnuje nejméně 20 minut.

V souvisejícím prohlášení rovněž zveřejněném online 29.srpna v časopise Pediatrics vyzývá AAP k ukončení výjimek pro imunizaci z nemedicinských důvodů (např. náboženské či osobní)." AAP považuje nemedicinské výjimky v povinném očkování školáků za nevhodné pro jednotlivce, pro veřejné zdraví i z etických důvodů a trvá na jejich eliminací," stojí v prohlášení.

Vybrané aspekty doporučení AAP

* Státy, které umožňují odmítnutí vakcínace např. z filozofických důvodů, mají procentuálně vyšší podíl neočkovaných dětí ve srovnání se státy, které omezují výjimky z vakcinace pouze na náboženské důvody

* Žádná data nepodporují ani nevyvracejí účinnost návštěv lékaře nebo vzdělávacích modulů u rodičů, kteří od počátku odmítají očkování pro své děti.

* Současné klinické informace podporují přijetí zákonů, které eliminují všechny nemedicinské výjimky pro očkování dětí – tuto pozici nyní zastává American Medical Association. Obavy rodičů týkající se očkovacích látek by měly být konkrétně řešeny. Co se týče očkovacích přípravků, žádná z jednorázově aplikovaných vakcín pro kojence v současné době neobsahuje rtuť. Hliník je adjuvans v některých vakcínách, jenž je nutný ke stimulaci adekvátní imunitní odpověď, a nebylo prokázáno, že toto aditivum je škodlivé.

* I když se počet doporučených vakcín pro děti postupem času zvýšil, celkový počet proteinů a polysacharidů obsažených v těchto vakcínách se výrazně snížil, od přibližně 3041 v roce 1980 na 123 až 126 v roce 2000.

* Bariérou pro efektivní komunikaci s rodinami, které odmítají vakcínaci, je čas. Výzkum zjistil, že čas, který lékař stráví s těmito rodinami se prodlužuje, a to může vést ke snížení pracovní spokojenosti pediatrů.

* Kromě toho, váhání a odkládání vakcínace vede celkově k častějším návštěvám lékaře.

* Příběhy osobní zkušenosti s očkovanými dětmi jsou pravděpodobně účinnější pro rozhodování váhajících rodičů ve srovnání s odbornými daty o vakcinách.

* Taktika záměrného odkládání vakcínace se důrazně zamítá.

* Nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti hrozeb vyřazení kvůli odmítnutí vakcinace. Tato taktika je zatížena etickými problémy a mělo by se k ní přstoupit jen v krajním případě. Jakékoli vyřazované rodině by měly být poskytnuty informace o jiných lékařích a informace o termínech, jež je třeba v naléhavých případech dodržovat.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené