Přeskočit na obsah

Aplikace, která globálně sleduje spánek

Výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví se ve spolupráci s vývojáři úspěšné české mobilní aplikace pro monitorování spánku SleepAsAndroid zaměřili na dvě důležité události roku 2016 s globálním dosahem: britské referendum o vystoupení z EU („brexit“) a druhé kolo amerických prezidentských voleb – Hillary Clintonová vs. Donald Trump. Z analýzy téměř 16 milionů anonymizovaných spánkových záznamů z celého světa vědci zjišťovali, jaký dopad mají tyto významné události na spánek lidí.Prezidentské volby lidé „dospávali“

„O dopadech brexitu na spánek jsme již informovali. Nově analyzovaná data o vlivu prezidentských voleb v USA nám pomohla potvrdit dvě dřívější hypotézy: zaprvé – takto významné geopolitické události mají prakticky celosvětový dopad na spánek lidí, zadruhé – díky moderním technologiím máme k dispozici mimořádně efektivní nástroj, jak tyto vlivy zkoumat,“ vysvětluje MUDr. Filip Španiel, Ph.D., z Národního ústavu duševního zdraví, jeden z autorů studie.

V porovnání s celým sledovaným regionem byl průměrný propad v délce spánku v den hlasování ve sledované zemi významný: spánek se oproti ostatním zemím zkrátil o 16 minut ve Spojeném království při hlasování o brexitu a o 13 minut lidem v USA v den zvolení Donalda Trumpa. To jsou změny na takto rozsáhlé studované populaci poměrně markantní. „Porovnání délky spánku s hodnotami z předchozích let však přineslo daleko výraznější pokles: u nejčastější (mediánové) délky spánku došlo ve Spojeném království oproti roku 2015 k propadu o 18 minut, v případě Spojených států a prezidentských voleb dokonce o 38 minut. V případě prezidentských voleb v USA následující den uživatelé aplikace významně dospávali, v případě brexitu se hodnoty spánku již následující den po hlasování vrátily do normy,“ popisuje další z autorů Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.Prezidentské volby v USA nejvíce „prožívali“

Dánové Zajímavé výsledky přineslo také srovnání zkrácení spánku v jednotlivých zemích napříč sledovaným regionem Severní Ameriky a Evropy. Můžeme tak sledovat státy, kterým patrně politické dění v Británii či USA nebylo lhostejné. V případě hlasování o brexitu byl nejvýraznější propad v délce spánku kromě Velké Británie zaznamenán v Portugalsku a Španělsku a dále v pásu států od Beneluxu přes Německo až po východní Evropu včetně České republiky, Polska a Ukrajiny. Chladnými naopak patrně hlasování o brexitu nechalo uživatele aplikace v USA, Kanadě, Itálii, Norsku a Ruské federaci. V den amerických prezidentských voleb pak výrazně méně spali pouze občané USA a Kanady, zatímco u většiny Evropanů proběhla tato událost bez většího dopadu na délku spánku, snad pouze s výjimkou Dánska.

Ve svém článku, vydaném v mezinárodním časopise Social Science and Medicine, dále vědci zkoumali změnu délky spánku napříč státy a vliv dalších faktorů, jako je například změna letního času na zimní. „Výzkum ukazuje, jak lze i méně přesná měření z běžně využívaných mobilních aplikací využít pro výzkum změn spánkových návyků v čase i prostoru v měřítku, které by u tradičních metod sledování spánku bylo zcela nemyslitelné,“ uzavírá doktor Španiel.

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené