Přeskočit na obsah

ASCO a WHO budou spolupracovat na zlepšení kvality onkologické péče

Foto: shutterstock.com

V rámci spolupráce oznámené 3. června 2022 bude Americká společnost klinické onkologie (ASCO) spolu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) usilovat o zlepšování kvality onkologické péče.

Spolupráce stvrzená prostřednictvím společného Memoranda o porozumění byla oznámena ředitelem pro kontrolu onkologických onemocnění při WHO dr. André Ilbawim v rámci hlavního projevu na výročním zasedání ASCO 2022, které se konalo od 3. do 7. června v Chicagu. Onkolog a chirurg dr. Ilbawi se v něm zaměřil především na narůstající rozdíly v kontrole nádorových onemocnění za poslední desetiletí, kdy země s vysokými příjmy dosáhly lepšího přežití a rychlejšího nástupu inovací, zatímco země s nižšími příjmy se potýkají s těžkostmi a nedostupnou péčí.

„Při hledání kvalitní onkologické péče po celém světě jsou cíle ASCO a WHO plně v souladu. Na základě mnohaleté neformální spolupráce s WHO se nyní těšíme na práci vedoucí k rozvoji mezinárodních programů kvality onkologické péče – jedné ze strategických oblastí zájmu ASCO. Pevně věřím, že dosažení rovnosti pro pacienty napříč spektrem stanovení diagnózy, poskytování péče a přežití začíná právě propojením onkologické komunity po celém světě, a právě spolupráce ASCO a WHO je významným krokem k tomuto cíli,“ uvedl prezident ASCO dr. Everett E. Vokes.

WHO prostřednictvím svého Oddělení pro nepřenosné nemoci spolupracuje s členskými státy na posílení jejich programů kontroly onkologických nemocí, včetně celosvětových iniciativ WHO v oblasti karcinomu prsu, děložního čípku a onkologických diagnóz u dětí. WHO šíří informace, osvědčené postupy a inovativní strategie pro kontrolu nádorových onemocnění a vede iniciativu, která má zajistit, aby další tři miliardy lidí na celém světě získaly univerzální zdravotní pojištění, byly chráněny před zdravotní nouzí nebo dosáhly lepšího zdraví a pohody pomocí politik založených na důkazech a díky zavádění potřebných programů. „Navzdory pokroku v onkologické péči v posledních dvou desetiletích jsou nerovnosti mezi zeměmi i v rámci nich ohromující a postupně se zvyšují,“ řekl André Ilbawi. Jak doplnil, zkušenost onkologických pacientů je významně ovlivněna tím, kde žijí a jaké je jejich socioekonomické postavení.

Partnerství WHO a ASCO sdružuje jednak 45 000 členů ASCO, z nichž jedna třetina praktikuje mimo USA, jednak i pracovníky kanceláří WHO ve více než 150 zemích. Jejich cílem je zlepšit kvalitu onkologické péče poskytováním přímé podpory vládám a nemocnicím – zejména těm nízko‑ a středněpříjmovým, a zároveň podněcovat organizační a sociální inovace.

První dva projekty, na kterých budou ASCO a WHO spolupracovat, zahrnují konkrétní kroky pro zlepšení kvality péče o onkologické pacienty. Odborníci společně pracují na koordinovaném přístupu k podpoře členských států WHO a onkologických center ke zlepšení přístupu ke kvalitní péči propojením činností založených na zlepšování kvality na úrovni zařízení s národními strategiemi. „Vzájemným využitím zdrojů a vytvořením sítí a kvalitních nástrojů můžeme rozšířit to, co jsme schopni udělat pro poskytování vysoce kvalitní péče více onkologickým pacientům po celém světě,“ je přesvědčena hlavní lékařka ASCO Julie R. Gralowová.

První projekt zahrnuje vývoj indikátorů kvality pro lůžková a ambulantní onkologická zařízení se zaměřením na karcinom prsu a paliativní péči. Na základě iniciativy ASCO Quality Oncology Practice Initiative (QOPI), programu měření kvality, který se v současnosti používá ve 37 zemích, a začleněním dalších potenciálních dat, vstupů od odborníků a nástrojů WHO vytvoří zástupci ASCO a WHO indikátory kvality založené na důkazech, které mohou použít k posouzení kvality péče. Cílem je vyvinout a získat odbornou zpětnou vazbu k návrhům indikátorů v tomto roce, v roce 2023 je začít implementovat ve vybraných pilotních zemích a již v roce 2024 zveřejnit shrnutí prvních klíčových zjištění.

Druhý projekt spočívá ve shromažďování a sdílení osvědčených postupů s cílem podporovat inovace ve zlepšování kvality péče. Tyto dvě organizace budou čerpat, zpracovávat a vyhodnocovat klíčové poznatky od zúčastněných stran, včetně poskytovatelů péče, výzkumných pracovníků, pacientů a vládních orgánů, jakož i z vědecké literatury a dalších zdrojů. Získaná data budou zpracována a zveřejněna jako případové studie a celková zpráva bude publikována v roce 2023.

QOPI je kvalitní program určený pro ambulantní onkologické praxe s cílem podpořit kulturu sebevyšetřování a zlepšit kvalitu péče. Zúčastněná pracoviště mohou podávat informace o měřeních kvality na základě důkazů a získávat individuální skóre výkonu podle typu praxe, místa a poskytovatele. Předpokládá se, že praxe mohou tyto údaje o výkonu použít k identifikaci, vývoji a implementaci iniciativ na zlepšení kvality vedoucích k lepší péči a lepším výsledkům pro jejich pacienty.   

Sdílejte článek

Doporučené