Přeskočit na obsah

Antipsychotika s částečným agonismem dopaminového receptoru mohou ovlivnit zásobu mateřského mléka

mother breast feeding and hugging her baby boy
Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Čtyřčlenný tým australských odborníků (4 pracoviště ve 2 státech) se snažil posoudit účinky antipsychotik typu DRPA (Dopamine Receptor Partial Agonist) na zásobu mateřského mléka a kojení.

Metodicky se jednalo o výpravný přehled vybrané literatury (celkem 4 databáze) včetně údajů z animálních a humánních studií.

Případová studie autorů poukazuje na to, že antipsychotika typu DRPA mohou vést ke snížení zásoby mateřského mléka.

Závěry: Kojícím matkám užívajícím antipsychotika typu DRPA by měla být oznámena možnost, že tyto léky mohou ovlivnit zásobu mateřského mléka. Jejich referování by mělo být povzbuzeno k podpoře budoucího výzkumu.    

Zdroj: Naughton S, O´Hara K, Nelson J, et al. Aripiprazole, brexpiprazole, and cariprazine can affect milk supply: Advice to breastfeeding mothers. Australas Psychiatry. 2023;31(2):201–204.

Doporučené