Přeskočit na obsah

Analýza dopadů nových doporučení k léčbě hypertenze

Změna doporučených postupů

V roce 2017 vydaly ACA a AHA nové doporučení, v němž navrhují snížení hodnoty krevního tlaku ze 140/90 mm Hg na 130/80 mm Hg coby určující hranice pro léčbu hypertenze. Na počátku roku 2018 proběhla analýza výsledků několika amerických průzkumů a klinických studií zabývajících se prevalencí hypertenze a její léčbou. Analýza vychází z předpokladu, že nová doporučení, tedy hranice krevního tlaku 130/80 mm Hg, byla akceptována a dodržována a že lze poznatky porovnat s dřívějšími údaji zohledňujícími předchozí doporučení (tj. hranice krevního tlaku pro léčbu hypertenze 140/90 mm Hg).

Dopady změny v praxi

Prevalence hypertenze v dospělé populaci v USA se podle aktuálních odhadů v porovnání s rokem 2014 zvýšila, stejně jako počet osob, u nichž je indikována antihypertenzní léčba. S ohledem na nová měřítka dosahovala prevalence hypertenze 45,4 % (více než 105 milionů dospělých Američanů), zatímco dřívější poznatky uváděly 32 % (přibližně 74 milionů osob s hypertenzí). Doporučení z roku 2017 aplikovaná do praxe by podle autorů analýzy snížila výskyt kardiovaskulárních onemocnění u osob starších 40 let o 610 000 případů ročně, počet případů úmrtí by poklesl o 334 000. V porovnání se staršími postupy z roku 2014 jde o výrazné snížení v obou aspektech.

Hodnocení přínosů a rizik

Implementace nových doporučení k antihypertenzní léčbě do praxe zvyšuje podle dostupných odhadů počet nežádoucích účinku v podobě hypotenze i akutního selhání ledvin o 62 000 případů. Nežádoucí účinky jsou ovšem převáženy přínosy v podobě menšího počtu kardiovaskulárních onemocnění a případů úmrtí. Odborníci z časopisu JAMA Cardiology, ve kterém byly výsledky analýzy publikovány, hodnotí nová doporučení jako významnou strategii v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Zdroj: https://www.jwatch.org/fw114207/2018/05/24/comparison-finds-newest-bp-guidelines-be-robust

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené