Přeskočit na obsah

Amitriptylin má potenciál při léčbě syndromu dráždivého tračníku

menstruace, bolesti
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

IBS není definitivně vyléčitelný a léčba první volby, jako je změna stravy a životního stylu, rozpustná vláknina, projímadla a protikřečové nebo protiprůjmové léky, často přináší jen skromný prospěch. Z mnoha možných farmakologických léčebných postupů druhé volby se jako alespoň trochu účinná ukázala tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin), která praktičtí lékaři běžně předepisují i v jiných indikacích. Tyto látky však nebyly hodnoceny v randomizované studii pro IBS v prostředí primární péče. Vznikla proto studie britských autorů srovnávající nízké dávky amitriptylinu a placebo u pacientů s IBS v ordinacích PL. Po šesti měsících sledování uváděli aktivně léčení pacienti významně nižší závažnost IBS a častěji alespoň částečnou úlevu od příznaků IBS. Nežádoucí účinky amitriptylinu byly obecně mírné a souvisely s jeho anticholinergními účinky (např. sucho v ústech, ospalost).

Autoři zahrnuli 460 pacientů s IBS refrakterních na léčbu první volby z 55 ordinací praktických lékařů. Amitriptylin se titroval samovolně od 10 mg až do 30 mg na noc podle snášenlivosti a odpovědi na příznaky. Významně více pacientů považovalo amitriptylin za přijatelný pro pokračování léčby než placebo.

Zdroj: Ford AC et al. Amitriptyline at low‑dose and titrated for irritable bowel syndrome as second‑line treatment in primary care (ATLANTIS): A randomised, double‑blind, placebo‑controlled, phase 3 trial. Lancet. 2023 Nov 11;402(10414):1773–1785. doi: 10.1016/S0140‑6736(23)01523‑4.

Sdílejte článek

Doporučené