Přeskočit na obsah

Amisulpirid – dobrá volba pro zvládnutí pooperační nauzey a zvracení

nevolnost
Ilustrační foto. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Cílem zkoumání tříčlenného týmu amerických farmakologů (univerzitní pracoviště Glendale, AZ) bylo posoudit farmakologii, účinnost a bezpečnost amisulpiridu a určit jeho roli ve zvládnutí pooperační nauzey a zvracení (PONV – postoperative nausea and vomiting). Autoři prohledali databázi PubMed od r. 1946 do listopadu 2020. Do studie zahrnuli závažné informace o nitrožilním amisulpiridu.

Bylo hodnoceno šest klinických studií. Ve čtyřech z nich týkajících se prevence PONV větší procento pacientů užívajících 5 mg amisulpiridu v porovnání s placebem zaznamenalo plnou odpověď (44–60 % vs. 31–33 %), když lék užívali v monoterapii. Když ho užívali v kombinaci s jinými antiemetiky, dosáhli výsledku 58 vs. 47 procent. Ve dvou studiích vztahujících se k léčbě PONV významně větší procento pacientů užívajících 10 mg amisulpiridu v porovnání s placebem zažilo plnou odpověď (31,4 vs. 21,5 %), pokud neužívali profylaxi, a 41,7 vs. 28,5 procenta při užívání profylaxe. Ne­pří­zni­vé účinky zahrnuly bolest v místě vpichu infuze, třesavku, hypokalémii, hypotenzi (během infuze) a nadýmání břicha.

Amisulpirid je účinný pro zvládání PONV a je méně pravděpodobné, že by působil prodloužení intervalu QT na EKG a extrapyramidové příznaky, než v případě jiných dopaminových antagonistů. Další informace jsou potřebné při jeho použití pro chemoterapií navozenou nauzeu a zvracení a u dětí.

Závěry: Amisulpirid je důležitá nová volba pro zvládnutí PONV u dospělých a může být upřednostňovaným antagonistou dopaminu, protože má příznivější bezpečnostní profil, který vyplývá z jeho jedinečných farmakologických vlastností. 

Zdroj: Haber SL, Graybill A, Minasian A. Amisulpride: A new drug for management of post­ope­ra­ti­ve nausea and vomiting. Annals of Pharmacotherapy. 2021;55(10):1276–1282.

Sdílejte článek

Doporučené